Gehele blad

Individuele behandeling van afvalwater bij horecazaken gelegen in het buitengebied

Gehele blad
86

Gebruik en toepasbaarheid van ozon en actief kool als geavanceerd oxidatief proces

In dit artikel wordt de bijdrage van actief kool tot de oxidatieve verwijdering van organische verbindingen door ozonisatie geëvalueerd. Actief kool kan deze verwijdering bevorderen door vorming van hydroxylradicalen die op een niet-selectieve en indirecte wijze met de componenten reageren. Op die manier wordt een geavanceerd oxidatief proces gevormd.
95

Onderzoek naar de nauwkeurigheid van debietmetingen op basis van praktijkmetingen in leidingen

Debietmetingen helpen inzicht te verkrijgen in het functioneren van de afvalwaterketen. Het meten van nauwkeurige betrouwbare debieten blijkt in de praktijk echter lastig. Dit artikel behandelt de resultaten van een onderzoek naar de nauwkeurigheid van de Accoustic Cross Correlation Profiler (ACCP) van NIVUS. Deze ultrasone debietmeter is bedoeld voor het meten van debieten in leidingen.
105

Verwijdering van kwik uit waterige oplossingen: vergelijking van een nieuw ultrastabiel mesoporeus adsorbens met een commercieel ionenwisselaarshars

De performantie van een nieuw ultrastabiel, regeneerbaar adsorbens SH-ePMO voor de verwijdering van kwik uit waterige oplossingen is vergeleken met dat van een commercieel ionenwisselaarshars TP-214. De bestudeerde variabelen waren de initiële kwikconcentratie en de contacttijd. De adsorptieisothermen duidden op een gunstige adsorptie. De isothermen werden onderzocht met de Langmuir en Freundlich modellen. Het Langmuir model gaf de beste overeenkomst voor het SH-ePMO adsorbens, terwijl het Freundlich model de beste overeenkomst vertoonde voor TP-214.
119

Individuele behandeling van afvalwater bij horecazaken gelegen in het buitengebied

Ongeveer 25 horecazaken in de landelijke gemeente Heuvelland (gesitueerd in het zuiden van de Provincie West-Vlaanderen, België) bevinden zich in het individueel te optimaliseren buitengebied. Om tegen eind 2015 in orde te zijn met de wetgeving moeten deze zaken een IBA(Individuele Behandeling van Afvalwater) systeem installeren. Deze situatie werd in detail bestudeerd door drie horecazaken te selecteren voor verder onderzoek.
127

‘De visie van‘: Gerard Rundberg

Zonder precies te weten wat Wereld Waternet is en zonder te weten wie Gerard Rundberg is, worden we geconfronteerd met een bevlogen man. Hij is op dit moment bezig met het beantwoorden van de maatschappelijke vraag waarom een burger in Nederland (ook via de waterrekening) financieel zou moeten bijdragen aan de oplossing van watervraagstukken elders in de wereld. Hij doet ons de suggestie om eerst zijn verhaal, ter beantwoording van die vraag met een begeleidende PowerPoint presentatie, te houden en daarna het interview te doen (we houden onze vragen in de tas).