Gehele blad

Standaard uitwisselingsformaat voor storingen is afvalwatersystemen (suf-sas) - ontwikkeling en toetsing van de systematiek

Gehele blad
147

‘Je krijgt aandacht, ze luisteren naar je, ze doen er wat mee: geweldig!‘

Interview met Ron van Vliet
151

Nieuwe trends vragen om de kunst van het sensibiliseren

Begrippen als duurzaamheid en klimaatverandering hebben de afgelopen jaren hun intrede gedaan. Het zijn begrippen die vragen om een transitie in de ruimtelijke inrichting van Nederland. Nieuwe technieken en concepten zijn nodig om onze leefomgeving duurzaam en klimaatbestendig te maken. Maar de revenuen hiervan manifesteren zich pas op de lange duur. Voor alle partijen die betrokken zijn bij het ruimtelijk inrichtingsproces zijn zowel de technieken en concepten als de revenuen nieuw. Juist daarom is het belangrijk om alle betrokkenen een gevoel te laten krijgen bij de gedachten achter de keuzes die gemaakt worden vanuit het duurzaamheids- en klimaatdenken: meer en meer zullen we anderen moeten sensibiliseren voor de impact van technische maatregelen.
154

Verslag van het IWA World Water Congress, gehouden te Montreal van 19-24 september 2010

In september 2010 vond het tweejaarlijkse congres van de International Water Association plaats. Dit keer was Montreal (Canada) de gastheer. De volgende keer gaan we naar Korea. Ruim 4.000 deelnemers waren bijeen gekomen. Er waren zowel presentaties van onderzoeken als workshops en brainstormsessies. Dat alles was verspreid over het gehele domein van de waterketen. Van wateronttrekking tot lozing, grond- en oppervlaktewater, drink- en afvalwater, techniek en management: kortom een enorm breed veld waar je al snel keuzes moest maken. Hieronder staan enkele impressies die de auteur vanuit zijn afvalwaterachtergrond waarnam tijdens het congres.
159

Standaard uitwisselingsformaat voor storingen in afvalwatersystemen (suf-sas) - ontwikkeling en toetsing van de systematiek

Elke riool- en zuiveringsbeheerder heeft in de praktijk te maken met storingen aan pompen, gemalen of zuiveringsonderdelen. Van oudsher worden de storingen gemeld aan - en verholpen door - de storingsdienst. De prioriteit bij storingen ligt bij het zorg dragen voor de gewenste reactie op een storing. Dit gaat doorgaans om het verhelpen ervan. Het analyseren van de opgetreden storingen kan daarnaast een schat aan informatie opleveren over bijvoorbeeld storingsgevoeligheid, effectiviteit van storingsafhandeling, et cetera.