Gehele blad

Doelmatigheid en onderzoeksbehoefte riolering: het kennisprogramma Urban Drainage van start

Gehele blad
7

Watercyclus en waterziektes

De titel van mijn oratie is ‘Watercyclus en waterziektes‘. De rode draad van mijn verhaal is dat deze twee erg dicht tegen elkaar aan liggen. Een kleine ontsporing in de watercyclus en je hebt waterziektes. Hoe verspreiden ziekteverwekkers zich via de watercyclus? Wat kunnen we doen om dat te stoppen? Dat zijn de kernvragen van mijn vakgebied Water
33

Doelmatigheid en onderzoeksbehoefte riolering: het kennisprogramma Urban Drainage van start

2010 zal waarschijnlijk de geschiedenis ingaan als een keerpunt in de rioleringswereld. Met de rapportage Doelmatig beheer waterketen (Commissie Feitenonderzoek, 2010) is de opgave uit de Waterwet 2009 voor doelmatigheid concreet gemaakt in een te bereiken jaarlijkse besparing van 380 miljoen euro in de afvalwaterketen. Daarnaast geeft de positionpaper Riolering van NLIngenieurs (2010) aan dat op zijn minst vraagtekens gezet kunnen worden bij de doelmatigheid van realisatie van de basisinspanning en de aansluiting van het buitengebied op de riolering. Juist deze twee onderwerpen hebben de investeringsagenda van de rioleringszorg in de afgelopen twee decennia bepaald.
39

Waternetwerken aan het werk

Hoewel samenwerking in kennisontwikkeling tussen een variëteit aan betrokkenen in de watersector al jaren de normaalste zaak van de wereld lijkt, weten we weinig van deze kennisnetwerken. Onderzoek naar de structuur van het watergerelateerde kennissysteem en bijbehorende kennisnetwerken moet leiden tot enerzijds meer inzicht in de dynamiek van kennisproductie, uitwisseling en gebruik, en anderzijds tot de identificatie van kansen en knelpunten in het functioneren van het kennissysteem. In deze bijdrage introduceren we kort het gezamenlijk onderzoeksprogramma van KWR Watercycle Research Institute, het Rathenau Instituut, de TU Delft en de VU Amsterdam. We gaan nader in op de eerste stappen binnen dit programma, waarin de wetenschappelijke context van kennisproductie, kennisuitwisseling en kennisgebruik in beeld wordt gebracht en waarin we een enquête uitvoeren naar mechanismen in samenwerkingsrelaties onder Nederlandse waterprofessionals.