Gehele blad

Experimentele studie van een wervelventiel

Gehele blad
55

De Nederlandse waterketen kan energie opleveren

Een substantieel deel van de energie die in de waterketen wordt gebruikt, is de thermische energie die wordt gebruikt om water te verwarmen. Per Nederlander kost het verwarmen van het gebruikte water ongeveer 94 W, terwijl slechts 26,5 W per Nederlander nodig is voor de rest van de waterketen. Dit blijkt uit een uitgebreid overzicht van de energiestromen in de Nederlandse communale waterketen. Waterbesparende technieken en warmteterugwinning liggen dus voor de hand om de waterketen klimaatneutraal te maken. Binnen de waterketen kan ook genoeg organische energie gewonnen worden, om te voorzien in de primaire energiebehoefte van de waterketen.
63

Op weg naar ultralage fosfaatconcentraties in RWZI effluent

In het kader van een promotieonderzoek is er aan de Technische Universiteit Delft gedurende vier jaar onderzoek gedaan naar de vergaande verwijdering van fosfaat uit rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) effluent met behulp van filtratietechnieken. Dit onderzoek vond plaats op RWZI Horstermeer en RWZI Leiden Zuidwest en is uitgevoerd in samenwerking met Waternet, Hoogheemraadschap van Rijnland, Witteveen Bos en STOWA. Het doel van het onderzoek was om ultralage totaal-fosfaatconcentraties in het RWZI effluent te behalen door middel van filtratietechnieken.
71

Experimentele studie van een wervelventiel

Een wervelventiel wordt gebruikt voor het begrenzen van het debiet naar afwaarts in het rioleringsnetwerk. Er is echter weinig bekend over de fysische processen die plaatsvinden in wervelventielen en over de invloed van de afwaartse waterhoogte op de afvoerkrommen. In dit onderzoek zijn voor het verkrijgen van meer inzicht de afvoerkrommen bepaald. Kenmerkend voor de afvoerkrommen is dat deze bestaan uit een fase1 waarbij het wervelventiel weinig invloed heeft op de stroming en een fase 2 waarbij een wervel ontstaat in het wervelventiel en grote wrijvingsverliezen optreden.