Gehele blad

De toekomst van de afvalwaterketen Veluwe: een innovatief Strategisch Afvalwaterketenplan

Gehele blad
169

Gezondheidsrisico‘s bij blootstelling aan water op straat

Stichting RIONED heeft in 2007 de frequentie van wateroverlast in de bebouwde omgeving geïnventariseerd. Het doel van dit onderzoek was om een landelijk beeld te krijgen van de situatie.
174

Praktijkervaring met het doseren van ijzerchloride als maatregel tegen biogene zwavelzuuraantasting van rioleringen

Aquafin NV werd opgericht in 1990 en is verantwoordelijk voor het ontwerp, de bouw, de exploitatie en de prefinanciering van de bovengemeentelijke waterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen.
184

Evaluatie van desinfectietechnieken voor de behandeling van recuperatie-water voor bestrijding van bacteriën en biofilms

In tal van industriële en niet-industriële processen wordt water gerecirculeerd en hergebruikt. Koeltorens, beregeningsystemen, fonteinen en warmtewisselaars zijn slechts enkele voorbeelden waarbij water extensief wordt hergebruikt. Voortdurend hergebruik van water leidt echter tot een vermindering van de waterkwaliteit door een snelle toename van het aantal micro-organismen en de vorming van biofilms.
194

De toekomst van de afvalwaterketen Veluwe: een innovatief Strategisch Afvalwaterketenplan

Waterschap Veluwe heeft samen met Witteveen Bos een strategische afvalwaterstudie voor het beheersgebied van Waterschap Veluwe uitgevoerd. De toekomstscenario‘s over de inrichting van de afvalwaterketen op de Veluwe zijn in juni 2011 gepresenteerd en worden in beleidsoverwegingen meegenomen.
206

Verslag 8th IWA Leading Edge Conference and Exhibition on Water and Wastewater Technologies juni 2011

Het LET (Leading Edge Technology) IWA congres trekt vooral veel onderzoekers en innovatieve bedrijven aan. Het gaat in totaal circa 200 tot 300 mensen met de bekende kopstukken zoals Mark van Loosdrecht (TUD), Hans Rudi Siegrist (EAWAG) en veel IWA-vertegenwoordigers. Het congres werd voor het laatst 4 jaar geleden georganiseerd.
211

SmaRTControl bij Waternet - Simulatieresultaten van het functioneren van de riolering

Deze bijdrage aan WT-Afvalwater is de tweede in een serie artikelen over SmaRTControl bij Waternet. Deze serie zal ingaan op een aantal onderwerpen die met het functioneren en besturen van het afvalwatersysteem te maken hebben en is o.a. bedoeld voor rioleringsdeskundigen en afvalwatertechnologen.