Gehele blad

Identificatie van de benodigde informatie voor het beoordelen van faalmechanismen bij het rioleringsbeheer

Gehele blad
245

Kosteneffectief afkoppelen: een gevallenstudie in Oud-Turnhout

Het doel van dit onderzoek is het bepalen van het optimale afkoppelingsscenario voor een deel van het rioleringsnetwerk van Oud-Turnhout. Rekening houdend met de Vlaamse Code van Goede Praktijk (uit het beleidsdocument ‘Krachtrichtlijnen voor een geïntegreerd rioleringsbeleid in Vlaanderen‘) die een maximum stelt aan het aantal overstorten per jaar, en met zowel onderhouds-, milieu- als bouwkosten.
258

2D-modellering riolering ‘Het nieuwe rekenen‘

Door klimaatverandering en verstedelijking neemt de druk op onze stedelijke watersystemen gestaag toe. Veel gemeenten tasten nog af hoe hierop te anticiperen. Voor het bepalen van de noodzakelijke verbeteringsmaatregelen wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van ‘het nieuwe rekenen‘. De afstroming van de bovengrond is hierbij zeer gedetailleerd gemodelleerd tot en met de straatkolken.
270

Behandelen van afstromend hemelwater bij recuperatie- en recyclagebedrijven: labo- en piloottesten

Afvalwater dat vrijkomt bij de opslag en/of verwerking van recyclage- en recuperatiematerialen, is afstromend hemelwater. Recuperatie- en recyclagebedrijven worden geconfronteerd met afvalwater dat zeer wisselend is in samenstelling en debiet. Het debiet is vooral afhankelijk van de regenval, terwijl de samenstelling bijkomend afhankelijk is van wat op dat moment op de werf wordt gestockeerd.
282

Duurzame behandeling van RO-concentraat via combinatie van wilgenveld en elektrodialyse

De toenemende vraag naar zuiver water heeft geleid tot het gebruik van omgekeerde osmose (RO) in talrijke toepassingen. Dit drukgedreven membraanproces genereert een zoutrijke concentraatstroom die tevens nutriënten en organische verbindingen bevat. Deze studie onderzoekt de mogelijkheden van de verdere behandeling van dit concentraat via een biologische voorbehandeling met wilgen, gevolgd door elektrodialyse (ED).
293

Identificatie van de benodigde informatie voor het beoordelen van faalmechanismen bij het rioleringsbeheer

Rioleringsbeheer is een eerste vereiste om het gewenste niveau van functioneren van de riolering te behouden. Welke inspanning op het gebied van rioleringsbeheer nodig is om een bepaald niveau van functioneren te bereiken is onduidelijk, omdat zowel de processen in als de structuur van de rioolstelsels complex is. Een belangrijke vraag hierbij is welke informatie er nodig is en hoe deze informatie verkregen moet worden. Faalmechanismen van het rioolsysteem verklaren het structurele en operationele falen van onderdelen van het rioolsysteem.