Gehele blad

Een vergelijking van boorkernenanalyse en visuele inspectie ter beoordeling van de conditie van rioolbuizen

Gehele blad
3

Interview met Jeroen Gerardus Langeveld (associate professor aan de TU Delft en directeur van het kennisprogramma Urban Drainage), 10 januari 2013

In de kamer van Jeroen Langeveld aan de TU Delft worden we ontvangen met koffie en na wat inleidende woorden en hartelijke begroetingen over en weer, starten we met het interview.
9

Een vergelijking van boorkernenanalyse en visuele inspectie ter beoordeling van de conditie van rioolbuizen

De aanleg en vervanging van rioolsystemen is kapitaalintensief, hetgeen inspanningen voor een adequaat beheer rechtvaardigt. Rioolbeheer berust in belangrijke mate op beschikbare informatie.
19

Toepasbaarheid van drukriolering in Vlaanderen

De Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM), afdeling Ecologisch Toezicht, heeft in 2012 een studie uitgevoerd over de toepasbaarheid van drukriolering in Vlaanderen. De VMM werd hierbij bijgestaan door Grontmij.
25

Oude en nieuwe inzichten van het slibgistingsproces - deel 4: optimalisatie en troubleshooting

In Nederland wordt anno 2011 op bijna één kwart van de momenteel operationele communale riool- en afvalwaterzuiveringsinrichtingen (352 rwzi‘s) slibgisting toegepast waar ruw of ingedikt primair slib en secundair slib wordt uitgegist. In deze 86 slibgistingsinstallaties wordt circa 50% van al het geproduceerde slib verwerkt dat op de rwzi‘s wordt geproduceerd.
46

Overgangsconstructies voor hybride rioleringen

Het beleid om resoluut over te stappen van gemengde- naar gescheiden riolering, heeft tot gevolg dat nieuw aan te sluiten gebieden voorzien worden van een gescheiden rioolstelsel. Dit rioolstelsel wordt (tijdelijk) aangesloten op een bestaand gemengd rioolstelsel dat daardoor (geleidelijk aan) steeds meer gescheiden strengen zal bevatten.