Gehele blad

Micro plastics, motivatie

Gehele blad
315

De biodiversiteit in de biofilm van de verschillende compartimenten van biorotoren

Naar aanleiding van drijflaagproblemen ter hoogte van de humustank (nabezinktank) van enkele biorotoren geëxploiteerd door Aquafin, werd een onderzoek uitgevoerd naar de biodiversiteit van de microorganismen op het dragermateriaal.
326

Congresverslag Urban Drainage Modelling 9 te Belgrado

Van 3 tot en met 7 september 2012 is de negende Urban Drainage Modelling conferentie gehouden in Belgrado, de hoofdstad van Servië. Het congres had een vol wetenschappelijk programma, mede doordat de organisatie ook graag de stad en het land wilde promoten.
332

Meten in de waterketen: alleen ga je sneller, maar samen kom je verder

Binnen regionale samenwerkingsverbanden is veel kennis en ervaring opgedaan met betrekking tot gezamenlijk meten en monitoren. Met het oog op een doelmatige en (kosten)efficiënte oprichting en exploitatie van meetnetten zijn interviews met procestrekkers, inhoudelijk deskundigen en ervaringsdeskundigen afgenomen.
336

Mogelijkheden van regionale industriële symbiose: valorisatie van afvalstoffen ter preventie van verontreinigingenin West-Vlaanderen

Een ijzerrijk waterbehandelingsresidu (water treatment residu, WTR), inherent gevormd bij de productie van drinkwater, werd gebruikt voor de immobilisatie van fosfaat aanwezig in het effluent vande anaerobe voorzuivering van het afvalwater in een aardappelverwerkend bedrijf.
346

Vergelijking van buffering op- en afwaarts langs de riolering en waterloop. Een kwantitatieve studie voor Turnhout

Dit artikel behandelt in het kader van het integrale waterbeleid een actueel vraagstuk m.b.t. de kwantitatieve invloed van buffering van regenwater op- en afwaarts van de riolering en de ontvangende waterloop. De stad Turnhout werd hierbij als gevalstudie beschouwd.
360

Het integreren van klimaatadaptatie in Nederlands stedelijk beleid: hoe begrijpen gemeentelijke afdelingen klimaatadaptatie?

Als promovenda aan de Universiteit Utrecht (UU) en Universiteit van Amsterdam (UvA), heeft Uittenbroek onderzoek gedaan naar het identificeren en verklaren van percepties voor klimaatadaptatie in diverse gemeentelijke afdelingen in drie Nederlandse gemeenten – Amsterdam, Rotterdam en Den Haag.