Gehele blad

Congresverslag: IWA - Anaerobic Digestion 2013

Gehele blad
179

Geduld is een schone zaak

Op 1 augustus 2013 heb ik een reactie gegeven op de concept strategienotitie 2013 van Stichting RIONED. De door RIONED gevraagde reacties moeten om mee te doen wel worden ingestuurd voor 15 augustus 2013.
181

Naschrift / leeswijzer bij ‘vergelijking van boorkernenanalyse en visuele inspectie‘

Het artikel ‘Een vergelijking van boorkernenanalyse en visuele inspectie ter beoordeling van de conditie van rioolbuizen‘ vergelijkt de visuele inspectie met de analyse van boorkernen.
182

Congresverslag: IWA - Anaerobic Digestion 2013

Van 25 tot en met 28 juni werd het driejaarlijkse IWA-congres over anaerobe vergistingsprocessen gehouden in Santiago de Compostella te Spanje. Het congres werd dit jaar bezocht door ruim 700 professionals uit de academia en het bedrijfsleven.
185

Delft Blue Water gietwater; schoner dan regenwater

Als gevolg van de klimaatveranderingen wordt verwacht dat zoetwatertekorten steeds vaker zullen voorkomen. Het is daarom wenselijk om het gebruik van alternatieve zoetwaterbronnen, zoals gezuiverd stedelijk water, nader te onderzoeken.
194

Landsdekkende regenkaarten uit het mobiele telefonienetwerk

Nauwkeurige en tijdige neerslagwaarnemingen aan het aardoppervlak zijn cruciaal voor het waterbeheer, de landbouw, de weersverwachting, het klimaatonderzoek en voor grondvalidatie van neerslagschattingen met satellieten.
204

Impact van de nieuwe Code van goed praktijk op het dimensioneren van riolen

De nieuwe Vlaamse Code van goede praktijk voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van rioleringssystemen (Ministerieel Besluit van 20/08/12) bevat enkele belangrijke wijzigingen op het vlak van het rioleringsontwerp.
209

Intuïtie en informatie in besluitvorming voor rioleringsbeheer

Passend rioleringsbeheer is nodig om voldoende dienstlevering te balanceren met investeringskosten. Besluitvorming binnen rioleringsbeheer kan echter bemoeilijkt worden door gebrek aan data en interacties met verschillende actoren.
226

Interview met Reginald Grendelman

Op dit moment werk ik als beleidsmedewerker bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in een bestuurlijke en beleidvormende omgeving. Ik kom zelf echter uit de technische hoek.
232

Agenda

Agenda