Gehele blad

Nieuwe perspectieven in de behandeling van overgestort afvalwater: kunnen drijvende zuiveringsmoerassen de klus klaren?

Gehele blad
4

Nieuwe perspectieven in de behandeling van overgestort afvalwater: kunnen drijvende zuiveringsmoerassen de klus klaren?

Via overstorten van gemengde rioolstelsels wordt tijdens hevige neerslag periodiek ongezuiverd verdund afvalwater geloosd. Dit vormt een bedreiging voor de kwaliteit van de ontvangende oppervlaktewateren. In dit artikel willen wij een techniek toelichten die, naast berging, ook zuivering van het overgestorte water toelaat.
12

‘De visie van‘: Jeroen Kluck

Jeroen Kluck studeerde tot 1992 Civiele Techniek aan de TU Delft en promoveerde daar in 1997 op het functioneren van bergbezinkvoorzieningen. Zijn proefschrift heette ‘The optimal design of storm water settling tanks‘. Vervolgens is Jeroen bij Tauw gaan werken waar hij adviseert over stedelijk water en riolering en waterketens.
17

Grondwaterinfiltratiepotentieel als hulpmiddel bij het bepalen van de oorzaak van verdunning van het afvalwater

Grondwaterinfiltratie door lekke leidingen heeft een belangrijk aandeel in het totale plaatje van de verdunning van afvalwater. Dit is niet verbazingwekkend aangezien er slechts sinds de jaren 80 de nodige aandacht wordt besteed aan kwaliteitsvolle dichtingen en grondaanvullingen rond de leidingen. Het grondwaterinfiltratiepotentieel, of GWIP, drukt de mate uit waarin grondwater mogelijk een oorzaak kan zijn voor de verdunning van het afvalwater in een bepaald zuiveringsgebied.
36

CAPWAT II: Gastransport in rioolpersleidingen experimentele opzet en resultaten van grootschalige testopstelling

Gasophoping in de neergaande delen van een afvalwaterpersleiding veroorzaakt extra energieverliezen met capaciteitsreductie tot gevolg. In eerder onderzoek door Lubbers (2007) werd een verschil waargenomen tussen laboratorium- en veldmetingen. Lubbers concludeerde dat dit veroorzaakt kan zijn door een verschil in de vloeistofeigenschappen en met name de oppervlaktespanning.
46

Klimaatverandering en de implicaties voor het modelleren van de waterkwaliteit in gemengde rioolstelsels

Onzekerheden in zowel de modellering van afvalwater (kwalitatief en kwantitatief) en de toekomstige klimaatveranderingen maken het gebruik van simulatiemodellen voor het ontwerpen, verbeteren en plannen van riool- en verwante systemen problematischer dan het momenteel al is. De doorsnee gebruiker van modellen merkt deze onzekerheden niet of nauwelijks op wanneer informatie uit deze modellen gebruikt wordt bij het nemen van beslissingen over investeringen.
58

De dynamiek in het aanvoerpatroon van de RWZI Eindhoven in beeld

Het verrichten van langdurige en hoogfrequente metingen aan afvalwaterkwantiteit en -kwaliteit biedt de mogelijkheid om inzicht te krijgen in de variaties in een RWZI aanvoerpatroon. Deze variaties in het aanvoerpatroon geven op hun beurt informatie over de karakteristieken van de achterliggende stelsels.