Gehele blad

Kwaliteit en samenstelling regenwater en kosteneffectiviteit van zuivering

Gehele blad
289

Change, yes we can of beter: Verandering, ja dat kan

Oktober 2013 was voor mij een maand van verandering. Ik bedoel hier niet de jaarlijks weerkerende veranderingen eigen aan oktober, zoals de overgang van nazomer naar regenachtige herfst of de overschakeling op het winteruur.
290

Verslag van het 7e internationale Congres Sewer Processes and Networks te Sheffield

Van 28 tot 30 Augustus vond in Sheffield het 7e internationale congres Sewer Processes and Networks in Sheffield plaats. De 125 bezoekers van dit driejaarlijkse, kleinschalige congres hebben drie dagen intensief van gedachten gewisseld over thema‘s die ons als rioleurs het meest boeien: nieuwe meet- en inspectietechnieken, ontwerp- en beheeraspecten, hydraulica en systeemdynamiek.
294

Meten van het bodemprofiel van riolen met een rijdende camera

Dit artikel beschrijft de resultaten van het onderzoek naar de nauwkeurigheid van het meten van het bodemprofiel met een rijdende camera. Meten van het bodemprofiel is zinvol na constructie van een riool of als je verwacht dat de verticale positie van een riool is veranderd door zettingsverschillen. De nauwkeurigheid van bodemprofielmetingen met een rijdende camera is niet alleen afhankelijk van het gebruikte camerasysteem, maar ook van de uitvoering van de meting en het te meten object.
303

Kwaliteit en samenstelling regenwater en kosteneffectiviteit van zuivering

Afstromend hemelwater kan verontreinigingen bevatten zoals zware metalen van daken, PAK‘s van uitlaatgassen, nutriënten uit dierenuitwerpselen en bladval. Inzicht in de samenstelling van afstromend hemelwater is gewenst om het effect van deze verontreinigingen op ons milieu te bepalen en/of inzicht te krijgen in de kosteneffectiviteit van eventuele maatregelen. In dit onderzoek is een vergelijking gemaakt tussen (inter)nationale praktijkmetingen naar de aard en samenstelling van regenwater.
316

Summaries

318

Colofon