Gehele blad

Prestatiemonitoring full-scale 1-STEP filter op rwzi Horstermeer: vergaande verwijdering van nutriënten en microverontreinigingen uit rwzi-effluent

Gehele blad
319

Onder redactie van:

Egbert Jan Baars
Prof. dr. ir. Jean Berlamont
Prof. dr. ir. Bart Van der Bruggen
Prof. dr. ir. François Clemens
Ing. Michiel Geise
Dr. sc. Greet De Gueldre
Dr. ir. Stijn Van Hulle
Ir. Kees de Korte
Ir. Michel Moens
Dr. ir. Arjen van Nieuwenhuijzen
Dr. ir. Sigrid Scherrenberg
Dr. ir. Guido Vaes
Ir. Wicher Worst (voorzitter Riolering)
320

Inhoud

- Doelmatigheid in de afvalwatersector: een moeras waar het afvalwatersysteem in wegzakt?
- Een standpunt van VLARIO
- Verblijftijdenonderzoek riolering stationsgebied Breda
- Wereldhaven vraagt om wereldformaat afvalwatertransportsysteem
- Prestatiemonitoring full-scale 1-STEP filter op rwzi Horstermeer: vergaande verwijdering van nutriënten en microverontreinigingen uit rwzi-effluent
321

Doelmatigheid in de afvalwatersector: een moeras waar het afvalwatersysteem in wegzakt?

In Nederland werd in 2011 het Bestuursakkoord Water afgesloten tussen de koepelorganisaties van de gemeenten, de waterschappen de provincies en het Rijk. Samenwerken in de waterketen was de opgave. Er moet worden gewerkt aan de 3 K‘s, te weten kostenreductie, kwaliteitsverbetering van de taakuitoefening en kwetsbaarheidreductie van de personele invulling.
324

Een standpunt van VLARIO Investeren in Vlaamse rioleringen: is er een paradigma verschuiving nodig?

Vlaanderen investeert in 2014 248 miljoen euro in gemeentelijke rioleringswerken om de gemeenten toe te laten hun hoge noden voor hun rioleringen te helpen leningen. De noden zijn inderdaad groot. Er kan geschat worden dat de gemeenten in Vlaanderen jaarlijks minstens 600 miljoen euro nodig hebben, niet alleen om de nog ontbrekende riolen aan te leggen (ongeveer 5.000 km), maar ook om de bestaande riolen te onderhouden en de versleten riolen te vervangen.
326

Verblijftijdenonderzoek riolering stationsgebied Breda

Op 4 mei 2013 was er een groot ongeval met gevaarlijke stoffen te betreuren in het Belgische Wetteren. Na ontsporing van een goederentrein met gevaarlijke stoffen stroomde de giftige lading gedeeltelijk via bluswater het riool in.
331

Wereldhaven vraagt om wereldformaat afvalwatertransportsysteem

Het havengebied Rotterdam beschikt over een uitgestrekt afvalwatertransportsysteem dat het afvalwater afvoert van circa 160 bedrijven verdeeld over een oppervlak van ongeveer 4.700 ha. De bedrijven voeren met een eigen bedrijfsgemaal af op het systeem. Het systeem is opgedeeld in drie deelsystemen die afvoeren op twee RWZI‘s.
341

Prestatiemonitoring full-scale 1-STEP filter op rwzi Horstermeer: vergaande verwijdering van nutriënten en microverontreinigingen uit rwzi-effluent

Strengere effluenteisen voor rwzi Horstermeer en de toenemende bezorgdheid om microverontreinigingen waren de aanleiding voor de ontwikkeling van het 1-STEP filter. In de zomer van 2012 is de full-scale filterinstallatie op rwzi Horstermeer opgestart.
375

Summaries

On May 4, 2013 there was a major accident involving hazardous outflow of substances in the Belgian Wetteren. After derailment of a freight train carrying dangerous substances toxic load of a derailed boxcar flowed partly from fire fighting to the sewer. In homes in the area such high toxicity values were measured that five hundred people had to be evacuated for long periods. Dozens of people ended up in hospital and there fell a victim to regret. The victim however, lived at an unexpected place, namely in his own house about 500 feet away from the source of the incident. Toxic gas had entered his house by means of the sewer system. Because freight trains also cross the municipality of Breda this city decided to investigate possible risks and solutions. To gain insight in the time of residence of waste water in the area electronic traces were used to measure the residence time in practice.
379

Colofon