Gehele blad

Gezondheidsrisico‘s bij water op straat

Gehele blad
361

Recuperatie van fosfor uit afvalwater: Geen taak voor de watersector alleen

Afvalwater zuiveren is vandaag de dag meer dan voorkomen dat het water ongezuiverd in onze beken en rivieren belandt. Afvalwaterbeheerders willen waarde creëren voor de gemeenschap en het milieu en integreren concepten als integraal en duurzaam in hun dagdagelijkse activiteiten. De toekomende vuilvracht wordt beschouwd als veel meer dan afvalwater. Het is namelijk een belangrijke bron van energie en grondstoffen, een bron die in de toekomst enkel nog aan belang zal winnen.
363

Waarde van informatie voor rioolvervangingsbeslissingen

Besluitvorming binnen rioleringsbeheer is deels gebaseerd op intuïtie zonder expliciete argumentatie. Hierdoor vermindert de transparantie en reproduceerbaarheid van het besluitproces. Het is onbekend hoe rioleringsbeheerders verschillende informatiebronnen waarderen voor rioolvervangingen. Inzicht in deze relatieve ‘waarde‘ en impliciete factoren draagt bij aan meer kennis over besluitvorming in rioleringsbeheer.
370

Verkenning van ontwerprichtlijnen voor inzameling en afvoer van grijs water bij gescheiden sanitatiesystemen

Waterschap Groot Salland en gemeente Deventer voeren binnen het Europese INNERS-project sinds 2009 onderzoek uit naar de haalbaarheid van gescheiden inzameling van zwart en grijs water op huis- en wijkniveau. Vanuit het onderzoek Duurzame Energie Uit Geconcentreerde stromen Deventer (ofwel DEUGD I) is de potentie aangetoond van gescheiden inzameling van afvalwaterstromen en de verwerking op de RWZI van zwart- en grijs water, maar werpen tegelijkertijd ook vragen op over de financiële haalbaarheid en doelmatigheid.
386

Gezondheidsrisico‘s bij water op straat

Door hevige regenval ontstaat in Nederland regelmatig ‘water op straat‘. In literatuur is wateroverlast veelvuldig geassocieerd met uitbraken van infectieziekten, maar het is onduidelijk in welke mate ‘water op straat‘ een risico vormt voor de volksgezondheid. Daarom is het risico op infectie gekwantificeerd met behulp van een kwantitatieve microbiologische risicoanalyse. In het onderzoek werden 23 ‘water op straat‘- situaties bemonsterd.
393

De relatie tussen klimaatverandering en weersextremen

Na recente extreme weersverschijnselen en een aantal (IPCC) studies naar trends in opgetreden en verwachte extremen dringt de vraag op in hoeverre deze weersextremen verband houden met klimaatverandering.
400

Agenda

Agenda
401

Summaries

- Value of information for sewer replacement decisions
- Exploration of design guidelines for collection and disposal of gray water in decentralised sanitation systems
- Health risk due to (storm) water on the street
- The relationship between climate change and extreme weather
405

Colofon