Gehele blad

De bruine rat in en om stadswoningen, voorkomen is beter dan bestrijden

Gehele blad
407

Het speelveld verschuift

Het is in de periode dat code geel en code oranje Nederland hebben wakker geschud. Deze keer geen omgewaaide bomen en hier en daar een volgelopen kelder. Nee, het aantal meldingen wateroverlast overstijgt de capaciteit van de brandweer en wijkbewoners staan ouderwets zandzakken te vullen.
408

De bruine rat in en om stadswoningen, voorkomen is beter dan bestrijden

Omdat de mens overlast ervaart van ratten, worden ze al tientallen jaren bestreden met rodenticiden, waardoor de overlevingskans van resistente ratten is vergroot. De afdeling Dierplaagbeheersing van de GGD in Amsterdam probeert tegenwoordig de oorzaken te vinden waardoor overlast is ontstaan.
413

Besparingspotentieel bij niet-gelijktijdig leegpompen gemengde rioolstelsels

Naar aanleiding van het onderzoeksprogramma "Gemaal van de toekomst" heeft het Ingenieursbureau Rotterdam een onderzoek uitgevoerd naar het besparingspotentieel in energiekosten. Het niet-gelijktijdig leegpompen van de (gemengde) rioolstelsels bespaart energie, omdat het wrijvingsverlies in de persleiding kleiner is door de lagere stroomsnelheid.
421

Evaluatie van de bruikbaarheid van composietbuien voor de berekening van overstortwerking

Met de invoering van de nieuwe Vlaamse "Code van Goede Praktijk voor Rioleringen" werd ook de ontwerpneerslag herbekeken. Als gevolg van wijzigende neerslagpatronen werd beslist om de referentieperiode voor de ontwerpneerslag te herdefiniëren, en aanvullend hierop werden door de KU Leuven nieuwe composietbuien opgesteld.
430

Agenda

Agenda