Gehele blad

(Rigo)reuze relingsklus Rijswijk

gehele blad
4

Berichten

- Website over riolering en gemeentelijk waterbeheer voor raadsleden
- The Dutch Biorefinery Cluster werkt samen met Energie
- Uit de branche: NSTT Afdeling Leidingrenovatie
- Speurhond zoekt naar oorzaak rioolslib
8

(Rigo)reuze relingsklus [in Rijswijk]

In de gemeente Rijswijk is een omvangrijke relingsklus afgerond. Er moest 4,5 kilometer riolering gerenoveerd worden. De 80 jaar oude riolering onder de Haagweg, Huis te Hoorn-kade en Het Jaagpad liep dwars door de stad. De trams en het verkeer mochten niet onder de werkzaamheden lijden. Een uitdagend project dat goed is verlopen.
11

Project op stoom

De uitdagingen waar men voor staat bij de renovatie van drinkwaterleidingen zijn onder meer het tijdsschema, de diameter en de lengte van de te repareren buis. Andere aspecten waar rekening mee gehouden moet worden zijn de omstandigheden rond de werkplek. Ook is het essentieel om te weten of er ook bochten gerenoveerd moet worden. In de Bulgaarse stad Sjoemen is onlangs een ingrijpende reliningsklus afgerond.
13

Bedrieglijk water

Onlangs bracht de postbode een enveloppe bij mij aan huis. Gewoon in de brievenbus. Afkomstig van STOWA en Stichting RIONED. Beide instanties heb ik hoog in aanzien, dus opende ik de post met belangstelling. De brochure bleek bij nader inzien een heus rapport te zijn met de titel: ‘ Water in de openbare ruimte heeft risico’s voor de gezondheid’ . Dat lijkt een open deur, omdat het hele leven vol zit met risico’s. Maar gooi het rapport niet direct weg, want het is lezenswaardig en geeft nuttige tips.
15

Assetmanagement en de rol van adviesbureaus

Assetmanagement draait om het vinden van een optimale balans tussen kosten, risico’s en prestaties van een te beheren systeem. Ook in de afvalwaterketen doet assetmanagement zijn intrede. Bij riole-ring in feite als doorontwikkeling van het in 1984 ingezette rioleringsbeheer. Nieuw is de toegenomen aandacht voor het omgaan met risico’s en prestatiegericht opereren.
16

Een afgewogen keuze?

De komende jaren zullen investeringen in de afvalwaterketen vooral worden gedomineerd door repara-tie, renovatie of vervanging van het bestaande areaal aan objecten. Een belangrijke keuze daarbij is die tussen renoveren en vervangen.
19

MATRIX RIOOLRENOVATIE EN -REPARATIE

Tegenwoordig kost renoveren minder dan rioolvervanging. Renovatieme-thodes worden dan ook steeds vaker toegepast en zijn sterk in opkomst. Reden genoeg om extra aandacht te besteden aan dit onderwerp. Dit thema-nummer besteedt niet alleen aandacht aan ontwikkelingen op het gebied van relining maar ook aan de ervaringen hiermee. Op deze matrix treft u verschillende bedrijven aan die renovatietechnieken aanbieden. U kunt in één oogopslag zijn in welke disciplines een bedrijf gespecialiseerd is, zodat het maken van een keuze vereenvoudigd wordt. De redactie wenst u veel wijsheid bij uw keuze toe.
23

Minder rekenen

De mogelijkheden om met de computer simulaties en analyses uit te voeren blijven toenemen. Maar betekent dat ook dat we die mogelijkheden telkens moeten benutten? Volgens mij niet.
24

“Yes, we scan!”

Het is inmiddels technisch goed mogelijk om foutieve aansluitingen in gescheiden systemen op te sporen en daarna te verhelpen. Zeker voor grotere stelsels geldt dat het een behoorlijke inspanning vergt wanneer direct wordt ingezet op detailon-derzoek. In oktober 2005 hebben Langeveld et al. over een methode gepubliceerd waarmee foutaansluitingen in een aantal stappen wordt opgespoord.
27

Innoveren: met de i ...van ingenieursbureau

Innovatie is het bestaansrecht van een ingenieursbureau en inno-veren is eigenlijk heel simpel. Het is ook nodig, want je moet jezelf altijd afvragen bij alles wat je doet of het niet beter of slimmer kan. De oplossing van morgen moet altijd beter moet zijn dan die van gisteren. Ingenieursbureau Moons probeert altijd het beste uit zichzelf te halen.
29

Glasvezel in Rijssens buitengebied via drukriolering

Gemeente Rijssen wil dat haar bewoners in het buitengebied kunnen beschikken over snel internet via de glasvezelkabel. In de bebouwde kom is aanleg commercieel haalbaar, maar in het buitengebied niet. Ge-meente Rijssen geeft toestem-ming om de glasvezelkabel in het buitengebied aan te leggen via de reeds aanwezige drukri-olering.
30

En als we het niet doen?

De calculerende overheid die prestaties, risico’s en kosten afweegt, lijkt aan terrein te winnen. Dat volgt uit de Tweede Gemeentelijke Barome-ter Fysieke Leefomgeving, een onderzoek van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Royal HaskoningDHV.
32

Hoge puntentelling voor moerriool

Arnhem heeft een moerriool dat uit de 19e eeuw dateert en hoognodig gerenoveerd moet worden. Om-dat het om een oud stelsel gaat, is voorzichtigheid geboden. Zomaar vervangen, relinen of renoveren is geen optie. De gemeente heeft de hulp van een 3D-scanner ingeschakeld, om de exacte staat van het stelsel in kaart te brengen. Die informatie wordt vervolgens doorgespeeld aan aannemers, zodat ze een plan van aanpak kunnen opstellen.
35

Eindhoven transformeert

Eindhoven had te maken met (grond)wateroverlast, strengere emissie-eisen en een zuivering die aan renovatie toe was. Medio 1996 gaf het stadsbestuur groen licht voor een blauwe transformatie. Met Europese subsidie als smeermiddel introduceerde Eindhoven als een van de eersten blauwe aders en werd fors ingezet op bronmaatregelen (afkoppelen) in plaats van end-of-pipe maatregelen (bakken bouwen).
36

Innovatie van IE Systems wint award

Het Open Putdeksel van IE Systems heeft de 68e plaats behaald in de MKB Innovatie Top 100 van 2014. De uitvin-ding is nu een jaar op de markt en lost stankoverlast op in rioleringsstelsels.
37

Nieuwe KSB-vlinderklep met dubbele functie

KSB brengt een nieuwe vlinderklep op de markt, die tevens als terugslagklep kan fungeren. De productlijn Dualis wordt geleverd met de nominale diameters van DN 500 tot DN 1400 en is ontworpen voor de drukklassen PN 6 tot PN 40.