Gehele blad

Kantoor wordt clubhuis

Gehele blad
4

Dynamisch studeren bij Radboud

Om studeren in een dynamische omgeving mogelijk te maken is de Radboud Universiteit samen met Planon een pilot gestart. Daarmee biedt de universiteit sinds begin februari haar studen-ten de mogelijkheid gemakkelijk online, via apps en kiosk-zui-len een werkplek te reserveren. De reacties van studenten op de reserveringsmogelijkheden zijn lovend.
14

Kantoor wordt clubhuis

De traditionele kantooromgeving verandert al geruime tijd. Dat heeft consequenties voor de ma-nier waarop kantoren worden ingericht. Het accent verschuift van formeel naar informeel. ‘Het kantoor wordt meer een clubhuis, waar je naartoe gaat om colle-ga’s te ontmoeten en te overleg-gen’, meent algemeen directeur Leo Schouten van kantoorinrich-ter SV uit Rotterdam. Dat vraagt dan ook om nieuwe meubel- en ruimteoplossingen.
17

Slordig informatiebeleid is troef in de Cloud

Het zakelijk gebruik van samenwerkingsplatforms in de Cloud en het gebruik van digitale communicatieka-nalen met chats, tweets en sms-jes, groeit uiterst snel. Iron Mountain, wereldwijd marktleider in informatie-beheer, waarschuwt voor de juridische consequenties en informatierisico´s.
18

Verbeteren Power Quality vergroent gebouwen

Energie besparen in een gebouw kan op veel manieren. Het verbe-teren van de Power Quality van het gebouw is er daar één van, maar niet de meest bekende. Toch zijn er in ons land kanto-ren, theaters, universiteiten en andere gebouwen die hier al de vruchten van plukken. Zo ook de Amsterdamse vestiging van het internationale advocatenkantoor Clifford Chance. Daar bespaarde men met behulp van Optivolt uit Delft nog ruim 10 procent op de toch al fors teruggebrachte ener-gierekening.
21

Erasmus Universiteit in zee met Cofely

Cofely gaat het duurzaam onder-houd en beheer voor de gebou-wen van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) verzorgen. Met ingang van 1 maart is de dienst-verlening gestart op basis van een prestatiecontract dat is ver-worven via een Europese aan-besteding. De omvang van de gebouwen beslaat in totaal ruim 224.000 vierkante meter.
22

Onderhoudskompas biedt overzicht en inzicht in onderhoudsbeheer

Voor veel organisaties vormt onderhoud een grote kostenpost. Om on-derhoud effectiever, strategischer en duurzamer te maken, ontwikkel-de HEVO het Onderhoudskompas. Dit is een tool die inzichtelijk maakt welke acties binnen onderhoudsbeheer nodig zijn, wat er binnen de meerjarenonderhoudsplanning op een organisatie afkomt en welke budgetten daarvoor nodig zijn. Daarmee biedt het Onderhoudskompas een uitstekend startpunt voor kostenbesparing.
25

Nieuwe simkaarten voor Kamerleden na mogelijke hack

Wanneer Kamerleden dat willen kunnen zij hun SIM-kaarten laten vervangen. Dat schreef de dienst automa-tisering van de Tweede Kamer onlangs aan alle fracties in een interne mail die in handen was gekomen van ThePostOnline. Kamerleden bellen met een abonnement van Vodafone. Encryptiesleutels van SIM-kaarten die zijn uitgeven bij onder meer mobiele abonnementen van Vodafone zijn door een inbreuk mogelijk in handen gekomen van buitenlandse veiligheidsdiensten.
27

Nieuwsbrief Brandveiligheid

Van meer dan 400 Rotterdamse bedrijven en instellingen zijn sinds eind vorig jaar de inspectiegegevens over de brandvei-ligheid in te zien. Door deze openbaar te maken wil de gemeente meer openheid geven over wat bedrijven en instellingen doen aan brandveiligheid. ‘Wanneer wij Rotterdammers echt serieus nemen en verwachten dat ze meewerken aan het veiligheidsbeleid, wil ik ook dat ze over de juiste informatie beschikken’, zo liet burgemeester Aboutaleb bij het vrijgeven van de rapporten weten.