Gehele blad

Onderhoud scholen niet veel beter af bij gemeente

Gehele Blad
4

Nieuws

- Leegstand kantoren neemt toe
- Betere ondersteuning = meer productiviteit
- F-MEX: 2015 in teken van IFM
- Verwarmingsinstallaties niet goed afgesteld
- Maasdelta bespaart met energie-inkoop
- Nederlander koning ‘foute’ belegcombinaties
- ‘Stelende‘ paleiswachten vechten ontslag aan
14

Onderhoud scholen niet veelbeter af bij gemeente

Leerlingen en leerkrachten kunnen zich moeilijker concentreren en hebben vaker ademhalingsproblemen. Ook scoort het algeheel welbevinden te laag. Dat is aan de orde van de dag in duizenden verouderde basisschoolgebouwen in Nederland. De oorzaak is de ondermaatse toestand van het gebouw. Dat zei Maxime Verhagen, voorzitter van Bouwend Nederland, vorig jaar. Van een inhaalslag op het gebied van onderhoud is echter nog geen sprake.Gemeenten geven veel uit, maar vooralsnog niet aan de schoolgebouwen.
17

Nieuwe lift UMC Utrecht: vitaal en verbindend

Kwalitatief hoogstaand, betrouwbaar en veilig. Dat zijn volgens Paul Andela, projectleider Bouw en Inrichting van het Facilitair Bedrijf van het UMC Utrecht (UMCU), de kwalificaties van de nieuwe patiëntenlift in zijn ziekenhuis. De lift verbindt verschillende, vitale afdelingen van het UMCU op efficiënte wijze. Ook het traject van aanbesteding, dat voorafging aan de bouw van de lift, mag als efficiënt en goed doordacht worden bestempeld. Dat blijkt uit een gesprek met de verschillende betrokken partijen.
21

Ziekenhuizen: beter binnenklimaat, meer brandwerendheid

Kwalitatief hoogstaand, betrouwbaar en veilig. Dat zijn volgens Paul Andela, projectleider Bouw en Inrichting van het Facilitair Bedrijf van het UMC Utrecht (UMCU), de kwalificaties van de nieuwe patiëntenlift in zijn ziekenhuis. De lift verbindt verschillende, vitale afdelingen van het UMCU op efficiënte wijze. Ook het traject van aanbesteding, dat voorafging aan de bouw van de lift, mag als efficiënt en goed doordacht worden bestempeld. Dat blijkt uit een gesprek met de verschillende betrokken partijen.
23

Seniorenwoningen niet brandveilig

Er is veel meer aandacht nodig voor de brandveiligheid in seniorenwoningen, vindt Brandweer Nederland. Mensen die minder mobiel zijn, kunnen immers minder snel een brandend pand verlaten. Bovendien worden veel bejaardenhuizen omgebouwd tot wooncomplexen, nu de inzet is om mensen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. Dan gelden volgens het Bouwbesluit lagere eisen voor brandveiligheidsvoorzieningen, waarmee de veiligheid van bewoners dus in het geding komen.
25

Verpleeghuizen verspillen meer dan alleen voedsel

Verpleeghuizen verspillen jaarlijks 1 miljard euro, onder meer aan te hoge energierekeningen, te dure inkoop en aan het weggooien van voedsel. Dat komt naar voren uit onderzoek van het tv-programma ‘Tijd voor Meldpunt’ van Omroep Max. MaxdirecteurJan Slagter speelt met de gedachte een eigen verpleeghuis te openen ‘Om te laten ziendat met het beschikbare geld weldegelijk goede verpleeghuiszorggeboden kan worden’.
27

Veiliger ‘alleenwerken’ in bouwsector

Jaarlijks vinden in Nederland circa 120.000 bedrijfsongevallen plaats. Mensen die alleen werken – zeker in de bouw – lopen het grootste risico op een bedrijfsongeval. Veiligheidsdienst SoloProtect introduceert voor de alleenwerker in de bouw de Identicom, een wereldwijd beproefd concept dat nu ook in Nederland op de markt is. Met de Identicom van SoloProtect kan die alleenwerker in nood met één druk op de knop alarm slaan.
29

Nieuwsbrief Portierdiensten

Camera‘s worden een steeds belangrijkere schakel in de keten voor alarmafhandeling. Meldingen zijn door het gebruik van camera’s veel efficiënter op te volgen dan in het traditionele model. Camera‘s hebben ook tot nieuwe diensten en werkmethoden geleid. De meest recente ontwikkeling op dat gebied is dienstverlening op afstand, de zogenoemde Remote Services.