Gehele blad

Verduurzaming voedselvoorziening zorginstellingen

Gehele Blad
5

Nieuws

- Norm voor koellastberekening wijzigt
- Tevredenheid over facilitaire services stijgt jaarlijks
- Bedrijven sectoren facilitair management
11

Verhuismanagement

Verhuistrajecten die gaan starten bij de herhuisvesting van nieuwbouw of renovatie vragen om een plan van aanpak. De stappen die in dergelijk plan van aanpak moeten worden gezet, zijn o.a. het opmaken van een PvE, de voorbereiding, het scenario, de uitvoering en de nazorg.
12

Onderhoudscontract voor woningcorporatie

WonenBreburg is een woningcorporatie met bijna 30.000 verhuureenheden en actief in de woningmarktgebieden Tilburg en Breda. De corporatie verhuurt en verkoopt woningen en besteedt bijzondere aandacht aanhet huisvesten van mensen die dat moeilijker zelf kunnen, zoals dak- en thuislozen, mensen met een laag inkomen en mensen met een maatschappelijke, fysieke of verstandelijke beperking. Daarnaast is er speciale aandacht voor studenten en senioren. De corporatie maakt zich sterk voor de wijken en buurten waar haar woningen staan en voor de sociale ontwikkeling van de bewoners.
13

Weg met de biologische duisternis en geniet van gezond licht

Geïnfecteerd raken door de magische, gezonde aspecten van licht is gekomen door, met medici in ziekenhuizen en verzorgingscentra in Nederland te communiceren over de gezonde aspecten van licht, te praten met experts - G.C. Mainard, Y. Meesters, M. Fontijn, Y. De Kort
14

Monitoren is meer dan alleen registreren

Uit diverse onderzoeken van onder andere RVO.nl blijkt bijvoorbeeld dat binnen de bestaande bouw nog veel bespaard kan worden op het energieverbruik. Hetzelfde geldt voor de onderhoudskosten van gebouwen. Door goed beheer kunnen “slimme” keuzes gemaakt worden op het gebied van bijvoorbeeld vervangingsinvesteringen. Voor een meer optimaal gebouwbeheer heeft adviesbureau Weerdenburg Huisvesting Consultants (HWC) een oplossing gevonden.
17

Internationaal onderzoeksrapport verduurzaming voedselvoorziening zorginstellingen

Het Nederlands-Duitse Interreg project Duurzaam Gezond had als doel om binnen een pilot van vijf Nederlandse en Duitse zorginstellingen de voedselvoorziening te verduurzamen. Het onderzoek is uitgevoerd bij twee ziekenhuizen, een ziekenhuiscafetaria en twee ouderenzorginstellingen. Bij alle zorginstellingen is een procesanalyse uitgevoerd. Deze omvatte naast een analyse van het maaltijdvoorzieningproces ook het uitvoeren van een twee weken durende meting (nul-meting) van de hoeveelheid geproduceerd voedsel en de hoeveelheid levensmiddelenafval.
20

Zonnepanelen laatste grote stap voor Stiwa

Het gaat misschien wat ver om van het meest duurzame zwembad van Nederland te spreken: feit is wél dat zwembad Wasbeek in Sassenheim zijn groene zaakjes méér dan goed op orde heeft. Sinds het bad in 1992 open ging, is er continu geïnvesteerd in verduurzaming en energiebesparing. Stiwa, de stichting die de exploitatie en het beheer van inmiddels alle binnensportaccommodaties in de gemeente Teylingen in handen heeft, kan daarbij structureel bogen op de kennis en het advies van EE Care.
22

Verduurzamen van vastgoed, technisch simpel, organisatorisch ingewikkeld!

Op het eerste gezicht lijkt het verduurzamen van vastgoed vooral een technische uitdaging. Maar ervaring leert dat juist het sociale en organisatorische veranderingsproces veel aandacht vraagt. Paradoxaal genoeg wordt veel geïnvesteerd in het duurzaam opwekken van energie terwijl het terugdringen van het totale energieverbruik, bijvoorbeeld door investeringen in bestaande gebouwen, minder aandacht krijgt. Ondanks het feit dat in energiebesparing een enorm investeringsen besparingspotentieel ligt.