Gehele blad

Eenvoudig honderden miljoenen op energie te besparen

Gehele Blad
5

Nieuws

- Honderden miljoenen op energie te besparen
- Geur ter bevordering van de arbeidsproductiviteit
- Ontevredenheid afgestelde airco’s groot
- Proef hoe werknemers gezonder te laten eten
- Behoud naoorlogse schoolgebouwen
15

Lerende werknemer zal zich bij veranderingen vitaler voelen

Herstructureringen op het werk zorgen voor stress en een afname van vitaliteit bij medewerkers. De negatieve effecten zijn minder als werknemers voldoende mogelijkheden krijgen om te leren door te reflecteren en te experimenteren op het werk. Zo concludeert de psychologe Irina Nikolova in haar proefschrift Professional learning and Occupational Well-Being in Times of Job Restructuring: Towards a better understanding of concepts and relationship, waarop zij eind vorige maand promoveerde aan de Open Universiteit in Heerlen.
17

Duurzaam inrichten collectieve beveiliging bedrijventerreinen

De opvattingen rondom collectieve beveiliging lopen uiteen. Aan de ene kant zijn er nieuwe aanvragen en worden bestaande collectieve gebieden uitgebreid of nieuw leven ingeblazen. Aan de andere kant zijn Nederlandse ondernemers helemaal niet zo collectief ingesteld, maar gaan zij al snel voor het eigen gewin. In dat laatste geval verdwijnt de keuze voor een collectieve eveiliging al snel naar de achtergrond. Ten onrechte betoogt Cor Aalbregt, algemeen directeur van NVD Beveiligingsgroep, want collectieve beveiliging doet veel meer recht aan de veiligheid van bedrijven.
19

Met werkplekconcepten is heel veel mogelijk

Als de facilitair managers meer aandacht aan werkplekconcepten zouden schenken, zou dat flink voordeel voor hun positie binnen de organisatie kunnen opleveren. Niet alleen krijgen zij daardoor een veel beter inzicht, maar dankzij dit inzicht gaan zij ook meer waardering oogsten. Zo blijkt uit het dossier Werkplekconcepten van het Kennis- en informatiecentrum voor facilitair management en gebouwbeheer. Wie het dossier inkijkt en daarmee heel veel op een rijtje gezet krijgt, ontdekt pas echt hoe ontzettend veel mogelijkheden werkplekconcepten in zich hebben.
20

Grenzen bij toegangscontrole?

Jarenlang stond toegangscontrole voor de fysieke scheiding tussen binnen en buiten. Met de toegenomen digitalisering, de andere werkplekconcepten en het nieuwe werken vervaagde niet alleen de grens tussen binnen en buiten, maar kreeg toegangscontrole ook een andere lading. Toegangscontrole werd veeleer de poortwachter, wiens taak allang niet meer beperkt is tot de scheiding tussen het fysieke binnen en buiten. Lees er veel meer over in het dossier Toegangscontrole.
21

De wereld van koffie en thee

Koffie en thee op de werkplek. Het lijkt zo eenvoudig, maar in de praktijk is het oh zo weerbarstig. Geen ander onderdeel van het dagelijkse kantoorleven ligt zo vaak, zo veel en zo emotioneel op de lippen van de Nederlandse werknemers. Facilitair managers hebben het er maar druk mee, want het is een onderwerp waar letterlijk alle collega’s over mee kunnen en willen praten. Om van de schier eindeloze reeks mogelijkheden nog maar te zwijgen. Als u dat af en toe allemaal te gortig wordt, kijk dan gerust eens in het dossier Koffie en thee, waarin u onder het genot van een kopje koffie of thee heel snel wegwijs wordt in de wereld van koffie en thee.
22

De revolutie in afvalinzameling

Met de intrede van het ‘papierloze tijdperk’ veranderde ook de inzameling van bedrijfsafval grondig. Niet langer zijn het de documenten die bij de afvalinzameling de overhand hebben, maar veeleer de machines waar documenten mee worden opgeslagen of gemaakt. En ook de veranderde kijk op licht zorgde voor een ware revolutie binnen de bedrijfsafvalwereld. Dat daarbij nog heel veel te veranderen valt, blijkt wel uit het dossier Afvalinzameling, waaruit veel valt op te steken voor verbetering.