Gehele blad

Duurzame plaagdierbeheersing in eigen hand

Gehele blad
5

Nieuws

Energetische renovatie goed voor mens en staat
Gemeente hoofdrol in brandveiligheid
Betere arbeidsprestatie door familiale sfeer
Eigen gebruiker bedreigd netwerkbeveiliging
Scholen naar de Rijksgebouwendienst?
13

Bij sanitair komt veel meer kijken dan een toiletpot

Kent u het belang van handhygiëne na een sanitaire stop? Dat het belangrijk is om uw handen zoveel mogelijk te ontdoen van bacteriën. Maar weet u dan ook, dat voor een goede hygiëne niet het wassen bepalend is, maar het handen drogen?
14

Toepasselijk- en duurzaamheid centraal bij verlichting

Bij binnenverlichting draait het al langere tijd niet meer om de tl-buizen of energiebesparing. In de aandacht hebben design, toepasselijkheid en duurzaamheid hun plaats ingenomen. In het dossier over binnenverlichting komt dat helemaal tot zijn recht. Daarin treft de bezoeker een reeks van artikelen aan, waarin deze nieuwe aandacht tot uiting komt. Hieronder een aantal bijdragen, die daar op werpen.
15

Op natuurlijke wijze het ziekteverzuim terugdringen

Hebt u er als facilitair verantwoordelijke ooit bij stilgestaan, welke rol het facilitair management kan spelen bij het terugdringen van het ziekteverzuim in een organisatie? Uiteraard door het zorgen voor een goed binnenmilieu, waardoor de werkenden in de kantooromgeving minder snel ziek zullen worden. Maar wat te denken van het gebruik van etherische geurolie? Arthur Stuivenberg van Natural Mood Makers zet uiteen hoe etherische geurolie hieraan kan bijdragen.
17

Inspectie en onderhoud, twee aparte disciplines bij noodverlichting

Veel installatie- en onderhoudsbedrijven bieden vluchtwegsignalering en onderhoud van noodverlichting aan. Slechts weinig bedrijven zien het als twee afzonderlijke activiteiten. Toch verschillen de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het uitvoeren van de werkzaamheden sterk van elkaar.
21

Opportunisme bij aanbestedingen zet inkoopresultaat onder druk

Uit interviews blijkt dat aanbestedende diensten steeds vaker het gevoel hebben dat leveranciers in hun offerte beloftes doen, die ze in de praktijk niet kunnen nakomen. Dit gevoel is een direct gevolg van het toenemende opportunisme bij aanbestedingen. Door dit fenomeen wordt het voor aanbestedende diensten steeds moeilijker daadwerkelijk te kunnen kiezen voor de beste aanbieding. Het doel van het inkoopproces, het vergroten van de value for tax payers money komt daarmee onder druk te staan. Joost Haverkate onderzocht dit fenomeen en beschreef in samenwerking met Peter Streefkerk, waar dit in de dagelijkse aanbestedingspraktijk toe leidt.