Gehele blad

Blijf met uw brandmelders uit de (financiële) brand

Gehele blad
5

Nieuws

Lege flesjes en blikjes leveren geld op
Belgische werknemers ervaren te veel stress
Ergonomische klachten worden onderschat
Grote papierverspilling onder werknemers
9

Blijf met uw brandmelders uit de (financiële) brand

De nieuwe regelgeving betreffende brandmeldinstallaties en ontruimingsalarminstallaties zorgt voor veel onduidelijkheid en kan hoge kosten met zich meebrengen. Met ingang van 1 januari 2015 zijn de eigenaar, gebruiker en/of beheerder van een pand verplicht te voldoen aan de nieuwe inspectienormen. Lang niet voor iedereen van hen is duidelijk om welke normen het nu precies gaat, wat de valkuilen bij aanvraag van een inspectiecertificaat zijn en – vooral hoe zij kunnen voorkomen dat zij onnodig grote uitgaven doen. Een ontnuchterende kijk op de nieuwe regelgeving.
11

Geluidsoverlast vraagt om gedegen aanpak akoestiek

Geluidsoverlast op de werkplek vraagt om continue aandacht. Onze oosterburen riepen er vorig jaar zelfs een jaarlijkse dag voor in het leven, de ‘Dag tegen lawaai’. En in Nederland? Onze facilitair managers, en in mindere mate gebouwbeheerders, houden zich wel bezig met akoestiek, maar doorgaans houdt het niet over. Terwijl uit alles blijkt, dat niet alleen tal van eindgebruikers behoefte hebben aan een meer gedegen aanpak, maar de maatschappelijke ontwikkelingen daar ook een steentje aan bijdragen.
12

Tom-Tom maakt bewegwijzering niet overbodig

Met de intrede van het algemeen gebruik van de TomTom zouden we welhaast vergeten, dat bewegwijzering nog altijd bittere noodzaak is in onze utiliteitsgebouwen. Daar komen de bezoekers van uw pand(en) overigens snel achter als zij niet weten wie er achter uw voorgevel schuilt, waar zij in het gebouw moeten zijn, bij wie zij om de weg kunnen vragen of helemaal nergens uit kunnen afleiden hoe zij op de bestemde plaats moeten komen. En uiteraard geldt dat – in mindere mate – ook voor de gebruikers van pand(en).
13

Wie is er vies van betere schoonmaakartikelen

Wie het over schoonmaakartikelen heeft, komt uit bij een diversiteit, die zijn weerga nauwelijks heeft. Inclusief de varianten zijn er tienduizenden verschillende mogelijkheden beschikbaar, variërend van handschoenen en hoofdbescherming tot veegmachines en waterzuigers. Natuurlijk is veel ervan niet direct van belang voor de facilitair managers en gebouwbeheerders, maar zonder de benodigde kennis ervan kunnen zij met het gebruik, al dan niet door derden, niet het maximale resultaat ervan behalen. En zonder dat het iets meer kost, kan daarmee het rendement op de schoonmaak wel met tientallen procenten omhoog. En wie is er nu vies van betere schoonmaakartikelen?
14

Aan vloerbedekking veeg je meer af dan je voeten

De gemiddelde werknemer staat niet stil bij vloerbedekking. De bodem is hooguit iets waarover hij zich begeeft van het ene naar het ander punt in een gebouw. Of waar hij hooguit zijn voeten aan afveegt. Toch heeft vloerbedekking meer invloed op zijn omgeving dan op het eerste gezicht lijkt. Wist u bijvoorbeeld, dat vloerbedekking invloed heeft op het binnenklimaat van uw pand(en)? In tapijt kruipt (fijn)stof dat niet in de lucht blijft. Door de schoonmaak komt dit in de stofzuigzak en wordt vervolgens verwijderd uit het binnenmilieu. Waarmee u met de keuze voor een bepaalde vloerbedekking tevens een keuze maakt voor het binnenklimaat.
15

Optimaal energiemanagement zorgt voor tevreden eindgebruikers

Energiemanagement is zó nieuw in de facilitaire wereld, dat het vanwege tijd- en kennistekort niet altijd voldoende aandacht krijgt. Toch wordt energiemanagement voor organisaties niet alleen steeds urgenter vanwege ontwikkelingen in de Europese wet- en regelgeving. Ook sluit het energiemanagement nauw aan bij het binnenklimaat. Facilitair managers dienen daarbij het minimaliseren van de energiekosten en het tevreden houden van de eindgebruikers met elkaar te verenigen. Een onderzoek over optimaal energiemanagement.
17

Op naar een werkplek die verleidt tot een duurzame levensstijl

In een tijd waarin werknemers thuis, maar zeker ook op hun werk steeds vaker lang achtereen zitten en niet aan de minimale beweegnorm voldoen, neemt gezondheidsbevordering een steeds grotere plaats in binnen organisaties. Gezonde medewerkers verzuimen immers minder, presteren beter en kosten aanzienlijk minder. Ze zijn duurzamer inzetbaar. Veel bedrijven zoeken dan ook terecht actief naar het aanbieden van een gezonde balans tussen werk, vrije tijd en beweging.
19

Bliksembeveiliging, voorkomen beter dan genezen?

Nu de zomerperiode weer is aangetreden, is ook het bliksemseizoen aangetreden. Warme dagen worden afgewisseld met hevige onweersbuien met – soms – stevige bliksem. Voor facilitair managers en gebouwbeheerders breek daarmee weer een spannende periode aan, want soms kunnen de ontladingen die met de bliksem gepaard gaan, voor grote overlast zorgen. Niet altijd is duidelijk, dat deze zich voordoet. Over de omgang met inducties en andere ongewenste gevolgen van de bliksem.
21

Canvassen als instrument in de facilitaire dienstverlening

Een optimale dienstverlening kan het facilitair management in een organisatie maken of breken. Weinig is zo belangrijk in een organisatie dan de eindgebruikers zo compleet mogelijk te faciliteren in hun behoeften om hun dagelijkse werk zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. Canvassen kan daarbij prima als instrument dienen om bij de facilitair verantwoordelijken die optimale dienstverlening tussen de oren te krijgen. Over de werkwijze van het canvassen.