Gehele blad

Flexibiliteit als oplossing voor rioleringsvraagstukken

4

Berichten

‘Gebruik riolering voor collectieve zuivering wettelijk mogelijk maken’
Nederlands bedrijf scheidt Chinees afvalwater
Afwatering dicht voor droge Drechtsteden
Rivierenland gaat buiten de lijntjes kleuren
Beperkte stijging waterschapsbelastingen in 2017
Biovergisting oplossing voor slechte waterkwaliteit in de sloot
Schaarsbeek voorlopig goed in de gaten gehouden
Subsidie Agniesebuurt Rotterdam via SPONGE2020
Enschede brengt schade grondwateroverlast in beeld met huisbezoeken
Afkoppelcoach Renkum zoekt bedrijven
6

Forse uitbreiding drinkwaterproductie Epe

Drinkwater oppompen kan niet onbeperkt. We willen immers voorkomen dat het opraakt. Ook hebben lage grondwaterstanden grote invloed op de natuur. Vitens heeft toestemming voor de uitbreiding van de drinkwaterproductie in Epe. Binnenkort vindt vanaf deze locatie een inname en infiltratie plaats van jaarlijks 6 miljoen kubieke meter oppervlaktewater.
10

Grondwater letterlijk en figuurlijk op de kaart gezet

In het kader van het opstellen van het Watertakenplan 2017-2020 (voorheen verbreed GRP) van de gemeente Hellevoetsluis en de uitwerking van de grondwaterzorgplicht, hebben Royal HaskoningDHV en de gemeente samen kaarten met aandachtsgebieden voor grondwater opgesteld. Ingrid Jensen en Hanna Borren beschrijven het proces.
12

RioleringsVakdagen zetten in op milieutechnologie

Op 21, 22 en 23 maart vonden in de evenementenhal Gorinchem de RioleringsVakdagen plaats. De beurs werd tegelijkertijd gehouden met de Aqua Nederland Vakbeurs en gezamenlijk trokken de beurzen ongeveer tienduizend bezoekers. De complete branche was vertegenwoordigd op de beursvloer met 340 standhouders en er werd uiteraard dan ook stevig genetwerkt. Nieuwe innovaties en producten op het gebied van waterbehandeling, -management en -technologie werden getoond tijdens de beurs. Daarnaast was er vooral aandacht voor milieutechnologie. Het seminarprogramma van RioleringsVakdagen was ook erg populair. Er waren sessies over het sluiten van de waterkringloop in de landbouw, bij de waterzuivering en bij afwaterpompen, over bewustwording bij overheden omtrent afvalwater, hemelwater en grondwater en over ongediertebestrijding. Een foto-impressie.
14

Flexibiliteit als oplossing voor rioleringsvraagstukken

Het functioneren van rioolsystemen is omgeven met onzekerheden; vanuit de Wageningen Universiteit (WUR) is hier onderzoek naar gedaan. De onzekerheden beïnvloeden het optimaal functioneren van de riolering en stellen professionals voor de vraag hoe tóch adequate maatregelen genomen kunnen worden. Flexibiliteit inbouwen is een manier om met onzekerheid om te gaan, maar het concept is nog onvoldoende uitgewerkt voor gebruik in rioleringsvraagstukken. Ons onderzoek laat zien dat flexibiliteit een potentieel waardevol concept voor rioleringsvraagstukken kan zijn.
17

Grip op reinigen, inspecteren en beoordelen

Meer dan 200 mensen luisterden tijdens de Kennisdag Digitaal Stedelijk Waterbeheer op 10 januari naar de presentatie van Stichting RIONED over het GegevensWoordenboek Stedelijk Water (GWSW) en het nieuwe verplichte uitwisselformaat voor reinigen en inspecteren van riolering (RibX). Zonder toepassing blijven een uitwisselingsformaat en een gegevenswoordenboek abstract en theoretische hulpmiddelen. Gemeente Almere heeft als één van de eerste gemeenten deze nieuwe beschrijvingen en dataformaten omarmd en voor een praktische toepassing gezorgd.
19

Boeren Terschelling vrezen vervuild drinkwater vee

Vijftien veehouders op Terschelling en tientallen hobbyboeren vrezen voor vervuild drinkwater voor hun vee nu Wetterskip Fryslân het gezuiverd afvalwater via een sloot door de polder wil laten stromen.
20

Extreme regenbuien: is de gemeente aansprakelijk voor wateroverlast?

In dit artikel gaan we in op een uitspraak van de Rechtbank OostBrabant van 6 juli 2016. Waarom? Omdat de uitspraak het belang van klimaatadaptatie signaleert en antwoord geeft op de vraag of de gemeente aansprakelijk is bij extreme regenbuien. Regenbuien worden door klimaatverandering namelijk steeds extremer, riolen kunnen het water niet meer afvoeren en straten staan blank. Met alle schade tot gevolg.
22

Hoe vies water schone energie oplevert

In Nederland werken zo’n 350 zuiveringsinstallaties de klok rond om ons rioolwater zo zuiver te krijgen dat het de rivieren en zee in mag. Aan de Universiteit Wageningen proberen wetenschappers de energie die daarvoor nodig is uit het afvalwater zelf te halen. Onze waterzuivering kan in theorie energieneutraal zijn.
24

Discussiemiddag: ‘Deel informatie over wateroverlast met elkaar’

Gemeenten en verzekeraars moeten data over wateroverlast met elkaar delen, zodat ze daar beiden hun voordeel mee kunnen doen. Dit was een van de inzichten die naar voren kwam op een discussiemiddag, die onlangs plaatsvond op het InsuranceLab van het Verbond van Verzekeraars.
25

‘Voorspellen wateroverlast of -tekort effectieve maatregel klimaatadaptatie’

Bij de verwachte toename van zomerse stortbuien, droogtes en winterse neerslag is adequaat operationeel waterbeheer een probaat middel om economische en maatschappelijke schade te beperken. Daartoe dienen we wel te beschikken over geavanceerde modellen van de veranderende waterkringloop. Dit zei prof. dr. Albrecht Weerts, buitengewoon hoogleraar Hydrologische voorspelbaarheid, onlangs in zijn inaugurele rede aan de Wageningen University
26

Klimaatadaptatie op bedrijventerreinen: waarom we nu in actie moeten komen

Wateroverlast is geen nieuw begrip in Nederland. De afgelopen jaren hadden we te maken met steeds extremere buien die gepaard gingen met veel regen, onweer en hagel. Deze buien zorgden voor veel schade en hinder, ook op verschillende bedrijventerreinen in Nederland. Met name de wat oudere bedrijventerreinen, destijds ingericht op het uitgeven van zoveel mogelijk grond, kampen met grote problemen die maar lastig op te lossen zijn.
28

Vlaams katern

Wateroverlast duurder voor verzekeraars dan terreuraanslagen
Waar blijft het geld van de stijgende waterfactuur?
27.000 € boete voor lozende slager
Nieuw subsidiebesluit gemeentelijke riolering en IBA’s