Gehele blad

Betere voorspelling effectief tegen wateroverlast

Gehele blad
4

Berichten

Herman Finkers actief tegen afvalwaterinjecties
Centre of Expertise Water Technology krijgt miljoen euro
Waterschappen: klimaatschade loopt op tot 71 miljard euro
Regenwaterambassadeurs Pim en Pauline maken tuin klimaat-proof
Twee miljard liter vers water per etmaal moet Grevelingen gezond maken
Fiat Panda rijdt 80.000 kilometer op riooldrek
Geen kort geding rond rioolzuivering Breskens
Goudschat gevonden bij werkzaamheden riool
Met sulfaat vervuild grondwater gaat door pijpleiding de Rijn in
Kamperen in een rioolbuis
10

Gemeente Delfzijl bespaart 59% op energie door renovatie rioolgemalen

Een grondige renovatie van hoofdrioolgemaal Tuikwerd levert de gemeente Delfzijl een energiebesparing van 59% op. Samen met verschillende bedrijven, waaronder water- en afvalwatertechnologiebedrijf InnBlue B.V. en aannemer Remondis, is gemaal Tuikwerd volledig vernieuwd. Het gemaal is voorzien van de nieuwste HR pompen. Pompen die zowel mechanisch als elektrisch een hoog rendement opleveren.
12

Biologisch afbreekbaar plastic uit rioolwater van topkwaliteit

Dit wisten we al: het is mogelijk om PHA-bioplastic te maken van het slib uit rioolwater. PHA is een bijzonder klasse bioplastic die zeer goed afbreekbaar is en een lage milieu-impact heeft. Het PHARIO project laat zien dat dit PHA op een consistente manier en met een hoge kwaliteit gemaakt kan worden met behulp van de actieve biomassa uit een rioolwaterzuivering. Op deze manier kan het PHA met een 70% lagere milieu-impact worden gemaakt dan PHA dat nu op de markt is. Hoog tijd voor een volgende stap.
15

Symposium de klimaatbestendige stad: Inrichting in de praktijk

Woensdag 5 april organiseerden de Hogeschool van Amsterdam en de Hanzehogeschool Groningen het symposium ‘De klimaatbestendige stad: Inrichting in de praktijk’ Ruim 160 betrokkenen bij de inrichting van de openbare ruimte lieten zich bijpraten over de resultaten van twee jaar onderzoek naar klimaatbestendige inrichting van woonstraten. Het is een thema waar verschillende vakgebieden aan moeten werken en dat was te merken aan de diversiteit van de aanwezigen: water en groen specialisten, beleidsmakers, aannemers, adviesbureaus, stedenbouwkundigen, specialisten in de gezondheidszorg, onderzoekers en studenten.
16

Rioolwater meer gezuiverd bij lozing op stilstaand water

Rioolwaterzuiveringsinstallaties die lozen op stilstaand oppervlaktewater verwijderen meer stikstof en fosfor uit het rioolwater dan installaties die lozen op stromend water. Stilstaand water is gevoeliger voor voedselverrijking door deze stoffen. Het meeste gezuiverde rioolwater wordt geloosd op rivieren en beken.
18

Steeds meer gemeenten kiezen voor schoon riothermiesysteem

Het riool kan met een aanpassing worden gebruikt als energiebron. De warmte of koude uit het rioolwater kan met een warmtewisselaar worden overgenomen. Met een warmtepomp kan het lauwe water vervolgens warmer of juist kouder worden gemaakt. Steeds meer gemeenten zien er de nut en noodzaak van in.
20

Doorbraak collectieve zuivering afvalwater

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I
21

Productinfo

22

Toepassing van waterpasserende gebakken steen in Rotterdam

Een aantal jaren geleden is Rotterdam gestart met het op grote schaal toepassen van waterpasserende verhardingen. De keuze hiervoor kwam door ontwikkeling van inzichten in waterbeheer en het veranderen van het klimaat, waardoor de noodzaak ontstaat de sponswerking van de ondergrond te benutten. Het is voor zowel droogtebestrijding als voor het opvangen van grote pieken nodig meer regenwater in het gebied vast te houden.
23

Vlaams katern

Aquafin brengt voor recordbedrag nieuwe projecten op de markt
Schauvliege wil mestbeleid versterken met bufferstroken
Oude Dokken Gent draaien straks op afvalwater
‘Waterfactuur Vlaanderen is te hoog’
Betere voorspelling effectief tegen wateroverlast