Gehele blad

Dynamische inventarisatie verhard oppervlak Amsterdam

Gehele blad
4

Berichten

Groen gas uit afvalwater binnen tien jaar terugverdiend
WDODelta gaat voor innovatieve afvalwaterzuivering
KWR: driekwart van het grondwater is verontreinigd
Eurofiber gebruikt riool voor snelle aanleg glasvezel
Slimme meter strijdt tegen grondwateroverlast in Twente
Voorkomen graafschade door beter in kaart brengen ondergrond
Tuintegeltaks maakt de tongen los
11

Limburgers zetten vol in op waterklare leefomgeving

De regio Limburg Noord is begin 2017 gestart met een grootschalig programma om particulier afkoppelen te stimuleren. Meerdere processen zijn bij elkaar gekomen in het initiatief Limburg Waterklaar. Strategische partners zoals gemeenten, Waterschap Limburg, leveranciers, hoveniers, adviesbureaus en woningcorporaties hebben hierin de krachten gebundeld. En met succes: alleen al in de gemeenten Venray en Bergen gaat het om circa 900 afgekoppelde percelen.
13

Wageningse studenten bijten zich vast in Almeloos waterprobleem

Straks een robuust watersysteem en geen drijvende blikjes meer in de binnenwateren van Almelo. Als het aan studenten van de Wageningen Universiteit en Research ligt, is dat de toekomst voor de binnenstad.
16

Gemeente Bernheze ziet rioleringstaken onderdeel van breed gedragen watermanagement

Harold Soffner, beleidsmedewerker ‘Riolering en Water’ binnen de Brabantse gemeente Bernheze is stellig: „Als je als gemeente op adequaat niveau invulling wil geven aan je zorgplichten dan moet je verder willen en kunnen kijken dan sec het aanleggen, beheren en onderhouden van het gemeentelijke rioolstelsel. Klimaatadaptatie, technologische ontwikkelingen en maatschappelijke issues als duurzaamheid, social return en MVO dwingen je als overheid om proactief watermanagement te voeren in de meest brede zin des woords. En dat kun je alleen doen als je open staat voor echte samenwerking met alle belanghebbenden om je heen.”
17

Op naar 100% voorspelbaar onderhoud

Het doel is radicaal: het onderhoud van infrastructurele werken 100% voorspelbaar maken. Omdat het moet en ook omdat het nu kán. In Fieldlab CAMINO staat het meten van de staat van onderhoud van infrastructuur met behulp van sensoriek en gegevensanalyse daarvoor centraal. Het fieldlab is onderdeel van World Class Maintenance, een netwerk van organisaties die samenwerken om Nederland wereldkampioen slim onderhoud te maken.
19

Matrix Rioolrenovatie en onderhoud 2017

23

Actief grondwaterpeilbeheer kan veel schade voorkomen

Verzakkende wegen en rioolbuizen, grondwateroverlast, boomsterfte en funderingsschade. Het zijn schadeposten waar we mee te maken hebben in bebouwde gebieden van onze Nederlandse, slappe bodem. Klimaatverandering versnelt en vergroot het optreden van deze schades. Een tekort aan grondwater in stedelijk gebied kan een enorme kostenpost opleveren. Schattingen gaan uit van tientallen miljarden euro’s in de periode tot 2050. Met actief grondwaterpeilbeheer kan echter veel ellende worden voorkomen. Dat blijkt uit de eerste fase van het onderzoek dat Wareco, Fugro en Deltares uitvoerden.
26

Snelle en dynamische inventarisatie verhard oppervlak Amsterdam

Om te zorgen dat riolering goed functioneert, is het nodig om te weten hoeveel water afstroomt vanaf de verharding in de stad. Tot voor kort was het handmatig inventariseren van deze verharding een tijdrovende en daardoor dure klus. Waternet en Tauw hebben de handen ineengeslagen en een methode ontwikkeld waarmee de inventarisatie van het oppervlak snel en effectief wordt uitgevoerd. Hierbij is Waternet ook in staat om ontwikkelingen in de stad regelmatig op te nemen.
28

‘Ze hebben allemaal een verhaal’

„Wat de meest bijzondere is?” Peter Brink opent zijn laptop en gaat er eens goed voor zitten. „Heb je even?“, grinnikt hij. Zijn hobby, het verzamelen van foto’s van putdeksels uit de hele wereld, begint uit de hand te lopen. Ze komen inmiddels uit 140 verschillende landen. „En ze hebben allemaal wel een verhaal.”
31

Niet meeliften

Liften is met de studenten -OV-kaart een beetje uit de mode geraakt. In ons wereldje is meeliften tegenwoordig in zwang. Door werkzaamheden te combineren kan vaak veel geld worden bespaard. Is dat altijd een goed idee?
33

Vlaams katern

Hemelwaterplan Sint-Pieters-Leeuw moet voor inhaalbeweging zorgen
Afvalwater als onderdeel van de circulaire economie
Vlaams parlementslid Rob Beenders klaagt heffingskost aan
37

Product- en bedrijfsinfo