Gehele blad

Laat de riolist maar schuiven

Gehele blad
4

Berichten

Beeldend GRP Hardenberg
‘Beter water op straat, dan op het laminaat’
Steenbreek-trofee naar Leeuwarden
Omgevingswet niet in gevaar ondanks uitstel
Linie Tachtigjarige Oorlog aangetroffen in Vught
Riooloverstort ook verantwoordelijk voor fosfaten?
‘Oud riool niet meer blind vervangen’
9

Laat de riolist maar schuiven

Dit artikel geeft een terugblik in de tijd waarbij nog handmatig rioleringsberekeningen werden gemaakt en men op zoek was naar automatisering. Bij gemeente Hellendoorn werd een liniaal gevonden met allerlei schalen die mogelijk met riolering te maken hadden. Is dat zo en hoe werd er dan mee gewerkt?
11

Tegeltax, mooie term!

Al jarenlang bestaat de mogelijkheid voor gemeenten om in de rioolheffing een component op te nemen die rekening houdt met de afgevoerde hoeveelheid hemelwater vanaf een perceel. Tjonge, wat een lange en best ingewikkelde zin. Kun je niet beter een eenvoudige term hanteren? Tegeltax! Die term lees je opeens in de vakpers.
12

Op weg naar een klimaatbestendige stad

De kwaliteit van de leefomgeving in onze steden en dorpen staat onder druk door klimaatverandering: intensievere buien (wolkbreuken), langduriger droogte en meer warme dagen. De gevolgen hiervan zijn nu al merkbaar in de vorm van bijvoorbeeld wateroverlast, droogteschade of gezondheidsklachten. Om klimaatadaptatie op lokaal niveau te versnellen en meer samenhang en structuur in lopende initiatieven aan te brengen, hebben STOWA en Stichting RIONED de ‘Handreiking Klimaatbestendigere stad’ in ontwikkeling.
14

Efficiënter beheer door invoering van PI’s

Waterschappen werken steeds vaker samen met gemeenten om gezamenlijk het beheer van het afvalwatertransportsysteem uit te voeren. Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) neemt van een aantal gemeenten het gemalenbeheer over. Om het beheer van de gemalen en persleidingen efficiënt te kunnen uitvoeren is een verbeterslag van de informatievoorziening nodig. Daarom is er een pilot uitgevoerd waarbij een transportstelsel bij Venray is voorzien van een informatiesysteem.
16

Regenwaterproject Almere wint ‘Gouden Putdeksel’

Het Regenwaterproject Almere is onderscheiden met de Goldener Kanaldeckel, de gouden putdeksel. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt door het Duitse Institut für Unterirdische Infrastruktur IKT om initiatieven in het stedelijke afvalwaterbeheer onder de aandacht te brengen.
18

Het riool als toeristische attractie

Historische riolen geven een prachtig inzicht in de geschiedenis van de stad erboven. Op verschillende plekken in Nederland en België komt deze ondergrondse geschiedenis aan het licht. Sommige riolen zijn zelfs uitgegroeid tot populaire, toeristische attractie. Een dagje uit, naar het riool.
24

Vlaams katern

Hoeveel van de gemeentelijke saneringsbijdrage eindigt daadwerkelijk in de riolering?
Dekken de bijdragen de kosten?
„Het Vlaamse rioleringslandschap is heel sterk versnipperd, wat leidt tot een gebrek aan uniforme visie én een gebrek aan efficiëntie”
„Het is voor de burger en voor het beleid vooral belangrijk dat de kosten- en opbrengstenstructuur transparant zijn, zodat men precies weet waarvoor men precies betaalt.”
Rioleringsgraden-per-gemeente 2017 incl. GUPS van juni 2015
31

Product- en bedrijfsinfo