Gehele blad

Rioleringszorg Katwijk: een kritische blik door vreemde ogen

4

Berichten

Waterschappen te politiek en te weinig rationeel
Strijd tegen water verbroedert
‘Iedere gemeente een klimaatwethouder’
Maanplein Heerlen Boomproject 2017
SmartRoof 2.0 op Marineterrein Amsterdam
Klimaat-stresstest voor alle Nederlandse gemeenten
Zutphen verspreidt vieze plaatjes en zegt sorry
Watertafel bij NMC Weert
Tuintegeltaks is slimme publiciteitsstunt
Waterschap wil in hele gebied weer najaarsschouw
Geen verplichte overstromingsverzekering
Deel waterschade na noodweer toch vergoed
Een slim klimaat in Utrecht
10

Hydraulogisch

Rioleren gaat voor een belangrijk deel over hydraulica. De functie van het riool is immers om water en vuil te transporteren en tijdelijk te bufferen. Geavanceerde software helpt ons met de benodigde berekeningen. Die software biedt mogelijkheden die we tot voor kort nog niet hadden. Maar er liggen ook diepe valkuilen!
11

Rioleringszorg Katwijk: een kritische blik door vreemde ogen

De gemeente Katwijk heeft een onderzoek uitgevoerd met als doel het inventariseren van mogelijkheden om kosten te besparen in de rioleringszorg. Aangezien ‘vreemde ogen dwingen’ heeft Royal HaskoningDHV enerzijds de begroting van het taakveld riolering tegen het licht gehouden en anderzijds een concreet project geëvalueerd door hierover diverse medewerkers van de gemeente te interviewen.
13

Minisymposium ter ere van ‘Vadertje Wadi’

Vadertje wadi, Gerdrik Bruins, maakt zich op voor zijn pensioen. De man die de wadi naar Nederland bracht kondigt zijn vertrek aan met een minisymposium. Niet bang voor taferelen als bij Project X in Haren, verstuurde hij de uitnodigingen via de sociale media. Het landelijk nieuws heeft het niet gehaald, maar het is verre van onopgemerkt gebleven. Velen hebben zich door Gerdrik en een aantal collega’s laten bijpraten over de eerste ideeën rond oppervlakkige afvoer, berging en infiltratie van hemelwater. Ideeën die nu - anno 2017 - naadloos passen in het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie en de Klimaatactieve Stad.
16

Zwollse app voor putfoto-inspectie

Sinds jaar en dag wordt de riolering van gemeente Zwolle geïnspecteerd met behulp van putfoto’s. Hierbij worden vanuit de inspectieput met een camera foto’s gemaakt van de in- en uitgaande leidingen. Daarmee hanteert de gemeente een duidelijk andere benadering dan gebruikelijk in Nederland, waar verreweg de meeste gemeenten zich bedienen van een inspectie met een rijdende tv-camera vanuit de riolering. Doordat de techniek van de putfoto-camera zich ook heeft ontwikkeld, wordt op een relatief goedkope wijze inzicht verkregen in het functioneren van de riolering. Met een door de gemeente zelf ontwikkelde app, worden de foto’s en classificaties van de riolering snel gekoppeld aan de gegevens in het beheersysteem, waarna er in GIS een analyse mogelijk is van de waarnemingen.
18

Gemaal Wolphaertsbocht: testlocatie riothermie

Het voormalige stoomgemaal Wolphaertsbocht in Rotterdam dient als testlocatie voor een bijzonder riothermie project. Hierbij wordt - met één gesloten watercircuit zonder opslag - direct energie uitgewisseld tussen het wegdek en het rioolwater. In de winter geen gladde wegen meer, in de zomer bestrijdt het de hittestress.
20

Informatie gestuurd inmeten: meten waar je meer wilt weten

Sinds 2014 heeft de gemeente Rotterdam ingezet op het grootschalig inmeten van de diepteligging van riolen met een bergingsfunctie. Dit heeft inmiddels een grote hoeveelheid metingen opgeleverd. Deze dataset is vervolgens gebruikt om te onderzoeken of het mogelijk is om de prioritering van toekomstige inmetingen te onderbouwen. Oftewel, op welke plekken is er behoefte aan meer inmetingen om aan de informatiebehoefte voor rioolvervanging te voldoen?
22

Snelle hulpverlening bij calamiteiten

Stel jezelf eens voor. Je bent officier van dienst bevolkingszorg en de telefoon gaat. ‘Er woedt een felle uitslaande brand bij een BRZO-bedrijf, je moet NU komen!’. Je graait je spullen bij elkaar, stapt in de auto en rijdt op de groeiende rookpluim af. Aangekomen is er geen tijd voor kletspraat, er moet gehandeld worden. Terwijl naarstig wordt gezocht naar documentatie over de vrijkomende toxische stoffen probeert de brandweer met water het vuur onder controle te krijgen. Het sterk verontreinigde afstromende bluswater stroomt ondertussen ongehinderd de regenwaterkolken in en alle ogen zijn gericht op jou…
24

Verhoogde waakzaamheid leidt tot archeologische vondsten

Sommige gebieden in Nederland hebben een hoge tot zeer hoge archeologische waarde. Daarom laten gemeenten de rioolaanleg veelal archeologisch begeleiden. Dat is maar goed ook want bij de graafwerkzaamheden komt veel historie naar boven. In drie Noord-Brabantse plaatsen bijvoorbeeld werden door een verhoogde archeologische waakzaamheid de voorbije maanden verschillende vondsten gedaan.
25

Vlaams katern

Water lokaal houden en niet naar de riolering sturen
In een smart city vind je ook slimme riolen
Gent betaalt fortuin om riolen leefbaar te houden
Vochtige doekjes blokkeren rioleringen
Federplast roept op tot duurzaam rioleringsbeleid
Meeste putwater Antwerpen voldoet niet aan kwaliteitsnormen
Wandelen door riolering in Oudenaarde
Mogen we rioleringen als ondergrondse tijdbommen zien?
29

Product- en bedrijfsinfo