Gehele blad

‘Ziek zijn is geen falen’

1

‘Ziek zijn is geen falen’

Meer dan de helft van de werkgevers ervaart dat werknemers door te veel verantwoordelijkheidsgevoel tóch naar kantoor komen terwijl ze ziek zijn. Meer dan de helft van de werknemers (57 procent) voelt zich dusdanig verantwoordelijk voor hun bedrijf, dat ze gewoon naar hun werk gaan als ze ziek zijn. Dat blijkt uit de Hr Marktmonitor, een arbeidsmarktonderzoek van uitzendbureau Unique en onderzoeksbureau Motivaction onder ruim 2.300 werknemers en meer dan 2.000 werkgevers in het groot- en mkb-bedrijf.
2

Softwareplatform voor beter gebouwbeheer

Philips Lighting presenteerde in Frankfurt op de beurs Light
2

Kunstmatige intelligentie verandert ons eten

„Kunstmatige intelligentie kan helpen om de productie van voedsel helemaal veganistisch te maken“, zegt Matias Muchnick, de oprichter van de start-up NotCo. Zijn bedrijf gebruikt kunstmatige intelligentie om patronen te ontdekken in een enorme databank met moleculaire eigenschappen van voedingsmid-delen. Algoritmes kun je niet eten, maar ze kunnen in combinatie met andere technieken misschien wel spoedig de aanblik van ons voedsel veranderen.
3

‘Kantines Hogeschool Rotterdam kunnen gezonder’

Toen voedingswetenschapper Canan Ziylan in een artikel over gezond eten vertelde dat zij op de Ho-geschool Rotterdam het liefst kantines zonder frituur zag, werd ze overspoeld met reacties. Ziylan: „Mensen zeiden: ‘Bemoei je niet met mijn lunch en blijf van mijn patat af’. Ik wil de patat niet verbieden, maar ik wil dat het iedereen makkelijker wordt gemaakt om gezond te kiezen. En om te ontdekken hoe dat kan, ga ik onderzoek doen.”
3

Online applicatie BrandWijzer gelanceerd

De Zorg Brandveilig heeft onlangs de online applicatie BrandWijzer gelanceerd. Dit nieuwe instrument heeft als uitgangspunt dat er door zorgaanbieders vanuit een risicogestuurd perspectief naar brandvei-ligheid gekeken moet worden, om een veilige omgeving te kunnen bieden. Bij de toepassing van een risicogestuurde benadering kan namelijk blijken dat sommige standaardeisen uit de regelgeving niet voldoende zijn, terwijl andere niet nuttig zijn.
4

‘Waarom lampen kopen als je ook licht kunt kopen?’

Thomas Rau nam op woensdag 4 april het stokje over van Klaas van Egmond tijdens de derde Barn Talk bij de Hanzehogeschool Gronin-gen. Deze Barn Talk werd geleid door BuildinG; hét kennis- en inno-vatiecentrum voor toekomstbestendige bouw en infra in Groningen.
4

Arbeidsmarkt in Nederland zeer gespannen

Uit onderzoek naar openstaande vacatures voor mbo, hbo en (post) wo-geschoolde professionals, blijkt dat werkgevers staan te springen om personeel. De grootste vraag is naar medewerkers klantenservice, accountmanagers, individuele verzorgers, verpleegkundigen en software engineers.
5

‘De ideale mbo-school is een diverse school’

Studenten wensen diversiteit in studiewerkplekken, meubilair en sfeergebieden. Dit blijkt uit de ba-chelor afstudeerscriptie van Wouter Boven aan het Drenthe College. De student Facility Management deed onderzoek naar de wensen ten aanzien van de onderwijshuisvesting en faciliteiten van een school. De ideale mbo-school is een diverse school.
5

Innovatie Challenge Politie Nederland

Het politiewerk verandert steeds sneller door de huidige ontwikkelingen op het gebied van bijvoor-beeld cybercriminaliteit en terrorismedreiging. Dit vraagt om wendbaarheid en flexibiliteit in huisves-ting. Om antwoord te bieden op deze ontwikkeling, zoekt de politie naar innovatieve ideeën, concep-ten en deeloplossingen voor haar huisvesting, zo-dat deze de politie operatie maximaal ondersteunt.
6

Nieuwe detectiemethode Legionella

Bij een uitbraak van de veteranenziekte is het cruciaal dat de besmettingsbron zo snel mogelijk wordt gevonden, zodat nieuwe besmettingen kunnen worden voorkomen. Bij de huidige detectiemethode worden watermonsters geanalyseerd in een laboratorium, een proces dat meerdere dagen in beslag neemt. Onderzoekers van de Technische Universiteit München hebben echter een methode ontwikkeld waarmee binnen 35 minuten hetzelfde resultaat wordt bereikt.
6

Verhoging normbedragen onderwijshuisvesting

De hoogte van de normbedragen in de VNG-modelverordening Voorzieningen huisvesting onderwijs vormt traditioneel de ‘bodem’ in de markt. Dit betekent sober en doelmatig bouwen, waarbij aan de ei-sen van het bouwbesluit kan worden voldaan. Daar gaat verandering in komen, want de VNG adviseert gemeenten om de bedragen eenmalig te verhogen met veertig procent.
7

Wanneer is een gebouw ‘Paris Proof’?

Het klimaatakkoord van Parijs van 2015 is voor de Dutch Green Building Council (DGBC) aanleiding ge-weest om een Deltaplan Duurzame Renovatie voor de utiliteiten ontwikkelen. Centraal daarbij staat de vraag hoe de gebouwde omgeving, goed voor ruim een derde van het energiegebruik en bijna veertig procent van de CO2-emissies in Nederland, aan de klimaatdoelstellingen van Parijs kan voldoen.
7

Ondernemers meer risicobewust maken

Veel bedrijven onderschatten de impact van een (grote) brand en realiseren zich niet dat ongeveer de helft van de ondernemin-gen na zo’n brand binnen twee jaar failliet is. Onder meer via de website Checklistbrand.nl kunnen ondernemers informatie over brandoorzaken vinden en een risicoscan laten uitvoeren.
8

Aan het einde van de dag met losse eindjes…

Ondanks dat je je nog zo goed had voorbereid en een planning had gemaakt, blijkt dat je aan het einde van de dag toch met een aantal ‘losse eindjes’ zit. Het opleidingsinstituut Expert Academy deed onder-zoek bij tweehonderd professionals in Vlaanderen en Nederland rond tijdsbesteding. In dit artikel de drie belangrijkste ‘tijdrovers’. Time Management expert Jerko Bozikovic geeft mogelijke oplossingen.