Gehele blad

Fm steeds verder geautomatiseerd

1

Fm steeds verder geautomatiseerd

Avans Hogeschool in Breda gebruikt de schoonmaakrobot Intellibot. De robot maakt maximaal negen-honderd vierkante meter vloer schoon per uur en reduceert 85 procent afvalwater en het gebruik van chemische schoonmaakmiddelen. Het water wordt in vier stappen gezuiverd voor hergebruik. Aan de hand van een ingeprogrammeerde plattegrond legt de schoonmaakrobot zelf zijn werkroute door een ruimte af. De robot gaat schoonmaakmedewerkers steunen bij het zware en repeterende werk van vloe-ren schrobben.
2

Positief effect opgeruimd bureau op gezondheid

Uit onderzoek van de schoonmaakbrancheorganisatie VSR blijkt dat een opgeruimd bureau een posi-tief effect heeft op de gezondheid van de werkplek. Dit betekent dus dat bedrijven en medewerkers een gezond binnenklimaat deels zelf kunnen beïnvloeden. Ook dit jaar wil VSR onderzoek uit laten voeren naar het binnenklimaat in mimimaal veertig kantoorpanden.
2

Zo flex is het allemaal niet

Flexibele werkplekken moeten voor bevlogen en productieve medewerkers zorgen. Onder-zoek wijst echter uit dat die effecten niet zo eenvoudig te realiseren zijn. Het nieuwe hoofd-kantoor van Apple spreekt tot de verbeelding. Het cirkelvormige gebouw biedt werkruimte aan zo’n 14.000 medewerkers en omsluit een parkachtig landschap met weide, bos en water-partijen. De inrichting van het gebouw draait om de steekwoorden die je van een techbedrijf kunt verwachten: open, transparant, ontmoeten en samenwerken.
3

Vingerafdrukscan voor tijdsregistratie mag niet

Per 25 mei 2018 zijn de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG (UAVG) van kracht. Dit betekent dat werkgevers ook geen vingerafdrukscans van werknemers meer mogen gebruiken voor tijdsregistratie. Staatssecretaris Tamara van Ark reageerde hiermee op vragen uit de Tweede Kamer.
3

Security Hosts bij Prinses Máxima Centrum Utrecht

Het nieuwe Prinses Máxima Centrum in Utrecht is een samenwerking aangegaan met zogeheten Se-curity Hosts, beveiligers met de uitstraling van een gastheer, die zorgdragen voor een persoonlijke ont-vangst in een veilige omgeving.
4

Bedrijventerreinen besparen samen energie

Bijna de helft van de Nederlandse bedrijventerreinen zijn al bezig met plannen voor verduurzaming van hun energiehuishouding. Dat blijkt uit een enquête van RVO.nl en Stichting Clok. De ondervraagde parkmanagers, ondernemersverenigingen, fondsen en ontwikkelmaatschappijen hebben wel behoefte aan meer informatie. Wat zijn de verplichtingen voor energiebesparing? Hoe pakken ze collectief ver-duurzaming aan? Wat kunnen ze financieren?
4

Klantenservice steeds vaker via digitale kanalen

Een marketingmanager in een relatief klein bedrijf kan zich er ongetwijfeld in herkennen. De wil om digi-tale kanalen te ontwikkelen bestaat. Er is content genoeg, dus hij slaat aan het posten. ‘Gaaf, we krijgen volgers… Maar hé, er is ons twee dagen geleden al een vraag gesteld. Heeft iemand die beantwoord? Hoe moeten we hiermee omgaan? Wat doen andere merken eigenlijk?’.
5

Wat betekent Employee experience in organisatie?

Veel organisaties investeren in medewerkersbetrokkenheid (employee engagement), maar zien, tegen-gesteld aan de verwachtingen, geen hogere return of investement. Dit komt, omdat werkgevers de ac-tiviteiten om de betrokkenheid richting de organisatie te vergroten, zien als een oplossing voor op de korte termijn. Alle activiteiten die de betrokkenheid van medewerkers moeten vergroten, hebben op langere termijn effect.
5

Universiteit Utrecht streeft naar CO2 neutrale bedrijfsvoering

De Universiteit Utrecht streeft naar een CO2 neutrale bedrijfsvoering in 2030. Deze scherpe klimaat-doelstelling is vastgelegd in het Strategisch Plan 2016-2020 en past in de voorbeeldfunctie van de Universiteit.
6

‘Pleiten voor maximum netto energieverbruik’

Deltaplan Duurzame Renovatie van de Dutch Green Building Council is erop gericht de verduurzaming van de bestaande gebouwde omgeving te versnellen. Op deze manier wil men de Parijse klimaatdoel-stellingen halen. Inmiddels zijn meer dan honderd partijen aangesloten. Vijf verschillende werkgroepen bekijken per gebouwfunctie hoe die versnelling kan worden gerealiseerd.
6

Kleurgebruik kantoorruimte van invloed op productiviteit

Kleurgebruik in een kantoorruimte is van directe invloed op je stemming en productiviteit. Het lastige is natuurlijk voor welke kleurtinten ga je en hoe maak je een goede keuze? Er is geen vaste of perfecte kleurtint die je kunt gebruiken. Dit is voor ieder bedrijf, afdeling en persoon anders. Wel zijn er een aan-tal basisprincipes die over het algemeen van toepassing zijn.
7

Proefproject interflex test in Eindhoven

Een pilot van het innovatieproject van de EU, Interflex, gaat deze zomer plaats vinden op Strijp-S in Eindhoven. Binnen het onderzoek wordt gekeken of er in de toekomst meer mogelijk is binnen het be-staande elektriciteitsnet. Dit wordt gedaan door een lokale markt te maken, waarbij elektrische auto’s of een centrale op de voor het elektriciteitsnet gunstigste tijden stroom vragen of aanbieden.
7

Veilige en duurzame scholen in Groningen

Onlangs werd de publicatie ‘Naar een slimme aanpak voor Scholenbouw in Noord-Nederland’ officieel gepresenteerd. Uit handen van Sander Wubbolts, regiomanager Bouwend Nederland Regio Noord, ont-ving Bé Schollema de rapportage. De voorzitter van de stuurgroep onderwijshuisvesting aardbevings-gemeenten las in de publicatie dat er vóór 2021 negenentwintig nieuwe scholen gebouwd worden en eenenveertig scholen versterkt en verduurzaamd.
8

Verduurzaming oké, maar wie betaalt dat?

Platform Duurzame Huisvesting in Woerden verzorgde onlangs het Kenniscafé ‘Slimme gebruikers wil-len slimme gebouwen’, dat geheel in het teken stond van smart technology als middel voor verduurza-ming. De technologische mogelijkheden zijn er al, maar de daadwerkelijke uitvoering wordt nog behoor-lijk ingetoomd door de grote discrepantie tussen wie er van de voordelen van besparing geniet en wie er voor de aanpassingen moet betalen.