Gehele blad

Verduurzaming zorg vraagt om andere benadering

1

Verduurzaming zorg vraagt om andere benadering

Het optimaliseren en verduurzamen van gebouwen, zoals in de commerciële vastgoedwereld gebeurt aan de hand van bijvoorbeeld certificering conform BREEAM, is voor zorginstellingen doorgaans on-doenlijk. Victor Pastoor, BREEAM-expert: ,,In de zorg bestaat zo’n diversiteit aan dienstverlening, dat er niet eenvoudig één allesomvattend keurmerk voor op te stellen is.”
2

Kennis en ervaring delen over MVI

Veel overheden en publiekrechtelijke organisaties werken al aan maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI). Zo zijn er al meer dan 150 partijen aangesloten bij het Manifest MVI. Een volgende stap is om de kennis en ervaring te delen met veel meer overheden en deze concreet in de eigen organisaties toe te passen.
2

Redeneer- en rekenmodel voor binnenklimaat

Het binnenklimaat in kantoorgebouwen levert altijd gedoe op. Veel mensen zijn ontevreden hierover. Met het model kan berekend worden of investeringen in het binnenklimaat in uw gebouw leiden tot een verhoging van de arbeidsproductiviteit. En of die stijging (uitgedrukt in euro’s) voldoende is om de maat-regelen voor de verbetering van het klimaat te betalen.
3

Niet techniek, maar mens centraal in bouw

Langzaamaan wordt in de bouw niet de techniek, maar de mens centraal gezet. Het klinkt paradoxaal, maar technologie kan daarbij helpen. Er liggen grote kansen voor bouwbedrijven, maar dan moeten ze zich veranderen. „De TVVL (de Nederlandse technische vereniging voor installaties in gebouwen, red.) heeft niet voor niets als thema voor dit jaar De Mens Voorop“, zegt Wim Pullen, directeur van het Ken-niscentrum Center for People and Buildings (CfPB).
3

Gevaarlijke stoffen app actief

4

‘Duurzame warmtebron in riool’

Het is duidelijk dat we ons gasverbruik zo snel mogelijk moeten terugdringen. Aardbevingen in Gronin-gen en de klimaatveranderingen als gevolg van de CO2-uitstoot zijn niet voor niets zeer actuele the-ma’s. De politiek draait de Nederlandse gaskraan steeds verder dicht en uiteindelijk willen we in 2050 helemaal geen fossiel aardgas meer gebruiken.
4

Klimaatbestek voor de utiliteitsbouw

Eerder bundelden het Rijksvastgoedbedrijf en de Vereniging voor Leveranciers van Luchttechnische Ap-paraten (VLA) al hun kennis over luchtbehandelinginstallaties in drie handzame bestekdocumenten. Door aan de bestekken nu ook verwarming en koeling toe te voegen, leggen ze een goede basis voor verduurzaming van het binnenklimaat.
5

Ontzorgen met conciërgea-services MAX

De conciërge-services MAX wil bijdragen aan het creëren van een evenwicht tussen het professionele en het persoonlijke leven. We zijn tegenwoordig 24/7 verbonden met het werk. Deze ontwikkeling lijkt onomkeerbaar. Work-life balance creëren is een streefdoel voor iedereen. Whitewood, gespecialiseerd in het investeren in en beheren van kantoorgebouwen, riep om deze reden MAX in het leven.
5

Hoge verwachtingen klant door gebruik technologie

De drang naar digitale innovatie in alle sectoren is niet te stoppen, terwijl de vraag van de consument naar deze diensten met de dag toeneemt. De snelle invoering van smartphones en andere mobiele ap-paraten heeft geleid tot een grotere personalisatie voor klanten. Bovendien bevorderen deze technolo-gieën de directe resultaten, hetgeen betekent dat klanten vooral meer en sneller verwachten.
6

De efficiëntie van nudging op de werkplek

De productiviteit van medewerkers is uitgegroeid tot de grootste managementuitdaging. Met behulp van workplace design en workplace services is de (gedragspsychologische) motivatietechniek ‘nud-ging’ een effectieve methode om de productiviteit en efficiëntie van de medewerkers te vergroten.
6

Driekwart kantoorwerkers heeft fysieke klachten

Ruim driekwart van de werknemers die meer dan drie dagen per week op kantoor werkt, heeft weleens te maken met lichamelijke klachten. Over de muisarm hoor je niet zo vaak meer, maar er zijn nog steeds veel klachten te melden, zo blijkt uit een onderzoek van onderzoeksbu-reau Multiscope en ROHDE
7

De invloed van licht

Wetenschappers zijn geïnteresseerd in de in-vloed van licht op ons. Bijvoorbeeld op de pro-ductiviteit van werknemers op kantoor. Of op de gezondheid van patiënten in het ziekenhuis, een onderwerp waar een groot nieuw onderzoek naar wordt gestart.
7

Nieuwe handreiking social return

Ondernemers klagen nog wel eens dat elke gemeente haar eigen doelen nastreeft, wat het inschrijven op opdrachten er niet eenvoudiger op maakt. In de handreiking social return, die de Vereniging van Ne-derlandse Gemeenten (VNG) heeft gepubliceerd, wordt ruiterlijk erkend dat er nu eenmaal verschillen kunnen zijn.
8

Medewerker van vandaag, is de klant van morgen

Voor de klant zijn we gewend om de hele journey in kaart te brengen. Hoe is het eerste contact? Hoe bevalt het contact met de contactpersoon? Hoe ervaart de klant de gebruiksvriendelijkheid van het pro-duct? Gek genoeg speelt dit hele thema nog weinig als het gaat om medewerkers, al dan niet in dienst van de organisatie.