Gehele blad

Samenscholingsverbod op werkvloer ministeries

1

Samenscholingsverbod op werkvloer ministeries

In het gebouw van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie en Veiligheid gelden sinds kort nieuwe regels. Bureaus en kasten mogen er niet zonder overleg worden verplaatst. En ambtenaren mo-gen niet in grote groepen bij elkaar gaan staan. Zogeheten floorwalkers zien een aantal keer per dag toe op de naleving van dit samenscholingsverbod.
2

Brandweer krijgt hulp van robot

Tijdens hun werk worden brandweermannen en -vrouwen blootge-steld aan onder meer zware rookontwikkeling, giftige stoffen, extre-me temperaturen en explosie- of instortingsgevaar. Gezien de vele technische ontwikkelingen is het niet meer dan logisch dat robots een deel van dit werk gaan overnemen. Het Walk-Manproject loopt sinds 2013 en zit nu in de testfase.
2

Stinkende werkplekken door ongewenst gedrag

Een openbare of gedeelde ruimte is moeilijk om geurvrij te houden. Niet alleen heeft iedereen natuurlijk zijn eigen typische geur bij zich, maar soms wordt die nog eens aangedikt met niet al te subtiele par-fums. Vaak eten collega’s ook in de werkruimte om tijd te sparen, door te kunnen werken of gewoon als tussendoorsnack.
3

‘Omzet schoonmaak groeit’

ABN AMRO meldt in haar sectorprognose zakelijke dienstverlening dat de groei van de Nederlandse economie de vraag naar schoonmaakdiensten stimuleert. Wél wordt er gewaarschuwd voor lage mar-ges: ‘Standaard-schoonmaakwerkzaamheden dreigen steeds meer een commodity te worden, waar-door prijsverhogingen moeilijk door te voeren zijn. Daardoor zijn er lage marges, ondanks toenemende omzetten.’
3

Bewuster van verspilling door Challenge 2018

Bijna honderdzeventig kledingstukken, 143 telefoons, zes deelnemende bedrijven, acht samenwer-kingspartners en twaalfduizend Zuidassers bereikt. Dit is in een notendop het resultaat van de Green Business Challenge 2018. Mooie cijfers, maar het resultaat reikt verder dan dit.
4

Goede kennisbank basis goed functionerende selfservice

Om goede selfservice te kunnen bieden, moet je de juiste content aanreiken waarmee een klant zijn pro-bleem zelf kan oplossen. Het is van belang om intern een duidelijk proces te hebben waar je de kennis binnen een organisatie verzamelt, beschikbaar maakt voor de kennisbank en up-to-date houdt. Hierbij zijn zeker niet alleen contentmakers aan zet, want juist de supportmedewerkers zijn een enorme bron van informatie.
4

‘Ook in de schoonmaak kun je niet iedereen zomaar plaatsen’

„De verwachting dat je mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt wel even in een schoon-maakbedrijf kan plaatsen, is niet conform de werkelijkheid.” Dit zegt Niel Cortenraad. Hij is directeur bij familiebedrijf Vebego, waar maar liefst 4.500 mensen met een arbeidsbeperking werkt. En hij hoort naar eigen zeggen te veel mooie verhalen vanuit de politiek.
5

Klimaatexpeditie inspireert topbestuurders

„Deze expeditie ging beter dan ik verwacht had. Door de inspirerende omgeving van Spitsbergen is de impact van klimaatverandering bij de deelnemers van het hoofd naar het hart gegaan. Ze gingen dag en nacht door met oplossingen bedenken. Na een goede voorbereiding en intensieve gesprekken aan boord zijn ze met concrete plannen gekomen. Ik kijk uit naar de vervolgstappen.”
5

Verwachtingen baan stroken niet met de werkelijkheid

Anno 2018 wordt werk steeds bepalender voor onze identiteit. En dus willen we als het even kan de leukste baan hebben en daar ook nog eens de allerbeste in zijn, omringd door fantastische collega’s die van iedere werkdag een waar feest maken. Die torenhoge verwachtingen stroken uiteraard maar mond-jesmaat met de realiteit. De wetenschap bevestigt: daar worden we niet bijster gelukkig van.
6

Forenzen met kantoorbus naar het werk

„Je kunt een kopje koffie nemen, er is wifi, een printer en je kan je jas ophangen.’’ Dit zegt de directeur van vervoersbedrijf Drenthe Tours, in initiatiefnemer van de kantoorbus. ,,We hebben plekjes waar je alleen kunt zitten en je laptop op een uitklaptafel kunt zetten, maar er zijn ook zitjes voor twee of vier personen, als je met collega’s bij elkaar wilt zitten werken.”
6

‘Structuurvisie formuleren voor opwekking duurzame energie’

Het Petaplan is een initiatief van Rijkswaterstaat, het Rijksvastgoedbedrijf, het Ministerie van Econo-mische Zaken en Klimaat, Prorail, Alliander, Enexis en Stedin. De ambitie van dit plan is om door een koppeling van netwerken en een slimme ketensamenwerking tegen lage, maatschappelijke kosten zon-ne- en windenergie op te wekken op gronden van Rijkswaterstaat en Prorail.
7

Meer koffiedrinken bij IT-problemen

In de top vijf acties van Nederlanders bij haperende IT, staat na het zelf troubleshooten en koffie halen op nummer drie ‘klagen bij de IT-afdeling’ (26 procent). Ook ‘kletsen met collega’s’ is een veel gekozen optie (24 procent) en vijftien procent gaat zuchten, steunen en hopen dat het van korte duur is. Uit het onderzoek blijkt dat vrouwen eerder overgaan op ‘zuchten en steunen’ (twintig procent) dan mannen (twaalf procent).
7

Genderneutraal toiletten Universiteit Utrecht

De Universiteit Utrecht gaat in drie gebouwen één toiletblok, dat bestaat uit een mannen- en vrouwen-toiletgroep, vervangen door een genderneutraal toiletblok. Om welke gebouwen het gaat is nog niet bekend, maar de pilot speelt zich alleen af in De Uithof en gaat naar alle waarschijnlijkheid vóór de zomervakantie van start. Is de pilot een succes, dan worden meer toiletgroepen omgezet in genderneu-trale wc-blokken.
8

Here comes the sun

De zomer is in aantocht. De temperaturen stijgen en ook binnen op kantoor wordt het warmer. Hoe ga je op de werkvloer om met hoge temperaturen? Pas in ieder geval op voor warmtestuwing en uitdroging.