Gehele blad

Groene schoolpleinen met een hoger doel

Gehele blad
4

Berichten

RIVM komt met microbiologische waterkwaliteitscheck
Bestuursakkoord waterkwaliteit in aantocht
Waterorganismen veranderen door medicijnresten
Verboden voedselvermalers nog altijd in de verkoop
Leiden ontvangt Britten en Belgen voor Sponge2020
‘Rotte eierenlucht Tubbergen voor eind van jaar weg’
Gemeenten geven jaarlijks € 1,6 miljard uit aan waterbeheer
10

Hemelwatertank

12

GRP nieuwe stijl voor brede doelgroep

Zowel in Ommen als in Hardenberg is een nieuw Gemeentelijke Rioleringsplan vastgesteld (GRP 2018-2022). De twee gemeenten presenteren hun visie op riolering en water in een eigentijdse vorm: het beeldend plan. Het betreft een website met veel beeldmateriaal en toegankelijke teksten. Uitgangspunt is steeds: „Wat willen we bereiken en wat merkt de inwoner daarvan?”
14

De juiste dingen goed doen

In 2014 heeft de gemeente Apeldoorn een asset management pilotproject uitgevoerd, om een stap te zetten in een verdere professionalisering van het water- en rioleringsbeheer. Er is een risicomatrix gedefinieerd en er zijn drie risico’s geanalyseerd, waarvoor maatregelen zijn bepaald. Deze methodiek bleek goed werkbaar, waarna een vervolgtraject is gestart. Het doel daarvan was om op een transparante manier de hoogste 10 risico’s te analyseren en daarvoor die maatregelen te kiezen die de meeste verbetering geven voor het laagste budget over de levensduur.
19

Matrix Hemelwatersystemen 2018

22

Weten Willen Werken

Het klimaat verandert waardoor er meer schade en overlast kan ontstaan. Hiermee verslechtert de kwaliteit van onze leefomgeving. Om dat te voorkomen en de kwaliteit van de leefomgeving juist te verbeteren is het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) gestart. BlueLabel sluit naadloos aan op het DPRA, want het brengt de kwetsbaarheid van gebouwen en wegen voor extreme neerslag heel concreet in beeld. De kwetsbaarheid wordt vertaald naar een label A t/m E, waarbij een A label staat voor lage kwetsbaarheid en een E label voor hoge kwetsbaarheid. BlueLabel wordt aangeboden als een digitale service. Dat houdt in dat de onderliggende informatie up-to-date gehouden wordt en verwerkt kan worden in applicaties of websites die al in gebruik zijn. BlueLabel is een uitstekend communicatiemiddel naar burgers, maar daarnaast ook een praktisch beleids- en monitoringsinstrument voor de gemeente om de klimaatambitie met betrekking tot wateroverlast concreet te maken. Dat kan bijvoorbeeld door minimale streeflabels te formuleren voor gebouwen en wegen en deze ambitie te monitoren. BlueLabel is daarbij zo opgezet dat het eenvoudig uit te breiden is naar andere thema’s zoals overstromingen, hitte en droogte.
24

Alleen nog hemelwater voor het Kasteel

De Rotterdamse wijk Spangen krijgt steeds vaker te maken met wateroverlast door hevige regenbuien en watertekorten door langere periode van droogte. Bij het Spartaplein aan de Borgerstraat wordt het regenwater straks opgevangen en diep in de ondergrond gepompt. Het water in deze ondergrondse waterbuffer wordt gebruikt om de grasmat van het Sparta stadion Het Kasteel te besproeien. Boven op deze Urban Waterbuffer komt een Cruyff Court.
26

Groene schoolpleinen met een hoger doel

Diverse provincies en gemeenten stimuleren actief de realisatie van groene schoolpleinen. Ze willen kinderen zo (opnieuw) in aanraking brengen met groen, om daar te spelen en te leren. Groen speelt immers een belangrijke rol bij de cognitieve, motorische en sociale ontwikkeling van kinderen. Tegelijk helpt een groen schoolplein de wateroverlast te voorkomen doordat de riolering minder wordt belast bij hoosbuien.
28

Sewer Sight seeing

Vergeet de Crown Juwels en de Mona Lisa. Laat ook Piccadilly Circus en de Arc de Triomph gewoon links liggen. Gooi het tijdens een stedentrip juist eens over een andere boeg en zoek het ondergronds. Want bekijk je de wereldsteden door de bril van een rioleur, dan blijkt er nog opvallend veel meer te ontdekken. In dit artikel enkele tips voor een geslaagd weekendje Sewerseeing in Londen en Parijs.
33

Vlaams katern

‘De snelheid van de snelste volgen’
Betonstop bespaart € 1,8 miljard in rioleringen
‘Verder uitbouwen en renovatie bestaande rioleringen noodzakelijk’
Operatie Perforatie wil Vlaanderen sneller ontharden
Klimaatadaptatie: een mix van maatregelen in Heiloo – reconstructie Noord-West