Gehele blad

In 5 stappen naar risicobewust inspecteren en reinigen

Gehele blad
4

Berichten

Kunstzinnige ‘verborgen’ waterbassins
14 gemeenten testen samen klimaatbestendigheid
Amsterdam krijgt eigen verwerkingsstation voor ontlasting
Razendsnel duizenden stoffen opsporen
Van Dale: Tuintegeltaks Woord van het Jaar
Organiseren water-tuindag beste idee tegen wateroverlast
Vitens vreest onkunde raadsleden
Gezondheidscentrum moet stoppen met gebruik grondwater
Haags meldpunt grondwateroverlast
Straatverlichting in Oost-Nederland valt vaker uit door het vele water
10

Welkom wethouder!

11

Geen reden om nog te wachten met RibX

Sinds 2016 is GWSW.RibX het nieuwe landelijke uitwisselformaat bij inspectie- en reinigingsprojecten. Het heeft meer mogelijkheden dan het oude uitwisselformaat SUF-RIB: naast inspectie ook reiniging, en niet alleen van leidingen, maar ook van putten en kolken. In dit artikel vertellen drie gemeenten over hun ervaringen met RibX en de tips en adviezen voor andere gemeenten.
14

Meer groen met Operatie Steenbreek

Wij willen graag iedereen enthousiasmeren om de eigen tuin te vergroenen. De negatieve gevolgen van verstening brengen wij daarom onder de aandacht. Denk bijvoorbeeld aan de afbreuk van de biodiversiteit en aan de merkbare klimaatverandering. Minder groen in de tuin betekent ook minder vogels, insecten en andere dieren. Tijdens hoosbuien – waar we steeds vaker mee te maken hebben - moet het regenwater snel worden afgevoerd om overlast te overkomen. Dit betekent een enorme druk op het riool.”
16

Effect van straatkolken op berekende wateroverlast

De verwachte toename van hevige neerslag en de verplichte stresstest vanuit het Deltaplan Ruimtelijke Adaptie (DPRA) vormen voor gemeenten aanleiding om gedetailleerde wateroverlastberekeningen te maken. Integrale wateroverlastmodellen als 3Di kunnen de stroming over maaiveld, in de riolering en in de watergangen combineren, zodat er een betrouwbaar en gedetailleerd wateroverlastbeeld ontstaat. Uitwisseling tussen maaiveld en de riolering wordt hierbij vaak samengevat per leiding of per inspectieput, terwijl in werkelijkheid uitwisseling van water via de straatkolk gaat. Wat is het effect van het modelleren van straatkolken op de berekende waterstanden? Wanneer is dit zinvol en wanneer niet?
19

In 5 stappen naar risicobewust inspecteren en reinigen

De gemeente Alphen aan den Rijn is bewust bezig met het professionaliseren van haar rioleringsbeheer. Eén van de eerste concrete resultaten hierin is een risicobewust inspectieen reinigingsplan voor vrijvervalriolen. Samen met Imber Advies maakte de gemeente de vertaalslag van een wijkgerichte aanpak, naar een risicobewuste aanpak. Het resultaat is een helder onderbouwd overzicht van de te inspecteren en te reinigen riolen voor de periode 2018 -2022.
22

RioleringsVakdagen en Aqua

RioleringsVakdagen en Aqua Nederland Vakbeurs lanceren twee nieuwe initiatieven: Innovatiestraat en ‘In de schijnwerpers’. Ook deze editie verzorgt beurspartner ENVAQUA tijdens de vakbeurs kennissessies in samenwerking met NWP (Netherlands Water Partnership), Water Alliance en Stichting IKN (Innovatie Kenniscentrum Nederland). Deze sessies zijn onderdeel van de Nationale Watertechnologie Week. RioleringsVakdagen wordt in 2018 opnieuw gecombineerd met Aqua Nederland Vakbeurs.
24

Steeds meer ziekenhuizen plaatsen installatie voor zuivering afvalwater

In 2012 nam Prins Willem-Alexander het eerste Pharmafilter-systeem officieel in gebruik bij het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft. Het was de uitkomst van een onderzoek dat in 2006 startte. Doel was om de logistiek in het nieuw te bouwen ziekenhuis te optimaliseren. Sommige stromen, zoals de verplaatsing van personeel, patiënten en hun bezoekers bleken onvermijdelijk. Maar dat gold niet voor de opslag en het vervoer van het dagelijkse afval.
26

Waargebeurd, net als in de film

In de gelauwerde filmklassieker The Shawshank Redemption weet hoofdpersoon Andy Dufresne, na 20 jaar onschuldig in de gevangenis te hebben gezeten, via een rioolbuis te ontsnappen. De film is gebaseerd op een kort, fictief verhaal van de Amerikaanse schrijver Stephen King. In werkelijkheid komen dergelijke, spectaculaire ontsnappingen via het riool niet voor. Hoewel…
29

Jong geleerd: de WaterXpress

De klimaatverandering vraagt om slimme maatregelen. Maatregelen om de steeds extremere weersomstandigheden het hoofd te kunnen bieden. Hevige regenbuien veroorzaken nu al regelmatig grote wateroverlast en dat zal vermoedelijk in de toekomst alleen maar verder toenemen. De volgende generatie denkt ook al mee, zo blijkt op het Thomas a Kempis College. Vier leerlingen bedachten daar de WaterXpress. Hier vertellen ze hun verhaal.
31

Vlaams katern

Nieuwe rioleringen en ondergelopen kelders
Sint-Niklaas krijgt subsidie voor verminderen verharde oppervlakte
Lommel houdt rekening met afwezigheid riolering
Bomen als bufferaars hemelwater
Tremelo werkt aan hemelwaterplan
Spoorweg wil hemelwater hergebruiken
Waterverontreiniging in Vlaanderen ondanks riolering