Gehele blad

Groendaken geven het riool wat lucht

Gehele blad
4

Berichten

Makkelijker melden van verstopt riool
‘Vervuilers grondwater moeten betalen’
‘Grondwater veilig bij opslag radioactief afval diep in de aarde’
‘Onduidelijkheid troef’ op nieuwe lijst gevaarlijke stoffen
Waterbewustzijnsbrigade Zwolse woonwijk
Slimme grondwatermeter voor particulieren in de maak
Met eigentijdse bril kijken naar water
Met eigentijdse bril kijken naar water
Uitvinder Peeters wint weer Rioned Innovatieprijs
Chinese ‘sponssteden’ komen naar Europa
Eendjes voeren slecht voor waterkwaliteit?
10

Omlaag pompen

Water stroomt van boven naar beneden en als het de andere kant op moet, gebruiken we pompen. Ook als we water vooral horizontaal willen verplaatsen zetten we pompen in. Soms moet water wel van boven naar beneden, maar zijn er redenen om het niet onder vrij verval te laten stromen. Aan omlaag pompen zijn echter risico’s verbonden!
11

Riothermie geslaagd voor praktijkexamen

Het winterse weer van de afgelopen weken betekende een mooi praktijkexamen voor de proefinstallatie met winning van thermische energie uit rioolwater (riothermie) en de koppeling aan de asfalt-warmtecollector. Het voormalig stoomgemaal Wolphaertsbocht in Rotterdam dient daarvoor als testlocatie. Hier wordt direct energie uitgewisseld tussen het wegdek en het rioolwater.
12

Wake up call voor gemeenten

De eerste versie van de gestandaardiseerde klimaatstresstest voor gemeenten is een feit. Hiermee kan worden getest of een gemeente voldoende klimaatbestendig is. Alle gemeenten in Nederland moeten eind volgend jaar deze stresstest ’light’ hebben gedaan om knelpunten op het gebied van onder meer wateroverlast in kaart te brengen. Over het nut, de werkbaarheid en functionaliteit van de stresstest light zijn de meningen echter verdeeld. Verdiepende kennis blijft namelijk noodzakelijk.
14

Als het ambitieniveau hoger ligt, loopt de teller snel op naar tienduizenden euro’s.

15

Groendaken geven het riool wat lucht

Overtollig hemelwater is een toenemend probleem in de stad. Zeker als het juist is dat er in de toekomst steeds heviger regenbuien gaan vallen. Grote hoeveelheden water stromen snel af en zorgen voor afvoerproblemen. Groendaken houden water langer vast, zodat het minder snel hoeft worden afgevoerd. Ze leveren zo een bijdrage aan de oplossing van dit probleem. Afhankelijk van het type kunnen groendaken per vierkante meter 32 tot 150 liter regenwater langere tijd vasthouden. En zo geven groendaken het riool wat lucht.
17

Lelystad gemaal van de toekomst

Energiebesparing, kostenreductie, risicominimalisering en duurzaamheid: maatschappelijke thema’s die gemeente Lelystad grondig aanpakt met Gemaal van de Toekomst. Gemaal van de Toekomst is een participatieprogramma waarin verschillende partijen zoals overheden, bedrijven, hogescholen en kennisinstellingen samenwerken om de afvalwatersector te optimaliseren.
20

Wat ruist daar door… het riool?

Rioleringsmedewerkers komen veel - en soms verrassende diersoorten tegen tijdens hun werkzaamheden onder de grond. De bruine rat is vanwege zijn voortplantingssnelheid en aanpassingsvermogen de meest succesvolle van allemaal. De rat is dan ook ontegenzeggelijk de koning van het riool. Deze vorst is echter geen alleenheerser en moet zijn habitat delen met andere bewoners en toevallige passanten. Van kleine amfibieën tot middelgrote reptielen. Maar ook pythons, meervallen, bevers (en een broodje aap).
23

Burgerparticipatie kan schade door grondwater voorkomen

Bij een te hoge grondwaterstand kan in en rond woningen/gebouwen vocht- of wateroverlast ontstaan. Een te lage grondwaterstand kan leiden tot funderingsproblemen. Door goede monitoring en tijdig ingrijpen kan veel ellende worden voorkomen. Particulieren spelen daarin zelf een steeds belangrijkere rol. Zo reguleren bewoners in Rotterdam hun eigen grondwaterstand en in Rijswijk monitoren particulieren zelf de hoogte van het grondwater onder hun wijk.
24

Waterschap draagt rioolgemalen over aan gemeente Terneuzen

Waterschap Scheldestromen draagt twee rioolgemalen over aan de gemeente Terneuzen. Het gaat om rioolgemalen in Spui en Schapenbout. Dit zijn inzamelgemalen waar rioolwater verzameld wordt van aangesloten woningen in de buurt. Door de overdracht verwacht de gemeente de kleinere rioolgemalen scherper in de gaten te kunnen houden.
25

Antwerpen gaat straten verblauwen

Antwerpen gaat straten verblauwen
Rioolwater als analysetool drugsgebruik
Rioleringswerkers stoten op gesneuvelde soldaten
Bewoners concentreren goed voor rioleringskost
Bodemerosieplan in Glabbeek helpt tegen wateroverlast
Demerproject Diest genomineerd
29

Product- en bedrijfsinfo