Gehele blad

Overstorten onder de loep

Gehele blad
4

Berichten

Utrecht maakt subsidie groene daken structureel
Wasplaats 2.0 voorkomt bestrijdingsmiddelen in riool
Kamervragen over nadelen efficiënt voorschrijven medicijnen in Asten
Hoe geef je klimaatmaatregelen in steden samen vorm?
Luide roep om ‘klimaatwethouders‘
UMC verwijdert geneesmiddelen al in toilet
Meer groen door Markante Bomen-project in Roermond
D66 wil nu actie na 200 meldingen overlast grondwater
WasteShark op jacht in Dordrecht
9

Hemelwatertank: ‘Niet doen, het is veel te duur!’

Hoe denkt u over een hemelwatertank op individueel of buurtniveau? Met deze woorden sloot Rob van der Velde zijn column vorige maand af, na zijn relaas over de hemelwatertank die hij zelf thuis heeft aangelegd. Lezer Job Grovenstein reageert op de column, zijn ervaringen zijn namelijk helemaal niet zo positief.
10

Klimaatgedrag

11

Overstorten onder de loep

Gemeentes dragen zorg voor een goed functionerend rioolstelsel onder allerlei omstandigheden. Gemengde stelsels waarin vuil en regenwater wordt opgevangen en afgevoerd zijn bij extreme neerslag niet in staat al het water af te voeren naar de zuivering. Het overschot wordt afgevoerd naar het oppervlaktewater via overstorten. Hoe veel water via de overstorten wordt afgevoerd is belangrijk voor de waterkwaliteit in het oppervlaktewater. Daarnaast is de afvoer een middel om het functioneren van het stelsel te controleren.
14

Tynaarlo maakt duurzaamheid en innovatie zichtbaar

Een duurzaam straatbeeld voor Diepsloot in het Drentse dorp Vries. Hier is op een wel heel innovatieve manier een verbeterd gescheiden rioolstelsel 2.0 tot stand gebracht. De functionaliteit van het totale stelsel is met dit systeem gewaarborgd, op een duurzame en toekomstgerichte manier.
16

Het oude riool als beste medicijn

Door lezers van het British Medical Journal is moderne riolering ooit verkozen tot de belangrijkste ‘medische’ doorbraak in de afgelopen 200 jaar. Het belang van een goede riolering werd echter al duizenden jaren terug onderkend. En zoals bij veel ontwikkelingen, waren het vooral de Romeinen die er als eerste echt werk van maakten, onder meer door lood te gebruiken. Toch ebde daarna de belangstelling voor hygiëne weg, met epidemieën als gevolg. Het moderne riool bleek het medicijn.
20

Matrix pompen 2018

23

Vlaams katern

Een volledig hemelwaterplan voor Brasschaat
230 miljoen euro in nieuwe Vlaamse rioleringen
Gent wil oude waterlopen nieuw leven inblazen
Rioolbuis met hemelwater voedt Antwerps stadspark
Hidrostal: de pomp met unieke voordelen
‘Paard achter de wagen’?
29

B&I Infracampus versterkt de thuisbasis

Op het B&I Park in Harder- wijk wordt in het voorjaar van 2019 de Infracampus geopend. Deze ontmoe - tingsplek voor bedrijven en organisaties in de infrasector wordt gere - aliseerd in de grote be- drijfshal op een centrale plek op het groene park. De B&I Infracampus wordt gerealiseerd in nauwe samenwerking met de stichting Innovatie Ken- niscentrum Nederland (IKN).