Gehele blad

‘Energiebespáring is waar het om draait’

1

‘Energiebespáring is waar het om draait’

In de praktijk bedoelen we met klimaatneutraal dat je in de eerste plaats zo min mogelijk energie ge-bruikt, en dat je wat je daarna nog nodig hebt, hetzij zelf groen opwekt -bijvoorbeeld met zonnepanelen-, óf duurzaam inkoopt. In 2050 moeten alle gebouwen in Nederland klimaatneutraal zijn.
2

UMC Utrecht volledig rookvrij, ook buiten

Met het volledig rookvrij maken van de gebouwen en het zieken-huisterrein wil het UMC Utrecht aansluiten bij de landelijke cam-pagne ‘Op weg naar een rookvrije generatie’. Bovendien past roken niet bij een gezonde leefstijl en al helemaal niet bij een plek waar mensen komen om hun gezond-heid te verbeteren.
2

EU adviseert hoe innovatieve oplossingen in te kopen

„Europese overheden geven bijna veertien procent van het bruto nationaal product uit aan overheids-opdrachten. Als dit strategisch wordt ingezet richting innovatieve oplossingen, kan overheidsinkoop bijdragen aan betere en duurzamere publieke dienstverlening en economische en maatschappelijke doelen realiseren. Het biedt een voedingsbodem voor innovatieve start-ups.”
3

Verduurzaming vastgoed met horten en stoten

Guus Berkhout, Fondsmanager van Triodos Vastgoedfonds, is er heel duidelijk over: „De verduurzaming van het vastgoed gaat met horten en stoten, maar er zit wel beweging in. Toch is Label C niet ambitieus genoeg.” Het kan wat hem betreft ook niet snel genoeg gaan.
3

Slimme apparaten: gemak én risico

Met het overlijden van de Britse wetenschapper Stephen Hawking was de discussie over kunstmatige intelligentie en slimme apparaten weer even actueel. Vormen slimme apparaten als aan elkaar gekop-peld superbrein een reëel gevaar? Meer dan de helft van de deelnemers aan een poll van Securitas (59 procent) maakt zich redelijk tot zeer veel zorgen over de veiligheid van het Internet of Things (IoT).
4

Herziening richtlijn energieprestaties gebouwen

Met de herziening van de EU-richtlijn Energieprestatie van gebouwen (richtlijn EPBD) streeft de Euro-pese Commissie ernaar om een groei van banen en economische groei te stimuleren, energiearmoede bij huishoudens te verminderen en een aantal bepalingen in de EPBD te vereenvoudigen. De Europese Raad heeft onlangs het voorstel aangenomen.
4

Vast en mobiel internet in Nederland snelste van Europa

Onlangs is weer de Digital Economy and Society Index (DESI) van de EU gepresenteerd. Hierin wordt de digitale economie van Europa in kaart gebracht. Op de totale ranglijst noteert Nederland de vierde plaats. Evenals in 2017. Met de behaalde score is de top-3 (Denemarken, Zweden en Finland) dichterbij
5

Wendbaarheid en flexibiliteit in Smart Buildings

Persoonlijk klimaat, aanwezigheidsdetectie, optimale inzet van flexibele werkplekken en predictive maintenance zijn slechts enkele elementen van Smart Buildings. Hierbij staan de technische snufjes ten dienste van de echte meerwaarde van een slim gebouw. „Wendbaarheid en flexibiliteit zijn hierin twee sleutelwoorden“, vindt voorzitter Natalie Hofman van FMN. „Het gaat erom dat het gebouw meer-waarde levert voor de gebruiker, in de vorm van functionaliteit of beleving.”
5

‘Energieaudit blijft verplicht’

Advocaat Marc van Beuge is gespecialiseerd in energierecht, ener-gie- en chemieprojecten. Hij ziet dat ondernemers in de war raken over de wettelijke aanpassingen. „Dit is echt niet nodig“, aldus Van Beuge. Veel middelgrote bedrijven zijn verplicht om elke vier jaar een onderzoek uit te voeren naar opties om energie te besparen.
6

Zorgen voor een ergonomische werkplek

Bedrijven willen graag hoge kosten voorkomen en tegelijkertijd zorgen voor meer productiviteit bij hun medewerkers. Een van de belangrijkste zaken om dit te bereiken, is een ergonomische werkplek. Wat zijn de basisprincipes die hierbij van belang zijn?
6

Menselijk klantcontact met nieuw platform

Een nieuwe platform dat moet gaan zorgen ‘voor een naadloze integratie tussen klantcontactmedewer-kers en chatbots’, werd onlangs gepresenteerd. Bouwer Reason.ai is, met behulp van Natural Language Processing, in staat de inhoud en emotie van gesprekken te begrijpen.
7

Johan Cruijff ArenA heeft wereldprimeur

De Johan Cruijff ArenA heeft een wereldprimeur: eind juni wordt hier een megabatterij geïnstalleerd. Een energieopslagsysteem, bestaande uit onder meer honderden eerste generatie (gebruikte) Nissan LEAF-batterijen. Dankzij de batterij wordt de energievoorziening in de ArenA betrouwbaarder en kan energie efficiënter worden gebruikt.
7

Overheid heeft steeds meer schoonmakers in dienst

De rijksoverheid is met ruim 110.000 fte een van de grootste werkgevers van het land. Het afgelopen jaar steeg het aantal banen er met ruim duizend, een stijging van ongeveer een procent. Die stijging kwam voornamelijk doordat schoonmakers in dienst kwamen bij het rijk en er functies speciaal voor arbeidsgehandicapten werden gerealiseerd.
8

Praktische tips voor ‘Paris Proof’

Een kantoor dat jaarlijks niet meer dan 50 kWh/m2 verbruikt, mag zich in de ogen van het Deltaplan Duurzame Renovatie voorlopig een ‘Paris Proof’ kantoorgebouw noemen. Voor het totale energiege-bruik, dus voor het gebouwgebonden en gebruikersdeel samen. Om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen, zullen we de CO2-uitstoot van gebouwen drastisch moeten verminderen.