Gehele blad

‘Aanbesteden iets anders dan inkopen’

1

‘Aanbesteden iets anders dan inkopen’

Tijdens het Groot Aanbestedingscongres besprak Jeanine Peek, algemeen directeur bij Dell tal van re-denen waarom aanbestedingen mis kunnen gaan. Een kanttekening die Peek hierbij maakt, is dat het niet altijd misgaat vanwege aanbestedingen. „Er zijn ook andere specifieke kenmerken aan de overheid, die ervoor zorgen dat projecten falen. Met name de politieke context maakt aanbesteden toch echt iets anders dan inkopen in het bedrijfsleven.”
2

Intelligente uitleenmuur op HU is een succes

Met de implementatie van een zogeheten ‘intelligente uitleenmuur’ op alle zes locaties bespaart Hoge-school Utrecht tienduizenden handelingen per jaar. Middelen als laptops en camera’s worden sinds een jaar op een bijzondere manier beschikbaar gesteld. Waar de servicebaliemedewerker voorheen elke dag zo’n zestig items uitleende, halen de studenten en medewerkers nu zelf de benodigde middelen uit een speciale uitleenmuur.
2

Daken genoeg voor zonnepanelen

„Als je het bij elkaar optelt, kun je nog voor tientallen gigawatts op dat soort daken plaatsen“, zegt Jaap Baarsma van brancheorgani-satie Holland Solar. De organisatie heeft in kaart gebracht waarom daken vaak leeg blijven. Een reden is dat overheden er te weinig beleid voor hebben gemaakt. „Ze zouden doelen kunnen stellen voor het percentage panelen op daken.”
3

Maatwerk essentieel bij Het Nieuwe Werken

Binnen elke organisatie zijn verschillende types eindgebruikers, die allemaal een ander soort device wil-len. Dit kan zijn omdat hun takenpakket afwijkt van de norm of omdat ze al bekend zijn met een bepaald besturingssysteem en niet willen switchen. Een medewerker kan ook bepaalde (hogere) eisen aan een device stellen, omdat hij het voor zowel zakelijke als privédoeleinden wil gebruiken. Hoe kies je nu de juiste devices voor de verschillende type medewerkers?
3

Maximaal resultaat met energiebeheersysteem

Wetgeving vanuit Europa, uitgewerkt voor Nederland, verplicht zorgorganisaties om maatregelen te ne-men en hun vastgoed te verduurzamen. Zo is sinds 1 januari een energieregistratie- en bewakingssys-teem (EBS) voor veel sectoren verplicht. Een positieve ontwikkeling, want EBS is een uitstekend middel om grip te krijgen op energie.
4

EU wil verbod op wegwerpplastic

Het dagelijks bestuur van de Europese Commissie heeft de tien plastic voorwerpen voor eenmalig ge-bruik die het meest op het strand worden gevonden in het vizier. Die zijn goed voor zeventig procent van het zwerfvuil in zee. Doel is een halvering in 2030. Vicevoorzitter Frans Timmermans heeft voorstellen gepresenteerd die de ophoping van plastic afval in de oceanen moet tegengaan.
4

Een ‘revolutionaire’ nieuwe manier van werken

We herinneren ons allemaal wel de beelden van de assemblagelijn van Ford en de papiermolens uit het begin van de twintigste eeuw. Als we die beelden vergelijken met de manier waarop we nu werken en hoe onze werkplek er uit ziet, dan kunt je op z’n minst spreken van een evolutie. Gekeken naar de afgelopen twintig jaar, is de snelheid waarin veranderingen plaatsvinden, toegenomen en kun je misschien zelfs spreken van een revolutie.
5

Een gezellig kantoor volgens Deense filosofie

Ook in Nederland weten we hoe we sfeer en gezelligheid in onze woonomgevingen en feestjes moe-ten toevoegen. We hebben het echter veel minder vaak over de ‘gezelligheid’ van onze werkplekken. Een gezellig kantoor betekent echter een prettige werkplek, en daar worden werknemers gelukkig van. Daarnaast komt een fijn kantoor ook goed over op potentiële klanten.
5

Is het te warm om te werken?

Niet alleen de omgevingstemperatuur bepaalt of we het warm hebben. Ook de relatieve lucht-vochtigheid, de luchtsnelheid, de warmtestra-ling, de kleding en de fysieke inspanning spelen een rol. Hoe hoger de relatieve luchtvochtigheid, hoe minder makkelijk ons zweet verdampt, waar-door de koelende werking van het verdampen te-kortschiet. Maar ook de mate van inspanning is bepalend.
6

‘Gebruik nagroeibare grondstoffen’

Om aan de doelen van Parijs te voldoen moet er een grote inspanning verricht worden. Het kabinet wil in 2018 in de EU pleiten voor 55 procent minder uitstoot van CO2 in 2030, ten opzichte van 1990. Ook de bouwindustrie moet hieraan zijn steentje bijdragen. Daarbij wordt al snel gedacht aan energiebesparing en energiezuinige gebouwen.
6

Nieuw platform legionellapreventie

Na de ramp die zich in 1999 in Bovenkarspel voltrok, heeft de Nederlandse overheid legionellapreven-tiebeleid opgetuigd, dat vooral is gericht op prioritaire instellingen, zoals ziekenhuizen, campings en zwembaden. Het besmettingsrisico van industriële koelwaterinstallaties stond en staat veel minder onder de aandacht.
7

Niet bewegen werknemers geen onwil

De meest genoemde reden voor een inactieve werkdag is het gebrek aan mogelijkheden om te bewegen gedurende werktijd, zoals sportfaciliteiten, een douche of een sta-bureau, gevolgd door een gebrek aan tijd. Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van Gympass, zakelijke aanbieder van vitaliteitsprogramma’s. Ruim een derde van de werkende Nederlanders zegt tijdens een werkdag helemaal niet fysiek actief te zijn.
7

Zorg op afstand gevoed door continue data

Samen met promovenda Anne Bonvanie onderzocht Hans Wortmann, hoogleraar Information Manage-ment, de invloed van stappentellers, zoals in fitbits en smartwatches, op werknemers. „Grofweg blijkt uit de resultaten dat medewerkers door zo’n apparaatje cognitief meer aandacht krijgen voor hun ge-zondheid. Maar op een gegeven moment gaat dat ding in de kast.”
8

Hoe ziet dé flexwerkplek er uit?

Onze manier van werken is de afgelopen jaren flink veranderd. Steeds meer bedrijven bieden flexibele werkplekken aan, met de mogelijkheid overal en altijd te kunnen werken. Door het gebruik van lap-tops, mobiele telefoons en digitale oplossingen zoals videoconferencing en mobiel printen worden we steeds flexibeler. Onze werkplek verandert dus ook.