Gehele blad

Focus op breinvriendelijke werkplek

1

Focus op breinvriendelijke werkplek

Voor de meeste werkenden is hun brein hun belangrijkste bezit. Maar veel kantoorwerkers halen niet het optimale uit hun hersenen, schrijft wetenschapper Theo Compernolle in zijn publicatie ‘The open office is naked: the fifth brainchain’. Volgens de auteur verlagen slecht ontworpen kantoren de hersenproduc-tiviteit met dertig tot vijftig procent.
2

Aandacht voor het technologische succesverhaal

Hoe ga je als onderneming om met de veranderende technologische omgeving? Denk aan 5G-internet, spraaktechnologie en Smart Cities. Hoe speel je in op trends en waar let je maar beter voor op? Kortom: hoe transformeer je die technologische ontwikkelingen in een succesverhaal voor jouw onderneming? Online marketeer Sander Wijdemans geeft enkele aandachtspunten.
2

Data als belangrijkste brandstof

„Digitale platformen, machine learning en Arti-ficial Intelligence (AI) stellen ons in staat beter samen te werken, herhaalfouten te voorkomen en inzicht te krijgen in de geïntegreerde waarde-keten van eigen productontwikkeling en -inkoop van leverancier tot klant”, zegt Peter van der Poel, Manager IKEA Range
3

Bring Your Own Device een goed idee?

Medewerkers werken steeds vaker flexibel. Voorwaarde is wel dat ze beschikken over geschikte appa-ratuur, zoals een laptop, tablet of smartphone. Flexibel werken kan daarmee een flinke kostenpost met zich meebrengen.
3

We moeten ‘cybereisen’ standaardiseren

Het Agentschap Telecom, dat in Nederland onder meer toeziet op de betrouwbaarheid en veiligheid van communicatienetwerken, pleit voor minimumstandaarden en -eisen voor beveiliging van inter-net-of-things-apparatuur. Het Agentschap Telecom is van mening dat er standaard ‘cybereisen’ moeten komen, waaraan apparaten met een internetverbinding moeten voldoen.
4

Het ontwerpen van een werkplekstrategie

Een belangrijke voorwaarde voor het samenstellen van een effectieve werkplekstrategie is dat je re-kening houdt met de specifieke kenmerken van de markt en branche waarin uw organisatie opereert. Goede en duidelijke strategieën zijn en blijven lastig om te maken en zijn sterk afhankelijk van de situatie waarin het bedrijf zich verkeert in een dynamische markt.
4

In één oogopslag naar CO2-Prestatieladder

Vanaf nu kunnen bezoekers van de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Onder-nemen (SKAO) via een landkaart op zoek gaan naar organisaties die gecertificeerd zijn op de CO2-Pres-tatieladder en naar opdrachtgevers die aanbesteden met de Ladder. De landkaart laat in een oogopslag zien welke organisaties en opdrachtgevers structureel werk maken van CO2-reductie met de inzet van de CO2-Prestatieladder.
5

Stijgende trend zet door in NFC index Kantoren

De vijftiende editie van de NFC Index Kantoren, over het jaar 2017, werd onlangs gepresenteerd. De kosten per vierkante meter (vvo) stegen met 2,8 procent naar 480 euro, exclusief btw. Het gemiddelde serviceniveau over Gebouw en Infrastructuur en Mens en Organisatie bedroeg respectievelijk 3,0 en 2,8 op een schaal van 1 tot 5.
5

Optimaal gebruik universitair vastgoed met Smart Tools

Linda Supheert uit Delft ontving onlangs haar diploma voor de MSc. Management in the Built Environ-ment aan de TU Delft. Ze verdedigde met succes haar afstudeerthesis over het gebruik van Smart Tools op universiteitscampussen. Een Smart Tool meet iets en koppelt terug wat er gemeten is, luidt de zeer beknopte uitleg. Eigenlijk komt het hier op neer: door middel van sensoren kunnen Smart Tools bepaal-de informatie ophalen van vaste plekken in gebouw of omgeving.
6

Kengetallen om betrokkenheid in FM te meten

Meer focus en meer activiteiten, om de betrokkenheid te vergroten van facilitaire medewerkers en klan-ten, hebben uiteindelijk financieel toegevoegde waarde voor een facilitaire dienstverlener. Dit blijkt uit een onderzoek van ISS Nederland. Een hogere tevredenheid onder facilitair medewerkers en de (eind) klant leidt tot hogere marges. Deze marges zijn beduidend minder hoog als de tevredenheid bij één van de groepen lager is.
6

Geen plastic rietjes en waterflessen meer in Hilton

Hilton zal tegen eind van 2018 de plastic rietjes hebben verwijderd uit 650 gebouwen. De hotelketen heeft ook zijn nieuwe 2030 MVO-doelstellingen bekend gemaakt, gericht op het halveren van de wereld-wijde impact op het milieu en het verdubbelen van de investeringen met een sociaal effect.
7

Rijk haalt gestelde doelen energiebesparing

De gestelde doelen op het vlak van energiebesparing zijn in 2017 door het Rijk gehaald. Dit staat in de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk. Het energiegebruik van overheidsgebouwen is afgelopen jaar met twaalf procent gedaald. De CO2-uitstoot van de bedrijfsvoering van het Rijk ging met negen procent omlaag. Hergebruik van meubilair, papier en drukwerk, bedrijfskleding en ICT hardware zit in de lift.
7

Fm-markt € 72,7 miljard waard

Volgens de meest recente schattingen is de Ne-derlandse markt voor facility management zo’n €72,7 miljard waard. Dit is inclusief de waarde van het vastgoed dat door bedrijven wordt ge-huurd als kantoorruimte. Zonder dit vastgoed wordt de waarde geschat op €32,4 miljard. Dat is nog altijd bijna 5% van het bruto binnenlands product.
8

Kloof tussen werknemerprestaties en sentiment

De zakelijke en persoonlijke voordelen van digitale werkplekken worden beschreven in een nieuw, inter-nationaal onderzoek. Bedrijven die op technologiegebied minder vooroplopen, lopen het risico achter te raken op de concurrentie en zijn minder goed in staat om toptalent aan te trekken. Het onderzoek stelt bovendien dat bedrijven alert moeten zijn nu digitaal onderlegde werknemers grotere risico’s nemen als het gaat om data- en informatiebeveiliging.