Gehele blad

Thuiswerkers integreren in organisatiecultuur

1

Thuiswerkers integreren in organisatiecultuur

Een groot aantal organisaties maakt gebruik van thuiswerkers. Deze medewerkers op afstand bestaan echt, werken echt, maar zijn niet op dezelfde fysieke locatie. En het aantal organisaties dat deze digitale, virtuele medewerkers onderbrengt in de organisatie wordt alleen maar groter. De verwachte toestroom van thuiswerkers gaat een duidelijk merkbare impact hebben op de organisatiecultuur, maar ook op de rol van facilitaire dienstverleners.
2

Algoritmes beslissen over inkoop

De algoritmes van webwinkel Amazon bepalen van tevoren hoeveel klanten ongeveer een bepaald boek of stuk elektronica kopen en doen vervolgens geautomatiseerd een voorstel aan toeleveranciers voor deals. Het initiatief begon onder de naam ‘hands off the wheel’, waarbij salesmanagers de beslissingen van het algoritme makkelijk ongedaan konden maken.
2

Innovatie bij huisvestingsvraagstukken politie

Cubes in a box, The NEXT Agency en Modulaire Cellenblokken hebben de innovatie challenge gewon-nen. Deze wedstrijd was uitgeschreven door de politie en Bouwend Nederland en heeft waardevolle input opgeleverd. Niet alleen voor de politie, maar ook voor andere huisvesters en bedrijven gerelateerd aan de bouw.
3

‘Wat als rookruimten worden verboden?’

Koninklijke Horeca Nederland heeft een positon paper gepresenteerd, waarin staat wat er volgens haar moet gebeuren als rookruimten worden verboden. De paper is overhandigd aan staatssecretaris Blok-huis van VWS, die onlangs aankondigde dat het kabinet rookruimten over twee jaar wil verbieden.
3

‘Iedereen die wil werken, moet die kans krijgen’

Iedereen die wil werken, moet die kans krijgen. Klinkt logisch, maar het is nog lang niet de praktijk. Denk aan werkloze jongeren die geen diploma’s hebben, alleenstaande ouders in de bijstand of statushouders die nog maar kort in Nederland zijn. Zij krijgen vaak de kans niet, terwijl ze dolgraag willen. Juist voor hen is Facilicom Group gestart met een eigen sociale onderneming: ‘Buitengewoon’.
4

Effecten HNW op mobiliteit en congestie

Het Nieuwe Werken kent diverse vormen, van thuiswerken, werken in een andere bedrijfsvestiging of in een flexkantoor tot schuiven met werktijden en werken tijdens de reis. Uit een onderzoek van het Ken-nisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) blijkt dat thuiswerken en het schuiven met de werktijd om met de auto de spits te mijden de meest voorkomende vormen van HNW zijn.
4

Meerderheid politiek voor steun Schooldakrevolutie

Een meerderheid in de Tweede Kamer is voor actieve steun voor Stichting Schooldakrevolutie. Zij wil het mogelijk maken dat scholen zonder eigen investering hun dak volleggen met zonnepanelen, om hun eigen energie op te kunnen wekken. Hierdoor kunnen vrijwel alle kinderen in Nederland leren op zonnestroom.
5

RIVM: gezondheidsrisico’s door nieuwe technologie

In haar rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning schrijft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dat het goed gaat met de volksgezondheid. Nederlanders worden steeds ouder en de meeste mensen voelen zich gezond. Toch zijn er ook zorgen: nieuwe technologieën, zoals virtual reality en 3D-printen, kunnen in de toekomst wel eens gezondheidsrisico’s met zich mee brengen.
5

‘Koffiesector in zwaar weer’

Sinds het verschijnen van de vorige Koffie Ba-rometer in 2014 is er weinig veranderd aan de problematiek in de koffieproductie. Nog steeds liggen de inkomens van veel boeren en arbei-ders onder de armoedegrens, heeft klimaatver-andering een alsmaar grotere impact op de teelt en is het geen prioriteit van de industrie om te investeren in de verduurzaming van de teelt.
6

‘Terugverdientijd FM BIM 1,6 jaar’

Als een gebouweigenaar besluit een nieuw pand uit de grond te stampen, zet hij alles op alles om zijn gebouw zo duurzaam mogelijk te maken. Wat betreft de gebouwde omgeving moet er bij de oplevering dan ook sprake zijn van een toekomstbestendig pareltje: energieneutraliteit door opwekking van duur-zame energie, de nieuwste installaties voor een optimaal binnenklimaat en de nieuwste technische snufjes om het gebouw slim te maken.
6

Kwaliteit belangrijk bij facilitaire inkoop

De uitdaging van facilitaire inkoop ligt vaak in de diversiteit van producten en diensten. Inkoop kan betrekking hebben op het inkopen van koffiebonen, kantoorartikelen en schoonmaakproducten, maar bijvoorbeeld ook op de uitvoering van schoonmaakwerkzaamheden. Daarnaast zijn er altijd wel ge-bouwgerelateerde aspecten, zoals het onderhoud aan liften, de groenvoorziening of de verbouwing van het pand waar diensten voor ingekocht dienen te worden.
7

Scholen hebben een rol bij duurzaamheid

Veel scholen willen met duurzaamheidsbeleid aan de slag gaan, maar ervaren belemmeringen. Zij wil-len meer zeggenschap over het gebouw, meer ruimte om te experimenteren en een zelfde behandeling als bedrijven met alternatieve vormen van investeringsaftrek en teruggave van btw. Zij realiseren zich ook dat zij zelf een rol hebben in het maken van keuzes door duurzaamheid op te nemen in de jaarplan-ning en door bewust extra middelen ervoor in te zetten.
7

Een dagje eerder ‘out of office’

Werken tijdens de vakantie wordt door de partners niet in dank afgenomen. Van de ouders met jonge kinderen vindt ruim vijftig procent het vervelend dat hun partner tijdens de vakantie werkt. Slechts twee procent van deze groep geeft aan dit helemaal geen probleem te vinden. Van de ondervraagden kunnen vooral man-nen tijdens de vakantie hun werk moeilijk loslaten.
8

‘Potentieel wordt onvoldoende benut’

De Dutch Green Building Council (DGBC) heeft onlangs haar Deltaplan Duurzame Renovatie gepre-senteerd. Het is een meerjarig verduurzamingsprogramma voor onder meer winkels, supermarkten, kantoren, logistieke centra en maatschappelijk vastgoed, waaronder scholen en zorg. De inzet is om het einddoel niet in 2050, zoals het kabinet ambieert, maar al in 2040 te realiseren. Er zijn ruim zestig marktpartijen bij betrokken.