Gehele blad

Gehele blad

4

Berichten

10

Wie betaalt de rekening?

12

Hoe Henk Koops de wijk Kattenbosch aan groene daken hielp

14

Japanse Duizendknoop is geen wonderplant, maar wel slim

16

Wat doen we met de rioolrat?

18

COLUMN Water volgens Wouter

Passende arbeid
19

inspectie riolering: een ander verhaal

22

Waterschappen investeren in duurzame energie

24

Belonen in plaats van straffen

26

‘Aanpak zwerfafval essentieel om reinigingskosten te voorkomen’

28

Het gespannen huwelijk tussen riolering en bomen

30

Riolering toen, nu en in de toekomst

32

Vlaams katern

36

Water wordt oplopen tot 2750. een steeds aantrekkelijker bouwlocatie

38

Lelystad zoekt burgercontact vanwege rioolverstoringen