Gehele blad

gehele blad

FUNCTIE BEDRIJFSRESTAURANT OP DE SCHOP
4

functie bedrijfsrestaurant op de schop

Organisaties moeten inspelen op gewijzigde omstandigheden om het bedrijfsrestaurant aantrekkelijk te houden. Want dat zal voorlopig wel blijven bestaan. Niet zozeer als noodzakelijk kwaad of service uit traditie als wel om kansen te benutten om gezonde werknemers te hebben, ze elkaar te laten ontmoeten en bij te dragen aan een positieve beleving van de werkplek.
7

Naleven AVG legt het af tegen de vaatwasser

Het achterlaten van een vieze werkplek of het vergeten uit te ruimen van de vaatwasser wordt niet getolereerd door collega‘s onderling. De boosdoener wordt er overigens wel gemakkelijk op aangesproken, meer dan bijvoorbeeld op het niet nakomen van afspraken of onzorgvuldige omgang met privacygevoelige informatie.
9

Nederland bouwt ‘very well’

Recent maakte het International WELL Building InstituteTM (IWBI) bekend dat Nederland in de Europese top 3 staat van landen die de WELL Building StandardTM adopteren. Met 49 geregistreerde projecten staan we zelfs boven Groot-Brittannië (37). In 2018 alleen al gaan meer dan 500.000 m² vastgoed op voor een WELL certifcering.
11

Flexplekverhuurder zet verbod op #MeToo-gedrag in huurcontract

Aanbieder van flexkantoorruimte Tribes wil mannelijke huurders die vrouwonvriendelijk gedrag vertonen voortaan de wacht aanzeggen. Aanleiding van de opmerkelijke stap is de vorig jaar gestarte #MeToo affaire, waarbij in de VS steeds meer vrouwen er voor uitkwamen door bekende mannen te zijn lastig gevallen.
13

UWV en Asito helpen GGZ-cliënten aan een baan

Het UWV en schoonmaakorganisatie Asito gaan een samenwerking aan om cliënten van GGZ-instellingen aan het werk te krijgen. Gezamenlijk met de GGZ-instelling waar de cliënt onder behandeling is, wordt het beste traject ingericht, waarbij bestaande belemmerende regelgeving aan de kant wordt geschoven.
15

Bewuster eten via vlammende kassabon

Op de locaties van Rootz Kitchen geven sinds kort kleurrijke vlammetjes aan wat in ieder de meest gezonde keuze is. En de baas kan de keuze daarvoor belonen via een korting op de kassabon.
17

Verbetering aanpak asbestverwijdering

Asbest op een veilige en gezonde manier weghalen kan nog beter dan nu gebeurt. Dat geldt ook voor de naleving van de asbestregels. Staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid past daarom een aantal regels aan om te komen tot een zorgvuldiger asbestbeleid.
18

Mag Nedcar zomaar personeel testen op drugs?

De helft van de medewerkers van de Nedcar-autofabriek in Born is onder invloed van drank of drugs, zo blijkt uit steekproeven. Dat staat in het personeelsblad dat maandelijks wordt verspreid. De ongeveer 7000 medewerkers van VDL Nedcar in Born worden steekproefsgewijs gecontroleerd op drank en drugs. Dat recht heeft het bedrijf, maar wel onder strikte voorwaarden.
19

Defensie gaat ons goud bewaken

Beter bewaakt en daarmee nog veiliger, is de gedachte. De Nederlandse Bank stalt daarom de goudvoorraad die nu nog in Amsterdam ligt de komende halve eeuw bij Defensie. De Tweede Kamer heeft een motie van Alexander Kops (PVV) en Sandra Beckerman (SP) om zonnepanelen niet mee te rekenen als onderdeel van de WOZ-waarde van woningen afgewezen. Defensie gaat ons goud bewaken Zonnepanelen tellen mee bi
22

Bewustwording toverwoord bij brandveiligheid

Enkele in het oog springende branden van de laatste jaren hebben de wetgever doen beseffen dat het maken van nog meer wetten en regeltjes niet de oplossing kan zijn voor een brandveiligere omgeving. Het moet toch echt van de gebruiker zelf komen.
23

MKB investeert fors in 3D-printing

De meerderheid van de mkb’ers acht 3D-printtechnologie cruciaal om kosten te verlagen en flexibiliteit te verbeteren. Dat blijkt uit nieuw Europees onderzoek, uitgevoerd in opdracht van Ricoh. De helft van de Nederlandse ondervraagde mkb’ers geeft aan al geïnvesteerd te hebben in 3D-print en nog eens 32 procent van hen is van plan dit de komende twee jaar te doen.
25

Smartphone-reiniger op ozon

De eerste smartphone-reiniger op ozon is afgelopen maand getest bij veertien zorginstellingen. Het innovatieve apparaat maakt de smartphone volledig bacterievrij. Op alle servicedesk-afdelingen konden medewerkers binnen acht minuten hun telefoon reinigen.
26

Preventiemedewerker is geen politieagent

Deze casebeschrijving over hoe mensen bewust te krijgen voor duurzaam en gezond werken, zal bij facility management, preventiemedewerkers, HR-managers of ergo-coaches, die de taak hebben om dit te stimuleren binnen het bedrijf, niet vreemd voorkomen. In de nu volgende case wil ik u voorleggen hoe hiermee om te gaan, zodat de doelstelling om mensen meer bewust te maken van gezond en duurzaam werken, wordt behaald.
27

De Schooldakrevolutie is aangebroken

Scholen kunnen flink op hun energierekening besparen als ze kiezen voor zonnepanelen. Er zit 100 miljoen euro in een fonds, waarmee scholen de panelen kunnen kopen. Als het aan de Stichting Schooldakrevolutie ligt, krijgen alle scholen in Nederland zonnepanelen op hun dak.
31

Zorginstellingen kopen samen zonnepanelen in

Zes zorgorganisaties gaan gezamenlijk zonne-energiesystemen inkopen. De inkoop gebeurt op basis van een prestatiecontract. In totaal worden op twintig daken zonnepanelen aangelegd.
35

Zijn de ambtenaren klaar voor hun nieuwe rol?

Het is algemeen bekend dat de landelijke overheid steeds meer taken decentraal bij provincies en gemeenten neerlegt. Hiermee worden bepaalde onderwerpen de verantwoordelijkheid van lokale overheden, een mooie uitdaging maar het kan ook zorgen voor problemen of onduidelijkheden. Daarom heeft de Bedrijfsacademie Nederland een cursusprogramma ontwikkeld waarin ambtenaren leren om te gaan met hun vernieuwde rol en nieuwe manier van werken.
38

Optimaal presteren, zonder investeren

Circulaire economie: materialen in de kringloop houden door te bouwen aan een schone, eerlijke en gezonde economie. U hebt er ongetwijfeld over gehoord of gelezen, maar wat is dat nu precies, hoe werkt dat en wat heeft het vakgebied facility management er bij te winnen?