Gehele blad

Gehele blad

Feest? Vuurwerk en oliebol teisteren het riool
4

Berging regenwater eis bij bedrijfsuitbreiding

Eiproductenbedrijf Adriaan Goede in Landsmeer gaat een vijver aanleggen ter compensatie voor een nieuwe opslagloods naast het bedrijf. De uitbreiding naast het bedrijf komt deels op een strook gras die nu nog de bestemming groen heeft. De gemeenteraad gaat akkoord, mits het bedrijf zorgt voor een goede waterberging.
5

Woonboten moeten blijven lozen op open water

Enkele tientallen woonboten aan de Zuider IJdijk lozen het afvalwater van hun douches, toiletten en wasmachines nog steeds op het open water. En dat terwijl alle boten vorig jaar al op het riool aangesloten hadden moeten zijn. Het probleem: niet de woonbootbewoners zelf, maar wel een grote dijkverzwaring staat de aansluiting op de riolering in de weg.
6

Nederland strijdt binnen EU voor verbod billendoekjes

Nederland wil een verbod op niet-afbreekbare vochtige doekjes proberen af te dwingen via Europese regelgeving. Hoewel verstopte riolen niet de reden zijn, maar de aanwezige microplastics in de doekjes, juicht de rioleringssector het initiatief van het kabinet toe.
7

Waterinnovatieprijzen 2018 uitgereikt

Op 29 november zijn tijdens de Waterinnovatiedag de winnaars van de Waterinnovatieprijs 2018 bekendgemaakt. De Waterinnovatieprijs wordt jaarlijks uitgereikt door de Unie van Waterschappen en de Nederlandse Waterschapsbank (NWB Bank). Dit jaar was de concurrentie groot in de verschillende categoriën. Onder meer New Hart-zuivering (schoon water) en Boeren aan het roer (voldoende water) gingen er met de prijzen vandoor. Koningshoeven NextGen ging met de Publieksprijs aan de haal.
8

No-Dig Awards 2018 voor renovatie moerriool Arnhem

De renovatie van het grootste bouwwerk van Arnhem. Zo mag de renovatie van het 1 km lange ondergrondse moerriool onder de Arnhemse binnenstad wel genoemd worden. En geen straat hoeft er voor open. Zowel door de jury als door het publiek werd het project hogelijk gewaardeerd. Daarmee is het de grote winnaar van zowel de NSTT No-Dig Award 2018 als de NSTT Publieksprijs.
9

Oude stadsmuur Doetichem gevonden bij rioolwerkzaamheden

Bij de aanleg van een riool in Doetinchem is een oude muur gevonden. Het bleek een stadsmuur van de buitenpoort van de verdedigingswerken van Doetinchem. De poort stamt uit de vroege 16e eeuw.
10

Feest? Vuurwerk en oliebol teisteren het riool

Romeinse kaarsen, kanonslagen, vuurpijlen, duizendklappers: Nederland gaat eind december weer helemaal los. Vuurwerk hoort voor veel mensen nou eenmaal bij oud en nieuw. Tijdens de jaarwisseling schieten we in Nederland ruim 10 miljoen kilo aan vuurwerk de lucht in. Na het afsteken blijft zo’n 6 miljoen kilogram van het vuurwerk, bestaand uit buskruit, papier, hout en kunststof op de grond liggen of verdwijnt in het riool. En passant gooien we ook nog massaal het gebruikte oliebollenvet door het putje. Hoe doorstaat ons rioolstelsel deze aanslag tijdens de jaarwisseling?
12

IS HET TIJD VOOR DWAASHAAS 2.0?

Tussen 2005 en 2009 heeft STOWA de DWAAS en HAAS methodieken ontwikkeld om op basis van afvoer dagsommen van rioolgemalen inzicht te krijgen in de hoeveelheden rioolvreemd water en verhard oppervlak. In de afgelopen periode nam de beschikbaarheid van meetgegevens een enorme vlucht. Maken hoogfrequente afvoermetingen in rioolgemalen het mogelijk om meer betrouwbare beelden te krijgen van de belastingen op het rioolstelsel? En zo ja, hoe kunnen we de meetgegevens dan het beste gebruiken?
15

Voorkomen van rattenoverlast begint bij burgers

Overlast van ratten, we horen en lezen er steeds meer over. En dat terwijl de schuwe beestjes zich eigenlijk het liefst zo min mogelijk laten zien en zich voornamelijk in water én rioolstelsel ophouden. Althans, dat geldt voor de bruine variant. Maar na jarenlange afwezigheid maakt de zwarte rat zijn rentree in Nederland en zorgt vooral voor problemen in de zuidelijke provincies. De oorzaak van rattenoverlast? Die ligt vooral bij de inwoners zelf.
16

Gemeenten verplichten te vergroenen’

n steeds meer gemeenten verdwijnen veldjes, open plekken en parken voor nieuwbouw. Hierdoor neemt het opneembare oppervlakte voor water steeds verder af. Met alle gevolgen van dien.
18

Conventioneel riool blijft ondanks lokale innovaties

Het borrelt en bruist, om maar in passende termen te spreken als het gaat over innovatieve ideeën op rioolgebied. Maar de gedachte dat ooit het conventionele buizenstelsel en centrale zuivering overbodig worden door lokale oplossingen is voorlopig te wild.
20

Coming soon: de slimme riolering van Almelo

Hoe kunnen innovatieve ontwikkelingen binnen de IT en nieuwe meet- en regeltechnieken ons afvalwatertransport van dienst zijn? Marcel Roordink, Beleidsmedewerker Riolering en Water bij de gemeente Almelo, over het nieuwe zelfdenkende Real-time Control System (RCS) dat hij aan het opzetten is, samen met het Fieldlab Camino: „Een zelflerend rioleringssysteem houdt gelukkig nooit op met leren.”
22

Gebruiker of eigenaar de rioolheffing laten betalen?

Onlangs vroeg hoofdredacteur Gerrit de Leeuw aan mij of ik gedachten heb over de vraag of je de rioolheffing moet opleggen aan de gebruiker of aan de eigenaar van een perceel? Dat was direct na mijn ‘Ten Velde’ over de kat en de hondenbelasting. Vorige maand stond Hayke Veldman in het vakblad Riolering met zijn mening over het opleggen van de rioolheffing. Gerrit daagt mij in feite uit om op Hayke te reageren en dat ga ik doen.
23

Rattenziekte alleen in Azië? Nee hoor...

‘Tientallen doden in India door rattenziekte’, kopten diverse media het afgelopen jaar. Heel erg natuurlijk, maar, het is ver weg in India. Toch is de Ziekte van Weil – beter bekend als rattenziekte – ook weer terug in Nederland. Door vervuild oppervlaktewater zijn er jaarlijks in Nederland ook tientallen mensen die de ziekte oplopen. Met soms ernstige gevolgen.
24

Volgende generatie meer waterbewust

Waterschap Zuiderzeeland organiseert al sinds 2006 waterlessen op basisscholen in Flevoland voor kinderen in de groepen zes tot en met acht. Hiermee was dit waterschap de eerste in Nederland. Of het succesvol is, is moeilijk te meten, maar het maakt de jongere generatie in ieder geval meer waterbewust.
26

Hoe ver kunnen Vlaamse gemeenten springen met hun rioleringsbudgetten?

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) heeft in oktober een rapport uitgebracht waarbij de beschikbare fondsen van vandaag en in de toekomst afgezet worden tegen het prioriteitenlijstje. ‘Kosten voor riolering - Een blik vooruit’ doet dit tot 2027. Het onderzoekt wat we in Vlaanderen met de huidige inkomsten kunnen realiseren en wat de financieringsnood is als er een bepaald ambitieniveau voorop gesteld wordt.
30

Zandzakken voor de deur

Heftige regenbuien leiden tot wateroverlast en droogte veroorzaakt schade en lage grondwaterstanden. We ontkoppelen, vergroenen en onttegelen daarom steeds meer. Een korte termijnoplossing is echter niet voorhanden en dus zullen noodverbanden moeten worden gelegd. En dat zijn vaak kleine, simpele dingen.
32

Problemen met gemeentelijke riolering in particuliere grond

In Breda is het zogenaamde rattenriool in het Ginneken momenteel in het nieuws. Dit gebied wordt een rattenriool genoemd omdat in de straten Keermanslaan en Schoolakkerplein melding is gemaakt van flinke rattenoverlast. De gemeente Breda heeft te maken met het feit dat de gemeentelijke riolering gelegen is in particuliere grond. Hier lopen veel meer Nederlandse gemeenten tegenaan. De gemeente Breda bevestigt dit desgevraagd. „Maar er zijn heel veel verschillende oorzaken en achtergronden. Het zijn vaak unieke situaties.”
34

Energiebesparing riolering: de moeite waard?

Wat valt er aan energiekosten te besparen, uitstoot van CO2 terug te dringen of op andere manieren duurzaam bezig te zijn (zoals winnen van energie) als het gaat om riolering? Niet veel gemeenten lijken er druk mee bezig te zijn. En de milieuwinst is klein in vergelijking met andere activiteiten.
36

Zo, weg is weg…

Eigenlijk is het vrij simpel. Ons doucheputje dient voor de afvoer van water tijdens het douchen, wastafels voeren ook vuil water af en ons toilet is er voor onze ontlasting. Dat deze dingen in ons riool terechtkomen, is alleen maar handig. Het scheelt nogal in de overlast van menselijke mest of vuil water op straat. Maar onze huisaansluitingen op het riool worden inmiddels gebruikt voor de afvoer van talloze dingen die er eigenlijk niet in mogen. En dat heeft flinke gevolgen voor de toestand van ons riool én voor de overlast die het kan veroorzaken.
38

Opleidingen voor rioolinspecteur

De meeste rioolinspectiebedrijven zijn aangesloten bij de Vereniging Afvalbedrijven of bij de NSTT. Op verzoek van beide verenigingen heeft Wateropleidingen in september 2017 de opleidingen voor rioolinspecteurs van Stichting RIONED overgenomen. Beide verenigingen kenden Wateropleidingen al als de grootste opleider op het gebied van rioleringsopleidingen in Nederland, en vinden het een goede zaak dat een niet-commerciële opleider garant kan staan voor het verzorgen van die opleidingen, én voor het actueel houden van het opleidingsaanbod.