Gehele blad

Gehele blad

4

Proefinstallatie verwijdering medicijnresten

Streekziekenhuis Koningin Beatrix Winterswijk test deze maand een proefinstallatie voor het verwijderen van medicijnresten uit afvalwater. De installatie met de naam UVO3 is ontworpen en gebouwd door Nijhuis Industries. Naast Nijhuis en het ziekenhuis zijn ook Van Remmen UV en Waterschap Rijn en IJssel bij de proef betrokken.
5

600 miljoen euro voor klimaatbestendigheid

De overheden – rijk, provincies, gemeenten en waterschappen – investeren de komende jaren samen 600 miljoen euro in het klimaatbestendig maken van ons land. Het geld gaat naar maatregelen die schade door droogte, hittestress en wateroverlast moeten beperken.
6

Bomenkap om wateroverlast tegen te gaan

Veelal is het een abc’tje. Gemeente kondigt bomenkap aan, bewoners komen in verzet, gemeente doet al dan niet water bij de wijn en de kettingzaag gaat er alsnog in. Zo niet in de Tilburgse wijk de Reeshof. Daar willen de bewoners van de Lomardijelaan zo snel mogelijk van hun bomen af. Ze tasten onder meer de riolering aan, waarna de straten blank staan bij een forse regenbui.
7

Riolering wordt pas vervangen bij economische tegenwind

Het CDA in Hendrik-Ido-Ambacht heeft vorige maand in een motie het college opgeroepen om anticyclisch te investeren. Bij grote en dure projecten van een lange adem, zoals riolering en waterwerken, is het dan mogelijk om te wachten met het geven van opdrachten tot een moment dat de landelijke economie tegenzit.
8

Britten wacht weer gevecht met ‘Monster Fatberg’

In een riool nabij het kustplaatsje Sidmouth in het Zuid-Engelse graafschap Devon is een vetberg ontdekt van 64 meter lang. Het doet de Britse rioleurs met wanhoop terugdenken aan hun gevecht met de ‘Monster Fatberg’ in de victoriaanse riolen van de hoofdstad Londen. Ook nu weer wordt een maandenlange strijd voorzien voordat het vetmonster is verwijderd.
9

Zuidhorn krijgt claims vanwege wateroverlast

Zo’n vijfentwintig gezinnen in het dorp Zuidhorn klagen al jaren over aanhoudende wateroverlast. De klachten zijn begonnen nadat de nieuwe riolering in de straat was aangelegd. Zij stellen de gemeente hiervoor nu aansprakelijk.
10

XXNieuwe proef zuivering medicijnenresten

Het waterleven heeft er al veel last van, maar door de vergrijzing kan ook de mens er in de toekomst wel eens flink last van krijgen. Daarom gaat het waterschap Aa en Maas proberen in Aarle-Rixtel een oplossing te vinden voor de 140.000 kilo aan medicijnresten die elk jaar in ons oppervlaktewater terechtkomt. ‘Dat is hard nodig want we worden steeds ouder en gebruiken meer medicijnen.
11

Rioolbeheer uitbesteden: Slecht idee of minder zorgen?

Het uitbesteden van rioolbeheer aan een andere partij: goed idee of niet? In Dronten werd het onlangs geopperd en meteen afgeschoten. Terwijl Zeewolde beweert goede ervaring te hebben.
13

Achtkarspelen wil geen zakjes met hondenpoep meer in riolering

De gemeente Achtkarspelen riep inwoners vorig jaar op om geen zakjes met hondenpoep meer in putten te deponeren. Het veroorzaakt namelijk meer dan eens serieuze verstoppingen van de kolken.
14

Raakt de Nederlandse bodem uitgeput?

Uit de Nederlandse bodem halen we veel grondstoffen: van zout tot gas/olie en water tot klei uit de ondergrond. De gevolgen van onttrekking van delfstoffen uit de diepe ondergrond, zijn nu al merkbaar zoals aardbevingen in Groningen door gaswinning en bodemdaling als gevolg van zoutwinning.
16

Boomwortels grootste kwelling voor rioleringsbuizen

Boomwortels veroorzaken meer dan eens gebroken rioolbuizen en daarmee aanzienlijke schade. Gemeentes, bedrijven en huiseigenaren hebben last van serieuze problemen met de riolering die veroorzaakt wordt door wortels. Snelgroeiende wortels kunnen de infrastructuur volledig onbruikbaar maken. De reparatie- of vervangingskosten die dit met zich meebrengt zijn aanzienlijk. Geschat wordt dat meer dan vijftig procent van alle rioolverstoppingen het gevolg is van boomwortelpenetratie.
18

Grootschalige aanpak foutaansluitingen met DTS Solar Box

De gemeente Almere pakt de komende jaren op grote schaal de foutaansluitingen in het hemelwaterstelsel aan. De gemeente gebruikt de DTS-methode om erachter te komen waar de foutaansluitingen in de stelsel zitten. Om deze methode elke keer weer met hoge kwaliteit toe te kunnen passen, hebben de gemeente Almere en Partners4UrbanWater de DTS Solar Box ontwikkeld: een plug-and-play toepassing voor het opsporen van foutaansluitingen in gescheiden riolering. De DTS Solar Box maakt het zoeken naar foutaansluitingen eenvoudiger, goedkoper en betrouwbaarder.
20

Horizontale neerslag

De aangetrokken economie en de woningbouwopgave leiden tot plannen om extra hoog te gaan bouwen. In Leidsche Rijn bijvoorbeeld zou hoogbouw tot 140 meter hoog moeten komen. Rotterdam en Den Haag kennen meerdere gebouwen die nóg hoger zijn. Naarmate een gebouw hoger is zal er ook meer regen tegen de gevel vallen. Dat zit niet in ons standaard inloopmodel. Moeten we er tóch rekening mee houden?
21

3D-stadsmodel maakt ook rioolstelsel inzichtelijk

Nederland staat bekend om de vele statistieken en meetgegevens die volop beschikbaar zijn. Deze zijn echter vooral opgeslagen in 2D. Hoe gedetailleerd zo’n kaart ook is, de ruimtelijke dimensie ontbreekt. Op dergelijke kaarten is niet te zien hoe hoog een gebouw is, waar de bomen staan of hoe water van daken en door straten richting het riool stroomt. Steeds meer gemeenten kiezen voor een 3D-stadsmodel waarbij de werkelijkheid volledig kan worden nagebootst. En dat biedt grote voordelen voor nieuwbouwplannen, de planning van onderhoud én het inspelen op mogelijke toekomstige problemen.
24

Een mediator is er ook voor rioleringsprojecten

De overheid maakt een plan, de burger mag wat tegensputteren en al dan niet met aanpassingen wordt het plan uitgevoerd. Niet zelden gaat zo’n proces gepaard met kostbare juridische procedures omdat niet alle partijen tevreden zijn. Een minder tijdrovende, goedkopere oplossing kan zijn het inschakelen van een mediator, ook bij rioolprojecten.
26

Datagedreven en risicogestuurd rioolbeheer in Twenterand

De gemeente Twenterand stond begin 2018 aan de vooravond van een nieuw verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan. Een nieuw vGRP dat antwoord moest geven op een groot aantal vragen, maar bovendien risicogestuurd moest zijn. De vragen van de gemeente Twenterand gingen vooral over de kwaliteit van de vrijverval riolen, de ontwikkeling van die kwaliteit, het verminderen van de kwetsbaarheid van de organisatie en het verkrijgen van inzicht in de lange termijn ontwikkeling van de vervangingsinvesteringen. Ook wilde de gemeente goed zicht krijgen op de restlevensduur.
28

RIWA wil transparantie industriële lozingen oppervlaktewater

Drinkwaterbedrijven in Nederland en België onttrekken jaarlijks 750 miljoen kubieke meter water uit de Rijn en de Maas om hiervan drinkwater voor 8,5 miljoen klanten te bereiden. Bij een lage waterafvoer, zoals in de afgelopen droge zomermaanden, zijn de rivieren extra kwetsbaar. Ze bestaan dan voor de helft uit al dan niet gezuiverd afvalwater. De helft daarvan komt voort uit industriële lozingen, waarvan vaak onbekend is welke stoffen ze bevatten.
30

Klimaatbestendige tuinen van de toekomst

Samen, met zoveel mogelijk partijen wil gemeente Lansingerland ‘tuinen van de toekomst’ creëren. Een belangrijke partij erbij zijn hoveniers, van wie er tientallen kwamen opdraven tijdens het eerste ‘inspiratiecafé’ over dit onderwerp.
32

Rioolscan spoort kostenbewust foutaansluitingen op

Foutaansluitingen bij gescheiden rioolstelsels komen regelmatig voor. Foutaansluitingen leiden tot verontreinigd oppervlaktewater met hoge concentraties nutriënten en E. coli én tot een verhoogde afvoer van regenwater naar de RWZI. Sanitas Water heeft in opdracht van de gemeente Zeist een rioolscan ontworpen om foutaansluitingen op kostenbewuste wijze op te sporen.
34

De keerzijde van klimaatadaptieve maatregelen

Klimaatadaptieve maatregelen hebben ook zo hun keerzijde. Al onze goede, groene bedoelingen hebben een mindere kant en die mogen gerust worden benoemd. De keerzijde van klimaatadaptieve maatregelen Tekst: Dirk Bosman VERD
35

Vlaanderen en de miljarden voor de riolering

‘Miljardenkost voor riolering mag niet in waterfactuur‘, dat was het uitgangspunt van Vlaamse parlementsleden Rob Beenders (sp.a) en Johan Danen (Groen) in een debat met minister Joke Schauvliege (CD