Gehele blad

Gehele blad

Haagse iepen verplaatst met unieke, kluitloze methode
4

Trompstraat gaat voor de groene hoofdprijs

80.000 euro maakt de gemeente Genemuiden vrij voor bodemonderzoek en het veranderen van het plein van de Trompstraat. Al het asfalt gaat eruit, om plaats te maken voor waterdoorlatende stenen. Bewoners proberen tegelijkertijd zelf 20.000 euro van de provincie te krijgen, om het plein groener te maken.
5

‘Stimuleringsregeling klimaatadaptatie kan breder’

De Stimuleringsregeling Ruimtelijk Adaptatie is eind januari geopend. Geïnteresseerde overheden hebben twee maanden de tijd om hun aanvraag in te dienen. „Voor partijen met ver gevorderde plannen is dat wellicht genoeg, maar voor partijen die nog moeten beginnen? Ook andere stakeholders kunnen niet rechtstreeks meedoen en dat is jammer”, stelt Sabrina Helmyr, Programmamanager Klimaatadaptatie Arcadis in Binnenlands Bestuur.
6

Woningen Roden inderdaad verzakt door vervanging riolering

De vervanging van het rioolstelsel in Roden zorgde voor het verzakken van de woningen in de wijk Middenveld. Dat blijkt uit onderzoek van CRUX Engineering, in opdracht van de gemeente Noordenveld en Artium Experts. De gemeente was opdrachtgever voor deze rioolwerkzaamheden en zegt zich dan ook verantwoordelijk te voelen voor de schade.
7

Geen dwangsom voor lozingen in riool

In 2018 kreeg Royal Bel Leerdammer in Dalfsen enkele malen te maken met melken loogverlies dat in het gemeentelijke riool terecht is gekomen. Gemeente Dalfsen heeft, na onderzoek van de Omgevingsdienst IJsselland, geconstateerd dat Royal Bel Leerdammer de juiste maatregelen heeft genomen om de in 2018 geconstateerde overtredingen te beëindigen en/of binnen afzienbare tijd beëindigd te houden. Daarmee ziet de gemeente Dalfsen af van de last onder dwangsom tegen Royal Bel Leerdammer.
10

Hoe ver reikt thermische energie uit water?

We moeten verduurzamen. Burgers, bedrijfsleven, maar ook de overheid. Daarom schreef de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in december 2018 het adviesrapport ‘Warm Aanbevolen’, met daarin een aantal strategische vergezichten over onder andere de rol van lokale/regionale overheden binnen deze transitie. Wat kan thermische energie uit water betekenen in deze energietransitie?
14

Steeds meer gemeenten willen anticyclisch investeren

Anticyclisch investeren noemen ze het: Investeren in een periode waarin het moeilijk gaat. Een beleid dat steeds meer economen graag ook van (lokale) overheden willen zien. In krappe tijden houden de gemeenten traditioneel de hand op de knip. Slim is dat niet. Wie tijdens een recessie blijft investeren, plukt daar op lange termijn de vruchten van. Dat geldt zeker voor de riolering.
17

De betuttelende tegeltaks; straffen of belonen?

De Baard-belasting, Vrijgezellen-belasting en Bordeel-belasting. Het zijn zomaar wat voorbeelden uit vroeger tijden die volgens het Belasting
19

Rechter fluit gemeente Zeewolde terug voor rioolheffing

Je koopt een woning op een recreatiepark en spreekt met de gemeente af om als Vereniging van Eigenaren zelf te zorgen voor een persleiding (à 500.000 euro) die uitkomt op het rioolgemaal. De gemeente heeft namelijk eerder al gezegd dat het afvalwater niet geloosd kan worden op het gemeentelijk riool en direct naar de afvalwaterzuiveringsinstallatie moeten worden gepompt. Na een paar jaar blijkt echter dat de persleiding niet uitkomt in het rioolgemaal maar in een inspectieput op 17 meter afstand. En dan wil de gemeente geld zien.
20

Haagse iepen verplaatst met unieke, kluitloze methode

Vier belangrijke en beeldbepalende iepen van ongeveer tachtig jaar oud aan de Sportlaan in Den Haag zijn behouden gebleven voor de Hofstad door ze te verplanten naar Groenzone Haagse Beek aan de overkant van de straat. Voor het verplanten van de iepen maakte de Nationale Bomenbank gebruik van een unieke zogenaamde kluitloze methode.
22

Nieuwe Omgevingswet: Gevolgen voor rioolstelsel

De nieuwe Omgevingswet per 2021 heeft ook gevolgen voor riolering. Wat verandert er? Komt er minder aandacht voor het rioolstelsel door veel ‘concurrentie’? Deskundigen vinden de wet geen reden voor ongerustheid, ook al is een Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) niet langer verplicht. De wet lijkt kansen te bieden op rioolgebied. En meer verantwoordelijkheid voor de burger ligt voor de hand.
24

Snelle actie is nodig voor vergroenen stedelijk gebied

Ons klimaat is aan het veranderen en dat heeft inmiddels grote merkbare gevolgen. Perioden van flinke droogte worden afgewisseld met enorme hoosbuien. Doordat de riolering zo’n grote hoeveelheid water niet kan verwerken, komen straten en soms zelfs huizen onder water te staan. Volgens ingenieur Tim van Hattum van de universiteit in Wageningen is het hoog tijd dat onze openbare ruimte wordt aangepast. Minder stenen en meer groen moeten ervoor zorgen dat onze dorpen en steden klimaatbestendig worden.
26

Riool niet langer dé oplossing voor wateroverlast

De riolering wordt minder belangrijk in de strijd tegen wateroverlast. Simpelweg omdat die het niet allemaal aan kan. Hoe ver zijn we met andere oplossingen? Watergraaf Stefan Kuks van Vechtstromen -tevens bestuurder Rioned en voorzitter Deltaplan Ruimtelijke Adaptatievindt dat we op de goede weg zijn.
28

Oplossingen in natuur en beton

Drogere, warmere zomers met extreme en geconcentreerde neerslagperiodes. Maar ook toenemende bestrating van het grondoppervlak vragen om serieuze aanpassingen in ons waterbergingsbeleid. Vakblad Riolering sprak met Leo Santbergen Senior beleidsadviseur Waterschap Brabantse Delta, maar ook met Gijs Spruijt, beleidsmederwerker riolering in Bergen op Zoom en Hans Mascini van Betonhuis Riolering over waterberging in Nederland.
30

Medicijnresten aanpakken bij de bron of bij een RWZI?

Op dit moment zijn meerdere partijen zoals ziekenhuizen, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, STOWA en waterschappen druk bezig om het probleem van medicijnresten beter onder de knie te krijgen en om nieuwe technieken te onderzoeken. Dit om medicijnresten beter uit het afvalwater te kunnen verwijderen.
33

Kap van bomen voor rioolwerkzaamheden zorgt voor protest

Een tachtig jaar oude beuk die gekapt moest worden voor herinrichting van een weg, hield de gemoederen in Vught de afgelopen maanden flink bezig. De boom moest wijken voor rioolwerkzaamheden en herinrichting aan het Maurickplein. Kanttekening: de 25 meter hoge beuk was nog kerngezond. De gemeente werd door de rechtbank op de vingers getikt en moest terug naar de tekentafel om een nieuw ontwerp te maken waarbij de boom wél kon blijven staan. Een overwinning voor natuur- en milieuorganisaties, maar is dat wel terecht?
34

Betaal minder rioolbelasting door ontkoppeling hemelwater

Nederlanders moeten de komende jaren meer rioolbelasting aan de gemeente betalen. Om zo in de toekomst overlast door regen als gevolg van klimaatverandering zo veel mogelijk te kunnen beperken. Per jaar besteden de gemeenten in totaal ruim 1,4 miljard euro aan de riolering en stedelijk waterbeheer.
35

Rioleringswerken brengen oud poortgebouw aan het licht

Sinds april van vorig jaar is de locatie en omgeving van de Pastoor Huveneersheuvel in Bornem beschermd als archeologische site. Op de heuvel stond vroeger een grote hoeve omgeven door een walgracht en pal ernaast was er een parochiekerk. Door een geplande heraanleg van de riolering, was er ook een verplicht archeologisch onderzoek nodig.
38

Dumpen van drugsafval steeds vaker via riool

Dumpingen van drugsafval in de riolering, criminelen kiezen er steeds vaker. De afgelopen jaren steeg het aantal meldingen van drugsdumpingen in het rioolstelsel en zorgde het meer dan eens voor grote problemen. De rioolbuizen worden aangetast door de hoge zuurgraad, maar ook voor de waterzuivering heeft het grote gevolgen. Waterschappen en overheden zoeken naarstig naar oplossingen. Zo wil de provincie Noord-Brabant sensoren in de riolering aanbrengen die een dumping direct signaleren. Op die manieren moet schade voorkomen worden.