Gehele blad

Gehele blad

Leidt hogere rioolheffing tot meer afvaldumping?
5

Rioolonderzoek: 14.000 lijntjes coke per dag in regio Eindhoven

Onderzoek naar de resten van drugsafval in het rioolwater in de regio Eindhoven impliceren het beeld van lozingen op regelmatige en waarschijnlijk zelfs wekelijkse basis. Dat stelt Thomas ter Laak van KWR, het instituut dat jaarlijks onderzoek doet naar rioolwater in Amsterdam, Utrecht en Eindhoven.
6

Tijdelijke rioolbuizen op Stratumse Heide

Een tijdelijk rioolbuis van 2 kilometer lang, dwars over de Stratumse Heide, kost waterschap De Dommel 2 miljoen euro. Die moet de bestaande betonnen buizen in de bodem langs de A67 vervangen omdat die in slechte staat zijn.
7

Billendoekjes veroorzaken 3,5 km lange verstopping Valencia

Een riool in de Spaanse kuststad Valencia heeft een 3,5 kilometer lange verstopping van meer dan 5 ton aan wc-doekjes. Met speciale machines is men druk bezig om de 3,5 kilometer lange opstopping in een riool in het noorden van de stad te ontdoen van de vochtige wc-doekjes.
9

Slechts tien gemeenten actief tegen verzakkingen

Huiseigenaren van ongeveer een miljoen huizen moeten aan de slag met hun woning, omdat deze dreigt te verzakken. De droge zomer van 2018 heeft geleid tot laag grondwater. De funderingsproblemen zijn daardoor vergroot. Gemeenten reageren echter niet adequaat.
10

Leidt hogere rioolheffing tot meer afvaldumping?

„Of een hogere rioolheffing tot meer afvaldumpingen leidt? Dat is moeilijk aan te tonen”, vertelt Eric Oosterom van Stichting RIONED. „Niet elke gemeente houdt exact bij hoeveel verstoppingen er jaarlijks zijn ten gevolge van afval die door de gootsteen of toilet worden gespoeld. De cijfers die we nu hebben, zijn fragmentarisch. Daarnaast zijn er verstoppingen die particulieren op eigen terrein zelf oplossen en die niet gemeld worden bij de gemeente.”
14

Plastic Road biedt veel mogelijkheden voor de infrastructuur

In september vorig jaar is in Zwolle het eerste Plastic Road fietspad ter wereld geopend. Gevolgd in november door een tweede pilotlocatie in Giethoorn. Beide fietspaden met afwijkende bodemondergronden, zijn een proef bedoeld om te kijken of de techniek met plastic werkt. De belangstelling voor het plastic fietspad is groot, wereldwijd. Na de primeur in Zwolle hebben een kleine 80 miljoen mensen de site van de PlasticRoad geraadpleegd.
16

Nieuwe (decentrale) afvalwaterzuivering voor kasteel Doorwerth

Kasteel Doorwerth is in beheer bij het Gelders Landschap en prachtig gelegen langs de oever van de Rijn in gemeente Renkum. In het kasteel bevindt zicht momenteel enkele musea, een café-restaurant en enkele (vakantie-)woningen. Sinds 2003 wordt het afvalwater via vier geschakelde IBA’s (individuele behandeling van afvalwater) gezuiverd. Het huidige systeem heeft echter onvoldoende capaciteit, is gevoelig voor vervuiling en vervangende onderdelen zijn niet meer beschikbaar. Kortom: tijd voor iets nieuws.
18

Historische kaarten zijn goud waard

Door historische kaarten en kennis van historische systemen (low tech) te combineren met moderne technologieën (high tech) kunnen problemen van wateroverlast en hittestress, veroorzaakt door de klimaatverandering, effectiever worden aangepakt. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed ontwikkelde een methode die door gemeenten zelf toe te passen is.
22

Ambitieuze projecten voor ontharding in Vlaanderen

De eerste selectie van ‘proeftuinen ontharding’ in Vlaanderen is afgerond. Een bedrag van vijf miljoen euro is verdeeld over 23 projecten. Het enthousiasme is groot volgens het verantwoordelijk departement. Recent kan weer worden gereageerd voor een tweede oproep, waarvoor ook vijf miljoen beschikbaar is.
26

Gemeenten als regisseur van de ondergrond

De komende jaren investeren gemeenten flink in het opknappen van de openbare ruimte. Werkzaamheden boven de grond gaan in veel gevallen gepaard met werkzaamheden onder de grond. Bij bijvoorbeeld het opknappen van de bestrating in een wijk vernieuwen de gemeenten vaak ook de riolering en de netbeheerders de kabels en leidingen. Het is belangrijk dat de ondergrondse infrastructuur op orde is en werkzaamheden goed op elkaar worden afgestemd.
30

Kapvergunning Den Haag in strijd met eigen collegeakkoord

De gemeente Den Haag verleende een kapvergunning voor het kappen van veertien moerascipressen die op het binnenterrein achter het voormalige ministerie van Buitenlandse Zaken aan de Bezuidenhoutseweg in een moerasparkje stonden. Inmiddels zijn de bomen verplant naar een buitenplaats in Loenen aan de Vecht, een dorp in de provincie Utrecht. Dat is echter in strijd met het collegeakkoord in de Hofstad.
32

‘Breng uitvoering stedelijke klimaatadaptatie terug naar de mens’

Volgens Ellen van Bueren, werkzaam als hoogleraar management van stedelijke ontwikkeling op de TU-Delft, moet de uitvoering van stedelijke klimaatadaptatie worden teruggebracht naar de mens en zijn directe leefomgeving. „Dat maakt hetzichtbaar en tastbaar voor mensen. Het zorgt verder voor een verbetering van de directe leefomgeving en tegelijkertijd laat het ook zien wat er mogelijk is.”
35

Vlario roept gemeentebesturen op om riolering op de agenda te plaatsen

In Antwerpen verzamelden meer dan 800 betrokkenen uit de sector voor de Vlariodag. Het accent lag dit jaar op de nieuwe lokale besturen die nog voor 2027 heel wat werk voor de boeg hebben om de door de Europese kaderrichtlijn vooropgestelde doelstellingen van waterkwaliteit te halen. En dat begint uiteraard met een maximale aansluiting van huishoudens op de riolering. Want vandaag haalt geen enkele Vlaamse rivier de norm.