Gehele blad

Gehele blad

Rigofill-infiltratiekratten bufferen water Mediamarkt
4

900 miljoen euro bespaard door samenwerking in waterketen

Intensievere samenwerking tussen gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven heeft in 2018 een besparing opgeleverd van zo’n 900 miljoen euro. Dat is royaal meer dan de 750 miljoen waar in het Bestuursakkoord Water vanuit werd gegaan.
5

Vissen in problemen door lekkend stamriool

Door vermoedelijk een lek in een oude riolering naar de gracht op Kasteel Noord in Helmond dreigden de vissen begin deze maand massaal het loodje te leggen. Door ingrijpen van de gemeente werd de gracht net op tijd weer van voldoende water voorzien
6

Riool steeds groter hulpmiddel bij opsporen drugslabs

Om er onzichtbaar van af te komen, lozen criminelen drugsafval deels via het riool. In de regio Eindhoven is daar nu onderzoek naar gedaan. Het gebeurt er gemiddeld één keer per week meldt het NTR-programma ‘De kennis van nu’. De opsporingsmethoden via het riool worden wel steeds beter, waardoor er incidenteel ook personen kunnen worden aangehouden.
7

Grote besparing door samenwerking bij onderhoud en vernieuwing

Jaarlijks wordt voor bijna 30 miljoen euro bespaard sinds de gemeenten en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier samenwerken bij onderhoud en vernieuwing van riolering en waterzuivering. Dit bedrag zal nog verder oplopen, verwacht het waterschap
9

Risicodialoog: zin of onzin?

Vanuit het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) heeft iedere gemeente nu stresstesten uitgevoerd, of is daarmee bezig. Deze stresstesten maken de kwetsbare locaties voor klimaat excessen in onze leefomgeving zichtbaar. Daarbij is gekeken naar wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen. Het resulteert in bijvoorbeeld fijnmazige detailtekeningen met locaties van ‘water op straat’ en locaties die veel warmte reflecteren. In combinatie met een risicodialoog met alle betrokkenen, kan de gemeente een klimaatadaptie strategie en uitvoeringsagenda formuleren. Maar zijn de klimaat stresstest en risicodialoog in alle gevallen de meest efficiënte middelen om dat doel te bereiken?
11

Vervolg risicodialoog: zin of onzin?

Vanuit het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) heeft iedere gemeente nu stresstesten uitgevoerd, of is daarmee bezig. Deze stresstesten maken de kwetsbare locaties voor klimaat excessen in onze leefomgeving zichtbaar. Daarbij is gekeken naar wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen. Het resulteert in bijvoorbeeld fijnmazige detailtekeningen met locaties van ‘water op straat’ en locaties die veel warmte reflecteren. In combinatie met een risicodialoog met alle betrokkenen, kan de gemeente een klimaatadaptie strategie en uitvoeringsagenda formuleren. Maar zijn de klimaat stresstest en risicodialoog in alle gevallen de meest efficiënte middelen om dat doel te bereiken?
14

Wateroverlast een kopzorg of uitdaging?

In 2013 was er de spreekwoordelijke ‘druppel’ en misschien wel heel letterlijk dit keer. De Weverstraat in Oosterbeek stond blank door zware hagel- en onweersbuien. De gemeente Renkum ging op zoek naar een oplossing, maar al snel blijkt dat de wateroverlast om een andere projectaanpak vraagt
17

Prefab: de riolering van de toekomst

Prefab-woningen zijn al behoorlijk bekend. Inmiddels zijn de technieken nog verder ontwikkeld en kunnen ook zaken als ventilatiewarmtepompen en verwarmingselementen prefab worden geleverd. Zelfs de riolering kan bij nieuwbouwprojecten kant-en-klaar worden afgeleverd op de bouwlocatie
24

Roden trekt alvast de beurs

In de wijk Middenveld in Roden verzakken sinds augustus vorig jaar verschillende woningen. Er trekken scheuren in muren en gevels. Twee koopwoningen aan de Oudgenoegstraat zijn onbewoonbaar verklaard en gestut. Een rapport wees de gemeente Noordenveld als belangrijkste veroorzaker aan. Het ging namelijk mis nadat de riolering was vervangen. Tot nader order worden nog geplande werkzaamheden uitgesteld. De gemeente legt alvast anderhalf miljoen euro opzij
26

Afkoppelen ontlast het riool én levert geld op

Als eerste gemeente in Nederland gaat Son en Breugel inwoners belonen voor het afkoppelen van hemelwater op eigen terrein. Per 1 januari 2020 treedt een nieuwe maatregel in werking waarbij een differentiatie van de rioolheffing wordt ingesteld. Inwoners die het hemelwater voortaan zelf afkoppelen en afvoeren, krijgen hiervoor vijftig euro per jaar korting op de rioolheffing. Daarnaast ontvangen zij eenmalig een subsidie van 300 euro om de benodigde maatregelen te nemen.
28

Wie pakt de groene handschoen op?

Meer tegels eruit, meer planten verkocht en een organisatie als Tuinbranche heeft het druk met verzoeken van waterschappen, gemeentes en tuincentra om te helpen bij vergroening en het watervriendelijker maken van tuinen. Er lijkt sprake te zijn van een omslag in de strijd om de maatschappij mee te krijgen bij het nemen van klimaatadaptieve maatregelen.
30

Dumping synthetisch drugsafval toenemend probleem

Het dumpen van synthetisch drugsafval neemt toe. Dat constateren onderzoekers van het Programma Politie
32

Burgerparticipatie bij riolering- en waterbeheer

Enschede heeft last van hoog water en die overlast doet zich voor op verschillende plekken door de gehele stad en dat maakt het voor de bestuurders lastig om passende maatregelen door te voeren. De stad heeft namelijk een complex samengestelde bodem en mede hierdoor is het lastig om te bepalen hoe het grondwater zich gedraagt. Bij twee projecten op het gebied van riolering- en waterbeheer maken ze bij de gemeente Enschede gebruik van burgerparticipatie
34

Riopact nieuwe business unit binnen De Watergroep

Bij de voorstelling van het jaarverslag 2018 toonde De Watergroep mooie resultaten. Het boekjaar werd afgesloten met een winst van 28 miljoen euro. Het aantal aftakkingen is gestegen met 7%. Die toename is vooral toe te schrijven is aan de overname van elf gemeenten in de Vlaamse rand rond Brussel. Een aantal van die gemeenten traden ook ineens toe tot de rioleringspoot van De Watergroep