Gehele blad

Gehele blad

Superbuizen ontlasten centrum Enschede
4

Geldropse bewoners dopen ‘Stinkstraat’

De straat Hoog Geldrop in het Brabantse dorp Geldrop gaat tijdelijk door voor ‘Stinkstraat’. Een actie van een van de bewoners, die het straatnaambordje veranderde om zijn ongenoegen te uiten over de stankoverlast in de straat. De stank uit het riool is er volgens de bewoners niet te harden.
5

Meerssen nationale gebiedspiloot bestrijding wateroverlast

De Limburgse gemeente Meerssen krijgt een rijksbijdrage van drie miljoen euro om de ernstige wateroverlast in de gemeente aan te pakken. Meerssen diende samen met waterschap Limburg een projectvoorstel in en dat is goedgekeurd. Meerssen dient daarmee als ‘nationale gebiedspilot’
6

‘Stel hoog waterpeil verplicht’

Het waterschap Limburg heeft besloten dat alle peilen van stuwen en peilgestuurde drainage vanwege de lage grondwaterstand verplicht op het hoogste niveau moeten worden gezet. Op die manier moet zo veel mogelijk water worden vastgehouden en moeten de grondwaterstanden weer een ‘normaal’ niveau krijgen.
7

19 doden in Mexicaans riool

In een riool in Mexico hebben de autoriteiten negentien plastic zakken met menselijke lichaamsdelen ontdekt. De griezelige vondst gebeurde in Ixtlahuacán de los Membrillos, ongeveer 40 kilometer ten zuiden van Guadalajara
8

Megabergingsbuizen kunnen 14 miljoen Grolschflesjes aan

Enschede rondt dit jaar een naar eigen zeggen uniek project af. Over een lengte van 700 meter moeten in de Oldenzaalsestraat megabergingsbuizen met een diameter van 2,4 meter, samen met wadi’s, zeven miljoen liter regenwater aan kunnen. De verandering wordt fraai aangekleed. Met nieuwe beplanting wordt het ook een stuk groener.
10

Ineffectief beheer funest voor Nederlandse waterkwaliteit

De kwaliteit van het oppervlaktewater laat te wensen over. Dat is van belang voor de biodiversiteit, het drinkwater of recreatie. Een belangrijke oorzaak is de afvoer van rioolwater naar het oppervlaktewater bij forse buien. Dat staat in het recent verschenen onderzoek van Natuur
12

Inwoners peilen eigen grondwater

Ondergelopen kelders, vochtige kruipruimten en straten die overstromen bij flinke regenbuien: de waterproblematiek houdt de gemoederen in Enschede al jaren bezig. Waar de een klaagt over wateroverlast na een stortbui, heeft een ander op heel andere momenten te maken met hoog water. Tot nu toe is het verband hiertussen niet duidelijk, en zijn oplossingen beperkt gebleven.
14

Verkennend onderzoek ontwikkeling bodemkwaliteit wadi’s

Het afstromend regenwater dat infiltreert bevat verontreinigingen zoals zware metalen die in de toplaag van een wadi (water afvoer drainage en infiltratie) worden afgevangen. Vervuiling zal pas na jaren meetbaar zijn, maar gezien de oudste wadi in Nederland nu twintig jaar is, heeft een oriënterend onderzoek plaatsgevonden naar bodemkwaliteit van dertig wadi’s met een nieuwe onderzoeksmethodiek. Uit dit onderzoek blijkt dat de XRF een kosteneffectieve methode is om een bodemkwaliteitscan bij wadi’s uit te voeren en het milieutechnisch functioneren van wadi’s te beoordelen.
16

Schade claimen valt niet mee

Vervanging van riolering kan leiden tot schade bij burgers. Is ongemak van wateroverlast of droogte hierdoor makkelijk te claimen? De grondwaterzorgplicht (2008) lijkt de drempel lager te maken. Jurisprudentie is schaars. Een nieuw geval in het Groningse Zuidhorn is misschien kansrijk.
18

Vroeger… …toen ons riool nog open en onhygiënisch was

Vraag wie aan de basis stond van ons huidige rioolstelsel en het antwoord luidt vermoedelijk: de Romeinen. In grote lijnen klopt dat. In Rome werd het eerste open riool aangelegd dat leidde naar de rivier de Tiber. Maar ook eerdere beschavingen hadden al een soortgelijke constructie. Uit historisch onderzoek blijkt dat de Harrapa-beschaving zo’n tweeduizend jaar voor Christus al een rioolstelsel aanlegde in haar nederzettingen.
22

Nu zaaien, straks oogsten

De gemeente Rheden heeft zich ten doel gesteld om in 2040 klimaatneutraal te zijn. Om dit doel te bereiken zijn er vanaf 1 januari 2019 twee duurzaamheidsregelingen voor woningeigenaren beschikbaar: de Duurzaamheidslening en de Stimuleringsregeling Nul-op-de-Meter (NOM) met een rente van slechts 1,5 procent. Hiermee kunnen ze hun woning verduurzamen en zo de energielasten verlagen.
24

Infiltratiesnelheden in stedelijk onverhard gebied

én van de factoren waar niet veel over bekend is, is de infiltratiesnelheid in stedelijk onverhard gebied . We weten niet goed hoeveel water er infiltreert en wat de infiltratiesnelheid bepaalt.
26

Bluswater gevaar voor riool én gezondheid

Een brand bij een bedrijf waarbij giftige stoffen vrijkomen, een vrachtwagen die chemicaliën lekt of een flinke brand bij een drugslab. Het zijn allemaal incidenten die een groot risico kunnen betekenen voor ons rioolstelsel. Als ter plaatse niet de juiste maatregelen worden genomen, bestaat de kans dat het bluswater in ons oppervlaktewater of de riolering terecht komt. En dat gebeurt – ondanks de vele richtlijnen – nog steeds.
28

Eendracht maakt macht

In Zwolle zijn er volop burgerinitiatieven in verschillende wijken om straten te vergroenen. Op dit moment zijn er tussen de dertig en veertig straten bezig met vergroenen. Dat gebeurt onder andere in de Notenboomstraat, Diezerhoven, Vosmaerstraat, Rietgras, Konijnenveld, Sallandstraat en Coetstraat. In dit artikel komt het vergroenen van de Seringenstraat en de Eendrachtstraat aan de orde.
30

Hele waterketen aan de slag in Leidse regio

De Leidse regio is vooruitstrevend met het nieuwe waterketenplan. De hele waterketen, inclusief drinkwaterbedrijven, doet mee en er wordt rekening gehouden met de Omgevingswet die per 2021 ingaat. Er blijft ruimte voor eigen invuling. Zo wil Zoeterwoude hele straten met een aparte pot klimaatbestendig maken.
32

Medicijnen: goed voor de gezondheid, maar niet voor het riool

Een paracetamol bij hoofdpijn, ibuprofen bij griep of een antibiotica-kuur bij ontstekingen. Het is in onze huidige maatschappij heel gebruikelijk om medicijnen te slikken. Natuurlijk is het heel fijn dat allerlei pijntjes en ook ernstigere aandoeningen tegenwoordig te bestrijden zijn met medicatie. Maar staan we er wel genoeg bij stil dat ons medicijngebruik heel schadelijk is voor onze riolering, onze flora en fauna en uiteindelijk daardoor ook voor onszelf?
35

Memorandum verkiezingen Vlario pleit voor duidelijke keuzes

De aanloop naar verkiezingen is het uitgelezen moment om punten op de agenda te zetten. Dat geldt ook voor de rioleringsproblematiek. Vlario publiceerde haar memorandum voor de verkiezingen met enkele duidelijke harde wensen.