Gehele blad

Gehele blad

Overheid waarschuwt gemeenten voor te volle bodem
4

Rioolheffing omhoog ondanks overschot op rioolbegroting

De gemeente Dronten heeft het afgelopen jaar ruim twee ton minder uitgegeven aan het riool dan gepland. Toch gaat de rioolheffing in 2020 met 4,5% omhoog. Wethouder Ton van Amerongen (VVD) wil eerst kijken of de meevaller structureel is. Het voordeeltje vloeit dus niet direct terug naar de burger.
5

Rioolputten onder snelle, ultrasone loep

Bij periodieke keuringen van oudere kunststof rioolputten in Almere bleek regelmatig dat de wanden delamineren, vooral bij aansluitingen op leidingen. Delamineren is het loslaten van de onderlinge lagen van de wand waaruit de putwanden zijn opgebouwd. Door de zetting van de ondergrond ontstaat er vervolgens schade aan de putten en aansluitingen en komt er grondwater en zand in het riool.
7

500 euro subsidie voor opsparen hemelwater

Het is een van de doelen van het gemeentelijke rioleringsplan in Barneveld dat vorige maand door de gemeenteraad werd vastgesteld: burgers stimuleren regen, sneeuw of hagel af te koppelen van het riool, zodat het niet nutteloos naar de waterzuiveringsinstallatie wordt vervoerd. Om dat kracht bij te zetten krijgen de inwoners nu 500 euro subsidie als ze ermee aan de slag gaan
8

Hoge vissterfte in Groningen door riooloverstorten

Riooloverstorten in de stad Groningen hebben het afgelopen jaar voor een hoge vissterfte gezorgd. In bijna een jaar tijd zijn bij de gemeente bijna veertig meldingen van zieke en dode vissen gedaan, verspreid in vijvers over de hele stad. Dat blijkt uit cijfers van de gemeente van 31 juli 2018 tot 29 juli dit jaar.
9

Toekomstbestendige herinrichting Soest

In de buurt Soestdijk, vlakbij het gelijknamige paleis, werkt Wareco Ingenieurs samen met de gemeente Soest en Aveco de Bondt aan de voorbereiding van de boven- en ondergrondse reconstructie van een aantal straten. De integrale benadering maakt dat er straks het best mogelijke ontwerp voor de locatie ligt.
13

Onnodige belasting riool na gft-reiniging?

In een artikel in de Delftse Post in december vorig jaar, deden enkele bewoners van de Rotterdamseweg hun beklag over het feit dat afvalbedrijf Avalex dat in opdracht van de gemeente Delft werkt, het naliet om GFT-bakken te reinigen en bewoners waarvan de GFT-minicontainers niet gereinigd waren het advies gaf om ze zelf te gaan reinigen. Werd hierdoor de riolering niet onnodig belast met onder andere groente-, fruit- en etensresten? De redactie deed navraag bij Avalex.
14

Overheid waarschuwt gemeenten voor te volle bodem

Door de steeds grotere drukte in de bodem is het tijd dat gemeenten een beleid voor de ondergrondse infrastructuur gaan formuleren. Herstructurering van de ondergrond is in diverse stedelijke gebieden al onontkoombaar. Pas door de opgaven voor de ondergrond te combineren met vraagstukken rond leefbaarheid van de openbare ruimte bovengronds, ontstaan er kansen. Rioleringsbeleid is daarbij van essentieel belang.
16

Dalfsen inspecteert voortaan van grof naar fijn

In 2009 heeft gemeente Dalfsen zich tot doel gesteld om een goed inzicht te hebben in haar vrijverval riolering. Daartoe is het stelsel in tien jaar tijd geheel geïnspecteerd met een rijdende videocamera, waarbij de riolen en putten vooraf eerst worden gereinigd; ieder jaar is circa 10% uitgevoerd. De toestandsaspecten zijn geclassificeerd conform de NEN 3399 (2004). Daarnaast zijn ook de hellingshoeken en vervuilingsgraden van de leidingen vastgelegd en zijn de aansluitingen goed in beeld gebracht. De toestand van het hele rioolstelsel is vastgelegd op videocamera. Het doel (goed inzicht) is bereikt. Wat nu?
18

Burgers ziek na wateroverlast

Ziek worden via water. Vaak denken de meeste mensen dat dat alleen in ontwikkelingslanden gebeurt. Toch blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat ook in Nederland mensen ziek kunnen worden als zij in contact komen met water na wateroverlast.
20

Groene medicijnen als oplossing voor waterkwaliteit?

In Nederland wordt per jaar zo’n 140 ton aan medicijnresten via het riool en de zuivering op het oppervlaktewater geloosd. Deze resten kunnen een negatief effect hebben op waterdiertjes en de bereiding van drinkwater. Om problemen in de toekomst te voorkomen heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de ketenaanpak Medicijnresten uit Water opgezet. Diverse overheden en belanghebbenden uit de zorg, farmaceutische industrie en watersector gaan samen aan de slag om de hoeveelheid medicijnafval in het riool tegen te gaan.
22

Verbinding tussen domeinen water, ruimte en klimaat

Klimaatadaptatie? Ja, dat is eigenlijk gewoon aanpassen op extremer weer. En daarvan hebben we in 2019 ondertussen al veel voorbij zien komen. Het begon met een zeer vroege zachte lente, waarna het toch weer een stuk kouder werd. Begin juni was de eerste hittegolf een feit en in de tweede helft van juli werd zelfs het absolute hitterecord twee dagen achter elkaar verbroken. O ja, en tussendoor hadden we nog wat wolkbreuken en een kleine tornado, terwijl het neerslagtekort van vorige zomer nog steeds sluimert. Lekker weertje, he?
24

Vliegende video-inspectie onder de grond

Misschien een niet voor de hand liggende combinatie: drones en riolering. Toch wordt het momenteel getest, in de hoop dat het werk van de rioleurs in de toekomst makkelijker kan maken. Zal de nieuwe, innovatieve techniek straks de rioolinspectie met video gaan vervangen? De eerste resultaten zijn in ieder geval hoopgevend.
26

Risicobeheersing bij rioolvervanging in Delft

Rioolvervanging in Delft is een complexe opgave. De oorzaak is de combinatie van op staal gefundeerde bebouwing en ondiepe, slappe bodemlagen met direct daaronder een wadzandpakket. Toch is het mogelijk de risico’s voor kwetsbare bebouwing te beheersen.
28

Zoneringsplan kan verplichting aansluiting riolering opleggen

Een jammerklacht in de media van een inwoner in Zulte trok de aandacht. Hij wordt door de gemeente verplicht aan te sluiten op de riolering. Gezien zijn specifieke situatie een kostelijk gegeven. Wat ons bij de vraag brengt, kan de overheid een burger verplichten om aan te sluiten op de riolering?