Gehele blad

Gehele Blad

Overheid waarschuwt gemeenten voor te volle bodem
4

Problemen riolering ZMC nog niet opgelost

De binnenriolering van het Zaans Medisch Centrum, dat te kampen heeft met een gevaarlijke ziekenhuisbacterie, voldoet niet aan de officiële normen. Dat maakt het bedrijf Pharmafilter bekend, in reactie op eerdere berichtgeving vanuit het ZMC. Daarbij verwijst het naar een onderzoeksrapport van Arcadis Nederland van 4 september, dat tot nu toe niet bekend werd gemaakt door het ZMC.
5

Nieuwe RWZI Weert al in 11 maanden gereed

De nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) in Weert, gebouwd volgens het Verdygo-concept, is klaar. Ze is binnen afgesproken tijd en budget opgeleverd om te kunnen voldoen aan de strengste lozingseisen van de Kaderrichtlijn Water (KRW). Het modulaire concept bespaart veel tijd tijdens de bouw.
6

Koningspaar opent verticale afvalwaterzuiveringspilot in New Delhi

Koning Willem Alexander en Koningin Màxima draaiden op 14 oktober 2019 de kraan open van een nieuwe proefinstallatie om vervuild afvalwater in Indiase drains te zuiveren. De drains in de megastad New Delhi fungeren als open riolen, wat zorgt voor gezondheidsproblemen, stank en vervuiling van de rivier waar zij op lozen. Wetenschappers van de TU Delft ontwikkelen samen met Indiase partners technologieën voor schoon water.
7

Radiografisch bootje zoekt ‘geheime’ afvoerpijpen

Glastuinders rond Bleiswijk lozen nog steeds illegaal schadelijke stoffen in de sloten. Het Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard heeft daarom de een nieuw wapen ingezet, waarmee sneller kan worden ontdekt of er geloosd wordt: een radiografisch bootje.
8

Levend water in Spoorpark Tilburg dankzij burgerinitiatief

Dankzij een burgerinitiatief is in Tilburg het Spoorpark gerealiseerd. Lucy Bathgate is een van de acht kwartiermakers en is verantwoordelijk voor het water dat er door het park stroomt. Sinds vrijdag 21 juni is het park open voor iedereen. Hiermee kwam voor Bathgate een droom uit. De gemeente Tilburg vervulde voor de realisatie een faciliterende rol. Wethouder Berend de Vries heeft het lef gehad om ‘op zijn handen te gaan zitten’, zoals hij dat zelf aangaf.
10

Eindhoven als voorloper in klimaatadaptatie

De gemeente Eindhoven doet mee aan een Europees project over klimaatadaptatie, ‘UNaLab‘. De Brabantse stad is zelfs een van de drie demonstratiesteden. Tot eind 2022 experimenteert Eindhoven met projecten om de stad klimaatadaptief te maken met op natuur geïnspireerde oplossingen: ‘Nature Based Solutions (NBS)’. Met speciale aandacht voor hemelwater, ontlasten van het rioolstelsel en een groener stedelijk gebied.
12

Drugsafval verontreinigt Brabantse bodem

De strijd tegen drugsverontreiniging in het afval- en oppervlaktewater staat de laatste jaren hoog op de agenda, zeker in de provincie Noord-Brabant. Maar een duurzame aanpak blijft een kat- en muisspel met criminelen.
14

De oude herberg van Johannes Vermeer

Afgelopen zomer leidde een rioleringsproject in de binnenstad van Delft tot een heuse archeologische en cultureelhistorische vondst: de fundamenten van de herberg Mechelen waar de schilder Johannes Vermeer woonde samen met zijn ouders. Een bijzondere opgraving waarbij rioleringsdienst en stadsarcheologen zij aan zij optrokken.
16

Van der Ende Groep: producent van Staka putluiken

Onlangs is Van der Ende Groep een groot project gestart: de putluiken van de Rotterdamse stadsverwarming worden vervangen. De huidige putluiken stammen nog van net na de oorlog en zijn geplaatst tijdens de wederopbouw van de stad. De luiken dienen als inspectieluiken voor het leidingstelsel van warm water voor de stadsverwarming en zijn beveiligd.
17

Afkoppelsubsidie niet zo makkelijk als het lijkt

De provincie Limburg kwam onlangs in het nieuws omdat veel van de miljoenensubsidie voor afkoppelen van regenpijpen er op de plank zou blijven liggen. Waar ligt dat aan? De praktijk is weerbarstiger dan op het eerste gezicht lijkt.
18

Verhouding bomen en riolering gespannen? Nee, ze helpen elkaar!

Bomen en riolering worden vaak als vijanden gezien. Is er een lekkage in het rioolstelsel, dan krijgen bomen in de omgeving de schuld. En inderdaad, de wortels van bomen zoeken soms een weg door een rioleringsbuis, al is dat vooral het geval als het riool verouderd of in slechte staat is. De laatste jaren is duidelijk geworden dat bomen het rioolstelsel juist ook van dienst kunnen zijn, met name als het gaat om de berging van hemelwater.
20

Klimaatbestendig en waterrobuust inrichten

Op het terrein van Stichting BuildinG, gelegen op het Zernikecomplex van Hanze Hogeschool en Rijksuniversiteit Groningen, een ca. 8 hectare groot terrein, komt een proeftuin voor nieuwe bouwmethodes, wegen en andere infrastructuur. Een proeftuin die vooral is bedoeld om innovaties te testen die inspelen op duurzaamheid en klimaatverandering.
22

Gezondheidsrisico’s van water in de openbare ruimte

Onschuldig vermaak toch? Als kind met je laarzen flink stampen in een plas water. Nou, dat kan weleens serieuze gezondheidsklachten opleveren, ontdekte Heleen de Man, die voor haar proefschrift onderzoek deed naar de gezondheidsrisico’s van stedelijk water.
24

Pro-actiever waterbeheer met nieuwe rekenmethode

Met het ontwikkelen van een rekenmethode die het effect voorspelt van stoffen uit medicijnen of industrieresten op het waterleven krijgt deze problematiek meer aandacht. In plaats van reageren als het te laat is en dode vissen op hun rug drijven, moet de methode leiden tot pro-actiever waterbeheer.
26

Vuurwerk: meer last dan lust

Rotjes, vuurpijlen en gillende keukenmeiden. Over pak weg 1 maand mag er weer vuurwerk afgestoken worden. Maar hoe zit het met ons milieu? Is de CO2-uitstoot van vuurwerk het grootste probleem? Hoe vervuilend is vuurwerk nu echt? Welke invloed heeft het op de riolering? De cijfers liegen er niet om.
28

DPRA gesprek van de dag

De gemiddelde waterbeheerder in Nederland is in de ban van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie, kortweg DPRA. Het onderwerp klimaatadaptatie en de bijbehorende ambities is bij veel organisaties en met name gemeenten in bepaalde kringen het gesprek van de dag. 2019 Is het jaar van het in beeld brengen van de kwetsbaarheden, in de volksmond ook wel de ‘stresstest’ genoemd. Nederland wordt dit najaar overspoeld door prachtige kaarten met blauwe, groene, rode en gele vlekken. Waar krijgen we overlast, welke panden zijn kwetsbaar? en ‘oei, wat wordt het heet op De Markt’.
30

Wetgeving onvoldoende ingesteld op circulair bouwen

De circulaire economie heeft zeker potentie in Nederland en vertoont zelfs voorzichtig tekenen van bloei. Maar veel projecten en initiatieven op het gebied van klimaatadaptatie, off-grid bouwen en gasloos bouwen duren lang of lopen spaak doordat de wet- en regelgeving veelal nog is gebaseerd op de huidige lineaire economie. Het is niet ingesteld op het faciliteren van circulaire initiatieven.
33

Einde Cross Border Lease rioleringen

Dendermonde, Hamme en Sint-Niklaas zijn opnieuw eigenaar van het rioolstelsel op hun grondgebied. Het verhaal startte begin deze eeuw waarbij de gemeenten onder druk kwamen te staan om hun rioleringen verder uit te bouwen, dan wel te vernieuwen. Er was geld nodig en de leningslasten lagen in die tijd een stuk hoger dan vandaag.