Gehele blad

Gehele blad

Riolering de pineut door zwaar vuurwerk
4

Golfresidentie zelf verantwoordelijk voor riool

Golfresidentie Dronten is zelf verantwoordelijk voor het rioolstelsel op het eigen terrein. De Golfresidentie is particulier terrein en dus kan de Vereniging van Eigenaren voor het beheer en onderhoud van het riool niet aankloppen bij de gemeente. Die uitspraak deed de rechtbank in Utrecht.
5

Waterketen noordoost Nederland verlengt samenwerking

In het noordoosten van Nederland werken 31 overheidsorganisaties in de watersector sinds 2011 samen in de Waterketen Groningen Noord-Drenthe. Eind november werd een samenwerkingsovereenkomst ondertekend, die het voortbestaan van de Waterketen tot 2025 garandeert. De komende jaren maken de samenwerkende organisaties de omgang met klimaatverandering tot speerpunt.
6

1 op 3 wereldburgers heeft geen wc

Terwijl we in Nederland meerdere keren per dag met onze billen op een toiletbril zitten, heeft een derde van de wereldbevolking geen toegang tot deze luxe. Als ontlasting niet in een riolering terechtkomt, maar bijvoorbeeld op straat, dan kunnen mensen ziek worden door de bacteriën die dan rondgaan. Er overlijden elke dag nog zo‘n 800 kinderen jonger dan 5 jaar aan ziektes als gevolg van slechte sanitaire voorzieningen.
7

Legt rioolwerk oude stadsmuur bloot?

Met spanning wordt uitgekeken naar de graafwerkzaamheden die starten in het centrum van Oldenzaal. In het historische centrum wordt plaatsgemaakt voor het bouwplan Cortile op de plek van de voormalige Huishoudschool, tussen Gasthuisstraat, Pastoriestraat en de Zuidwal. Het bouwrijp maken van het terrein maakt het mogelijk om meteen ook de riolering te vervangen. Men is echter vooral benieuwd of er nu delen van de oude stadsmuur worden aangetroffen.
8

Riolering verspreidt leven

Op de oevers langs de Dijle in Leuven (B), maar ook langs andere waterlopen, kan je tegenwoordig tomatenplanten, pompoenen, kiwiplanten en zelfs vijgenbomen terugvinden. De planten groeien uit de zaden die via de riolering op het slib langs de oevers worden afgezet, daarom worden ze wel eens ‘toiletplanten’ genoemd.
9

Afkoppelen geen vrijblijvendheid maar verplichting

Nadat eerder Son en Breugel als eerste gemeente van Nederland al een subsidie voor het afkoppelen van hemelwater lanceerde, is ook de Brabantse gemeente Heusden dit voorbeeld gevolgd. Heusden gaat nog wel een stap verder: in gevallen waarin het afkoppelen eenvoudig kan, is het geen vrijblijvendheid maar een verplichting.
10

Riolering de pineut door zwaar vuurwerk

Bij de jaarlijkse viering van oud en nieuw moet ook de riolering het ontgelden. Met name ontstaat er schade door opgeblazen putten. Algemeen beleid om het uitluiden van het jaar ordelijker te laten verlopen en steviger materiaal voor de riolering moet het leed binnen de perken houden. Verontreiniging van het water lijkt minder een issue te zijn.
12

anneke Ackermans: de rattenvanger van Maastricht

Janneke Ackermans (40) werkt sinds februari dit jaar als faunabeheerder in de gemeente Maastricht. Bij deze functie hoort ook als taak rattenvangen. Voorheen was de Maastrichtse jarenlang werkzaam in het toerisme. Janneke studeerde Biologie aan de Universiteit van Utrecht
14

Na test in de Waterstraat eerste toepassingen in de praktijk

De Waterstraat als proeftuin voor klimaatbestendige innovaties op het terrein van TU Delft trekt veel belangstelling. En het heeft al de eerste toepassingen in de praktijk opgeleverd. Het initiatief van het Hoogheemraadschap van Delfland, The Green Village en VPdelta wordt per 1 januari uitgebreid met een hitteplein.
16

Schade en aansprakelijkheid na verleggen loop grondwater

In het Groningse dorp Zuidhorn klagen vijfentwintig gezinnen al sinds 2012 dat gemeentelijk ingrijpen in de riolering bij hen in de buurt heeft gezorgd voor opkruipend grondwater. Wie is verantwoordelijk en voor wie is de rekening van de schade?
18

ZMC en Pharmafilter lijnrecht tegenover elkaar

Het Zaans Medisch Centrum (ZMC) heeft voor een groene manier van afvalverwerking gekozen. Dankzij een speciaal filtersysteem van Pharmafilter wordt het afvalwater hergebruikt voor onder meer het doorspoelen van de toiletten. Het ziekenhuis kampt echter al sinds februari vorig jaar met een uitbraak van de zogenoemde NDM-dragende bacterie die huist in het riool van ZMC. Het probleem lijkt moeilijk op te lossen en over en weer wordt met het vingertje gewezen.
20

Sensoren speuren naar illegale lozingen op het oppervlaktewater en riool

Watervervuiling is een ruim begrip. Het kan van alles zijn: van olie uit schepen in havengebieden tot chemisch afval in kanalen of rivieren, nitraat en fosfaat uit mest, bestrijdingsmiddelen, drugsafval en de zogenaamde ‘nieuwe stoffen’ (medicijnresten en andere microverontreinigingen).
22

De Rattenmonitor biedt inzicht over plekken met overlast

De Rattenmonitor (www.rattenmonitor.nl) staat sinds 1 september jl. online. Deze website in de vorm van een webapplicatie (app), is in opdracht van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) ontwikkeld door Geodan en staat in een veilige omgeving. Professionele plaagdierbestrijders uit heel Nederland kunnen hier hun meldingen over rattenoverlast doorgeven. Het is de bedoeling dat de gegevens meer inzicht gaan geven in de ontwikkeling van rattenpopulaties in heel Nederland.
24

Ontlasten rioolstelsel bij verschillen in maaiveldhoogte

In de Anne Vaecstraat in Bemmel trad bij zware neerslag regenwateroverlast op. Het bestaande rioolstelsel in de wijk had onvoldoende berging en afvoercapaciteit. Bij extreme buien stroomde verdund afvalwater oppervlakkig laag gelegen woningen binnen. Een probleem waar de gemeente en de bewoners graag een oplossing voor wilden. Noodmaatregelen in 2011 hebben weliswaar geholpen, maar de wens om een robuuste en definitieve oplossing bleef bestaan.
26

Rioolstelsel is spiegel van de samenleving

Steeds vaker worden in rioolwater sporen van drugs aangetroffen. Niet alleen doordat deze via het menselijk lichaam worden uitgescheiden, maar ook doordat producenten de reststoffen lozen in het riool. De technologie is nog niet zover dat de exacte locatie kan worden aangewezen, en daders worden opgespoord, wel kan dankzij moderne technieken worden onderzocht hoe het staat met het drugsgebruik in steden én in welke regio’s het meest geproduceerd wordt.
28

De opkomst van de slimme stad

In Toronto, Canada, wordt momenteel hard gewerkt aan de ‘stad van de toekomst.’ Een slimme stad, waar alle hedendaagse gewoontes en vanzelfsprekendheden overboord zijn gegooid en vervangen zijn door slimme innovaties. Een nog te bouwen wijk in deze miljoenenstad, dient als pioniersproject. Zo’n slimme stad biedt vele voordelen, maar er zijn ook een hoop bezwaren. Hoe zit het bijvoorbeeld met de privacy van inwoners en wat zijn de mogelijkheden voor ons vakgebied waar het gaat om slimme steden? Vakblad Riolering dook verder in de wereld van slimme steden.
30

Rattenoverlast wordt komende jaren alleen nog maar erger

Overal zetten overheid en burgers zich in om de overlast van ratten aan te pakken. Met voorlichting, bestrijding en natuurlijk vooral door minder eten op straat te gooien. Maar het wordt alleen maar erger. Bastiaan Meerburg onderzoeker bij de Wageningen Universiteit, tevens directeur van het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) verwacht dat de rattenplaag echt veel erger wordt. Rattenoverlast wordt komende jaren alleen nog maar erger
33

Brusselse stedelijke riolering als goudmijn

Het lijkt wel een verhaal van moderne alchemisten, maar Brusselse onderzoekers startten onder de vlag van de VUB-ULB een project om een goedkoop en groen proces te ontwikkelen om goud en zilver te oogsten uit de slibresten van de rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI‘s) van het Brussels Gewest.