Gehele blad

Gehele Blad

Visueel inspecteren blijft in 2020 bij de kern
4

Zwolle onderzoekt mogelijkheden riothermie

Naast de plannen voor het opwekken van aardwarmte (geothermie) gaat Zwolle nadenken over riothermie, het warmte winnen uit het rioolwater. Het onderzoek wordt gedaan op aandringen van de voltallige gemeenteraad.
5

Beleidstafel Droogte presenteert 46 aanbevelingen

Voor een klimaatbestendig water- en landgebruik zijn grote inspanningen nodig tot in de haarvaten van het watersysteem, van alle waterbeheerders en –gebruikers, maar ook van andere overheden. Dat concludeert de Beleidstafel Droogte in haar onlangs gepresenteerde eindrapportage. In het rapport staan 46 aanbevelingen om Nederland weerbaar te maken tegen watertekorten.
6

Nieuw ziekenhuis Curaçao tast mangroves aan

De mangroves op Curaçao hebben het zwaar te verduren sinds de verhuizing van het oude Sint Elisabeth Hospital naar het nieuwe ziekenhuis, dat nu Curaçao Medical Center (CMC) heet. Het afvalwater van dit nieuwe ziekenhuis komt ongezuiverd in het mangrovebos.
7

Sensoren in water tegen drugsafval

De provincie Gelderland zou meer werk moeten maken van de aanpak van ondermijning. Innovatie is daarbij het antwoord, denken de fracties van de VVD en ChristenUnie. De partijen pleiten onder meer voor sensoren die onzichtbare drugsafvaldumpingen in afvalwater kunnen signaleren.
8

Rekenfoutje Amsterdam: rioolheffing 5,5% omhoog

Amsterdammers moeten dit jaar, voor het tweede jaar op rij, meer rioolheffing betalen. De gemeente had gehoopt dat een nieuwe rekenmethode juist een lagere heffing zou opleveren, maar dat bleek een vergissing. Door een inschattingsfout van de gemeente stijgt de rioolheffing volgend jaar met 5,5 procent, naar 138 euro. De rekenmethode deugde niet en er moeten meer rioolbuizen in de stad worden vervangen.
9

Megabui in Veenoord leidt tot ‘klimaatproof‘ project

Veenoord is een van de zes plaatsen waar een nieuw klimaatrobuust project van waterschap Vechtstromen op stapel staat. Daarbij gaat het om het opvangen van de gevolgen van klimaatverandering. Aanleiding is een regenbui in het dorp op 10 juni 2019, waarbij 120 millimeter viel.
10

Waar blijft al dat drugsafval?

De voorlopige cijfers over 2019 wijzen uit dat het aantal dumpingen van drugsafval in Nederland lijkt af te nemen. Het is twijfelachtig of dit goed nieuws is voor de maatschappij, en in het bijzonder het milieu, rioolbeheerders en waterschappen. Want de productie is voor zover bekend op peil gebleven. Waar blijft de schadelijke rotzooi van drugscriminelen?
13

visueel inspecteren van riolering blijft in 2020 dichtbij de kern

Het vakblad Riolering zat halverwege november op een middag in Utrecht constructief aan tafel bij Eric Oosterom van Stichting RIONED en Petra van der Werf van Ambient. Oosterom is werkzaam als Programmamanager Data en Informatie, terwijl Van der Werf als adviseur en projectleider van Ambient voor Stichting RIONED werkt. Onderwerp van gesprek was de nieuwe werkwijze van het visueel inspecteren van de riolering die op 1 januari 2020 ingaat. Tijdens het interview wordt duidelijk dat het visueel inspecteren met de nieuwe werkwijze dichtbij de kern blijft.
16

Vlaamse lintbebouwing maakt riolering peperduur

Vlaanderen is voornemens lintbebouwing met onder meer dure riolering aan banden te leggen, maar verkaveling en bebouwing kunnen voort gaan. De discussie over het specifieke verschijnsel is nog niet uitgewoed. De kostprijs voor infrastructuur is zeven keer hoger bij verspreide bebouwing dan in een stadskern.
18

Festival ideale testplek voor rioolinnovaties

Festivals zijn bij uitstek geschikt om onder meer vernieuwingen op het gebied van riolering te testen. Stichting Innofest beschouwt deze evenementen als ideale locaties voor innovatieve start-ups. Een relevant deel van die nieuwe bedrijven houdt zich bezig met waterkwaliteit of het toilet.
22

Innovatieve toiletten zonder rioolaansluiting

In Nederland zijn we gezegend met sanitaire voorzieningen die zijn aangesloten op de riolering. Helaas is dat is niet overal in de wereld. Er zijn landen waar zelfs geen riolering is. Ongeveer 2 miljard mensen hebben geen toegang tot sanitaire basisvoorzieningen. Daarom doen de bewoners hun behoefte vaak buiten. Dat kan leiden tot besmetting van voedsel en water, waardoor het risico op ziektes als cholera en dysenterie stijgt. Een nieuwe reeks toiletten kan daar echter verandering in brengen.
24

Ook ondergronds wordt Amsterdam steeds voller

Dat het in een stad als Amsterdam druk is, is een understatement. De uitbreiding van het aantal woningen en bedrijventerreinen heeft niet alleen gevolgen boven de grond, juist ook ondergronds is het een drukte van belang. Leidingen voor gas en stadswarmte, kabels voor elektriciteit, telefonie en internet, metrobuizen én riolering zorgen ervoor dat het ondergronds overvol begint te raken. Omdat ook Amsterdam inzet op klimaatadaptatie, energietransitie en circulaire economie, is het nodig om hier tijdig een plan voor te maken. In het gemeentelijke tijdschrift Plan Amsterdam presenteerde de gemeente een omvangrijke visie voor de ondergrondse stad mét een centrale rol voor de riolering.
26

City Intelligence Lab wil hitte in steden te lijf

Onder laboratoriumomstandigheden een microklimaat simuleren voor bijvoorbeeld het hitteprobleem in steden. Het is een van de mogelijkheden die het in Wenen gestarte City Innovation Lab heeft in de poging beter weerwoord te hebben op de uitdagingen van klimaatverandering. Het gebeurt met participatie van stadsbewoners
29

Waalre komt onzekere afkoppelaars tegemoet

De bewoners van een wijk in het Brabantse dorp Waalre zaten in het najaar nog in onzekerheid over hun nieuwe afvoer van hemelwater. In Waalre-West werd de oude riolering vervangen door een gescheiden systeem. De gemeente en Waterschap de Dommel boden subsidie aan de inwoners van de wijk, wanneer deze het hemelwater afkoppelen en aansluiten op het regenwaterriool of zelf een infiltratiesysteem aanleggen in de voortuin. Ze dienden dat aanvankelijk zelf te moeten regelen. Op een informatieavond kwamen echter zoveel vragen van onzekere bewoners dat de gemeente besloot om de afkoppeling meteen maar mee te nemen in de geplande werkzaamheden. Zonder de bewoners daarvoor verder op kosten te jagen.
30

Rioolwerkzaamheden kans voor archeologen

Bij rioleringswerkzaamheden in onder meer Doesburg en Eindhoven zijn onlangs belangrijke archeologische vondsten gedaan. In Doesburg kwamen, zoals al werd verwacht, resten van een oude stadspoort boven en de fundering van een waltoren. In Eindhoven zijn onverwacht naast de muren van een kasteel resten van twee grote houten bruggen gevonden. De werkzaamheden daar zijn onmiddellijk stopgezet voor nader onderzoek.
32

Riolering niet opgewassen tegen groeiend toerisme

Toerisme en riolering. Het zijn twee zaken die op het eerste gezicht helemaal niks met elkaar te maken hebben. Toch zorgen juist toeristen ervoor dat het rioolstelsel van populaire vakantiebestemmingen het zwaar te verduren heeft. En dat niet alleen: ook zorgt het voor grote problemen in de oceanen waar met name koraalriffen onder te lijden hebben.
34

Vlaamse gemeenten bezorgd over lokale investeringen

In een open brief aan de regeringsonderhandelaars verzuchten de Vlaamse burgemeesters dat de pensioenlasten die de gemeenten moeten dragen, stilaan onhoudbaar worden en dat lokale investeringen onder druk komen te staan. In die brief verwijst men uitdrukkelijk naar de aanleg van rioleringen.